@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Kim Demiş, 65 Yaş Bedava Biniyor, Diye
Bugünlerde, şehir içi ulaşımlarda ücretsiz seyahat eden vatandaşların bu haklarının kaldırılması için kulis çalışması yapılıyor. Bunları yapanlardan biri, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, diğeri de Burdur Şehir İçi Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ali Bilgiç...
Bu iki şahıs toplantılar düzenleyerek 2014 yılından itibaren 65 yaş üstü vatandaşlara tanınan hakları kaldırmaya çalışmakta, bunun için sık sık beyanatlarda bulunmaktadırlar. 
Bununla birlikte, bazı kesimlerden de 65 yaş üstü olanların ücretsiz olarak seyahat etmeleri dolayısıyla toplu taşımaların zarar ettiği yönünde algısı da kamuoyunu meşgul etmektedir.
Oysa 2014 yılında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ ile 60 / 65 yaş arası vatandaşlar indirimli seyahat ederken, 65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz olarak seyahat etme hakkına sahip oldular.

Ücretsizler Binse de Binmese de Paraları Ödeniyor
Bu yönetmelikle birlikte, devlet de belediyelere her yıl artırılacak şekilde hazineden ödeme yapmaktadır. 
Çünkü "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca" her yıl değişkenli gösteren "ÜCRETSİZ SEYAHAT KAPSAMINDA YAPILACAK GELİR DESTEĞİ ÖDEMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK" ile belediyelere yapılan ödemelerde her yıl artırılmaktadır.
En son 24 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre'de  
"MADDE 1- 6/1/2016 tarihli ve 29585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “2250” ibaresi “3375” olarak; (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “2992,5” ibaresi “4500” olarak, (2) numaralı alt bendinde yer alan “2250” ibaresi “3375” olarak, (3) numaralı alt bendinde yer alan “1800” ibaresi “2700” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/7/2023 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür." denilmiştir.

Dertleri Daha Fazla Ödenek Almak
Yönetmelikten anlaşılacağı üzere ister belediye ister Özel Halk Otobüsleri ve benzer araçlara devlet araç başına 3375 TL ile 4500 TL arasında aylık ödemede bulunmaktadır. Yani toplum taşım araçları sahipleri 65 yaş ve üzeri yolcular için devletten hiç bindirmeseler bile aylık ödemeler almaktadır.
Hatta 24 Mayıs 2023 günü dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ücretsiz seyahat kapsamında yapılacak gelir desteği ödemesine ilişkin değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, "Buna göre şehir içi özel deniz yolu ulaşım aracı için yaptığımız ödeme 2 bin 250 liradan 3 bin 375 liraya, Ankara ve İstanbul'da şehir içi toplu taşıma aracı için 2 bin 992 liradan 4 bin 500 liraya yükseldi. Bu gelir desteği ödemeleri 1 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olacak. Böylelikle yüzde 50 artış yapmış olacağız." dediği de basında yer almıştır.
Son günlerde, Burdur kaynaklı çıkartılan haberlerde söz edildiği gibi hiç bir belediye 65 yaş üstünü ya da diğer ücretsiz binme hakkı olanları bedava taşımıyor. Bunların derdi, devletten daha fazla ödenek almaktır. 

Ücretsiz Seyahat Hakkından Yararlananlar
Bununla birlikte, ücretsiz binme hakkı olanlar sadece 65 yaş ve üstü vatandaşlar olmayıp yönetmelikle belirlenenler dışında belediyelerin kendi tasarrufları ile ücretsiz yolcu taşıma hakları bulunmaktadır.
Örneğin, Anne kart, Belediye Personeli, PTT Çalışanları, Basın Mensupları, Emniyet Personeli, Jandarma, Sahil Güvenlik vs..
Yönetmeliğe göre Ücretsiz seyahat hakkından yararlanacak kişiler
a) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananların kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları.
b) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı ve mülga 64 üncü maddesi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlarda belirtilen haller kapsamında;
1) Hayatını kaybedenlerin,
2) Harp veya vazife malulü sayılanlardan aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin,
3) Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta olanların,
4) Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta iken, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam etmekle birlikte veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışmaya başlamış olmakla birlikte bu aylıkları kesilmesi gerekmeyenlerin,
kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları.
c) 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında;
1) Hayatını kaybedenlerin,
2) Harp veya vazife malulü sayılanlardan aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin,
3) Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta olanların,
4) Harp ve vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta iken, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam etmelerinden veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamalarından dolayı aylıkları kesilenlerin,
kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları.
ç) 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki hizmetleri sebebiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları.
d) 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanuna göre aylık bağlananların kendileri.
e) Engelliler için sağlık kurulu raporuyla % 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin ise kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere beraber seyahat ettikleri refakatçileri.

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

@erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.