@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Kamuda Kanuni Faiz Oranları BelirlendiKamu muhasebatında 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak kanuni faiz ile temerrüt faiz oranları yeniden tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin 22.07.2023 tarihli sayısında yayımlandı.

İşte Tebliğ'in tam metni

22 Temmuz 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32256

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 80)
(PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 82)

MADDE 1- 9/3/2023 tarihli ve 32127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 80) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)’nin ekinde yer alan “Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları” başlıklı “VI” numaralı Tabloya aşağıda yer alan 1 sıra numaralı satır eklenmiş ve diğer satırlar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut 1 sıra numaralı satırda yer alan “1/1/2023 tarihinden itibaren” ibaresi “1/1/2023-30/6/2023 dönemi için” şeklinde değiştirilmiştir.
“1. 1/7/2023 tarihinden itibaren :
1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse, 9
1.2. Temerrüt faiz oranı 
1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse 9
1.2.2. Ticari işlerde (24/6/2023 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 16,75”

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/7/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete - 22.07.2023 - @erolkaranet
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.