@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Hukuk Fakülteleri Açılmasın, Kontenjan Azaltılsın
İzmir Barosu, avukatların giderek yoksullaştığını öne sürerek Bayraklı'da bulunan İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında, Baronun web sayfasında da yayımlanan taleplerini açıkladılar. Yeni Hukuk fakültelerinin açılmamasını isteyen Baro, kontenjanların ilk 50 bin ile sıralanmasını istedi. Stajyer avukatlara devletten maaş verilmesi talebini, çalışan işçi avukatların da sözleşmelerle haklarının korunmasını istediler.

İşte İzmir Barosunun talepleri
 • Adli Yardım ve CMK ücretleri, verilen kamu hizmetinin değeri ve saygınlığı ile orantılı olarak artırılmalıdır. Bu hizmetlere ilişkin ücretler, gecikmeksizin, zamanında ve eksiksiz ödenmelidir.
 • Avukatlık hizmeti, kuvvetler ayrılığının yargı ayağında, temel insan haklarından olan savunma hakkı kapsamında verilen bir kamu hizmetidir. Bireyin ve toplumun temel bir ihtiyacı, avukatlar tarafından karşılanmaktadır. Bu kapsamda, elde edilen kazancın vergilendirilmesinde bu husus dikkate alınmalı, başta Adli Yardım ve CMK olmak üzere, avukatlık ücretinden alınan KDV %1'e indirilmeli, gelir vergisi oran ve miktarlarında iyileştirmeler yapılmalıdır.
 • Asgari ücrete, emekli ve memur maaşlarına oransal olarak büyük artışların yapılageldiği şu günlerde, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yeniden ve ivedilikle düzenlenmeli ve iyileştirmeler yapılmalıdır.
 • Avukatlık ücreti alacağı, bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizine tabi tutulmalıdır.
 • Bağlı çalışan avukatın alacağı asgari ücret, mesleğin onuruna yaraşır bir şekilde belirlenmeli, yazılı sözleşme zorunluluğu getirilmeli ve bu sözleşmeler barolar tarafından denetlenmelidir.
 • Stajyer avukatlar, staj dönemlerinde sigortalanarak devlet tarafından kendilerine staj süresi boyunca asgari ücretten az olmayacak şekilde ücret verilmeli, özlük hakları düzeltilmelidir.
 • İnsan ve meslek onuruna yaraşır staj ortamı sağlanmalıdır.
 • Avukatlığın bir kamu hizmeti olduğu gerçeğinin, serbest meslek niteliğinin altında ezilmesine izin verilmemeli, yargıda savunmayı temsil eden avukatlar “serbest rekabet” koşullarına mahkum edilmemelidir.
 • Serbest çalışan avukatlar teşvik edilmeli, emeklilik için gerekli gün sayısı 9000’den en az 7200’e indirilmeli, aylık sigorta prim miktarları düşürülmelidir.
 • Yeni hukuk fakülteleri açılmamalı, var olan fakültelerin kontenjanları azaltılmalıdır. Son yıllarda sayıları giderek artan yenileriyle birlikte, tüm hukuk fakültelerinde nitelikli eğitimin verilmesi için düzenlemeler yapılmalı, akademik yapıları güçlendirilmeli ve hukuk fakültelerine kabul için ilk 50.000 sınırlaması getirilmelidir.
 • Özel hukuk alanında resmi şekil şartına tabi olan tapu işlemleri, noter işlemleri gibi her türlü işlemde, zorunlu avukatlık temsili sağlanmalıdır.
 • Belirli bir meblağı aşan (kira kontratı dahil) ve meblağına bakılmaksızın resmi şekil şartına tabi olan tüm sözleşmelerin (arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, satış sözleşmesi, vasiyetname düzenlenmesi, vekaletname düzenlemesi vb.) avukat aracılığıyla düzenlenmesi zorunluluğu getirilmelidir.
 • Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesine göre yapı kooperatifleri ile anonim şirketler yönünden zorunlu tutulan sözleşmeli avukatlık kapsamı, sermayesine bakılmaksızın Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan diğer şirketler ile üye sayısı 30 ve üzeri olan tüm kooperatifleri kapsayacak şekilde genişletilmelidir.
 • Avukatların kendi bürolarından ya da barolardan, e-imzaları ile daha ucuz ve kolay bir şekilde ihtarname veya ihbarname ve evrak gönderilmesine olanak sağlanmalıdır.
 • Avukatlık Kanunu m.35/A uzlaşması geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalı, yurttaşların hak arama özgürlüğüne ve bu kapsamda adalete erişim hakkına doğrudan müdahale anlamına gelen, Anayasa ve temel hukuk ilkelerine aykırı olan ‘Dava Şartı Arabuluculuk’’ kaldırılmalı, devam eden süreçte tarafların avukat ile temsil edilmesi zorunluluğunu getirilmelidir.
 • Avukata yönelik fiziksel şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalı, adliyelerde, keşif ve haciz mahallerinde emniyet güçleri bulundurulmalıdır.
Kaynak : İzmir Barosu - @erolkaranet
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.