@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Harç ve Vergi Zamları Yargıya Taşınıyor
İzmir Barosu, harç ve maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapılmasını ve KDV oranlarındaki yüzde 2’lik artışı yargıya taşıyacağını bildirdi.

Yapılan açıklama şöyle ;
"07.07.2023 Cuma günü İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz ve diğer illerin baro başkanları ile TBB Başkanının, Adalet Bakanlığı ile yapacağı toplantıdan bir gün önce yaptığımız basın açıklamasında mesleğimize ilişkin birtakım düzenlemelerin acilen yapılmasını talep etmiş idik. Bu taleplerimizden stajyer avukatların sorunlarının çözümü ile KDV oranlarının düşürülmesi öncelikle gerçekleştirilmesini istediklerimizdi.
İzmir Barosu olarak avukatlık hizmetlerinden alınan KDV oranının düşürülmesi için birçok çalışma ve görüşme yapmakta iken, 07.07.2023 tarihli Resmi Gazete'de “Mal ve Hizmetlerde Uygulanan KDV Oranlarının Artırılmasına İlişkin 7346 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.
Söz konusu taleplerimiz ile bugün yapılan değişikliklerin derhal geri çekilmesi talebi, Adalet Bakanlığı nezdinde Baro Başkanımız tarafından bir kez daha gündeme getirilecek olup bu değişikliklerin avukatın emeğinin, vergilendirme karşısında azalmasına ve ekonomik olarak daha da güçsüzleşmesine neden olmasının önlenmesi istenecektir.
Tekrar belirtmek isteriz ki, avukatlık hizmeti bir kamu hizmetidir ve özellikle CMK ve adli yardım hizmetinden alınan KDV’nin kaldırılması ya da %1 oranına indirilmesi gerektiği gibi diğer işlerden alınan KDV oranının da düşürülmesi gerekmektedir.
Yine 07.07.2023 tarihli Resmi Gazete'de “492 sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin 7344 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmış olup buna göre harçlar %50 oranında arttırılmıştır. Artan harçlar, yurttaşın hak arama özgürlüğünün önünde engel olduğu gibi hiçbir ekonomik geliri olmayan ve maddi külfet altında olan stajyer avukatların ödeyeceği harçları da ciddi olarak arttırmıştır.
Bu nedenle, 07.07.2023 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’deki kararların iptali için yargı yoluna başvuracağımızı meslektaşlarımıza ve tüm kamuoyuna duyururuz.
Ve buradan tekrar sesleniyoruz;
Avukatlığı itibarsızlaştırmanıza, avukatları yoksullaştırmanıza karşı;
SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ, HAKKIMIZI ALACAK GÜCÜMÜZ VAR!
AVUKATIZ, BURADAYIZ.
MESLEĞİMİZİ SAVUNUYORUZ!"

Kaynak : İzmir Barosu - @erolkaranet 
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.