@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Eş-Şehîd - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerinden
Eş-Şehîd - الشهيد - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”

Eş-Şehid: herşeye şahit olan; her şeyi hakkıyla gören ve bilen; isim ve sıfatlarıyla her zaman ve her mekânda hâzır ve nâzır olan demektir. Cenab-ı Hak, şehid’dir. Kullarının yaptığını görür. Her vakit onların her hallerine şahittir. Hiç bir varlık o’ndan gizlenemez.“
Allah'ın en güzel isimleri arasında yer alan ve O'nun bir vasfı olan Şehid ismi şerifi, Alim ve Habir isimlerine benzer. Aralarındaki ince fark şudur: İlim mutlak olarak nazara alındığında Allah Alimdir. İlim gayba izafe edildiğinde, yani Allah’ın, gaybı bildiğinden bahsedildiğinde Allah Habir’dir. İlim zahiri işlere izafe edildiğinde, yani Allah’ın, görünen eşyayı bildiğinden bahsedildiğindeyse Allah Şehiddir. Yani mesela, Allah beni bilmesiyle Alimdir; kalbimden geçenleri bilmesiyle Habirdir; zahiri işlerimi bilmesiyle de Şehit’tir. Bu sebeple Allah, ezelden beri her şeyi bilir. Küçük büyük her şeye muttalîdir. Allah'ın bilmesi, insanın bilmesiyle asla mukâyese edilemez.
Eş-Şehîd olan Allah’ın büyük tecellisi insanadır. Zira insan şahit olan bir varlıktır. El, ayak, göz, kulak, gibi maddi; irade, akıl, vicdan gibi manevi organlarıyla bir bütünü oluşturur. Bütünün parçası olan bu unsurlar, hem kendi kendilerine şahittir, hem de ait oldukları insana şahittir:
Dinimizde, Allah yolunda ölen kimselere de şehit ismi verilir. Şehîdin eyleminin adına, şehâdet denilir. Bundan dolayı, şehitler ruhlarını/canlarını Allah'a teslim ederken yanlarında meleklerin hazır bulunmasından dolayı, kendilerine "hazır bulunulan kimse" de denmiştir.

Eş-Şehid İsmi Şerifi İle İlgili Ayetler Hangileridir?
 • "De ki: “Benimle aranızda Şehîd (şahid) olarak Allah yeter; şüphesiz O, Habîr’dir, Basîr’dir.” İsra Suresi / 96. Ayet
 • “Yıldızlarla dolu gökyüzü şahit olsun, vaad edilen gün şahit olsun, her bir tanık ve sanık şahit olsun” Burûc Suresi / 1-3. Ayet
 • “O Allah ki, göklerin ve yerin Hakîmiyeti sadece O’na aittir; üstelik Allah her şeye (Şehîd) şahittir.” Burûc Suresi / 9. Ayet
 • “De ki: “Ey önceki vahyin takipçileri! Allah yaptıklarınıza şahit olup dururken niçin Allah’ın ayetlerini reddediyorsunuz?” Âl-i İmran Suresi / 98. Ayet
 • “Şahit olarak da Allah yeter.” Nisa Suresi / 79. Ayet 
 • “Doğrusu Allah, her şeyin üzerinde şahid olandır.” Hac Suresi / 17.Ayet
 • “Ve eğer biz (vahyi) işitmiş veya aklımızı kullanmış olsaydık kavurucu ateşe müstahak olanlar arasında bulunmazdık diyecekler. Böylece günahlarını itiraf etmiş oludular: Olmaz olsun o harlı ateş ashabı!” Mülk Suresi / 10-11. Ayet
 • “O gün ağızlarına mühür vururuz. Bize elleri konuşur, ayakları şahitlik yapar.” Yâsîn Suresi / 65. Ayet
 • "Her şeye şahit olan Rabbin yetmedi mi?” Fussilet Suresi / 53. Ayet
 • “(İnsanların) amel defteri açıldığında, gök soyulduğunda, Cehennem kışkırtıldığında ve cennet(in görüntüsü) yakın plan sunulduğunda, (işte o zaman) her can ne kazandığını (yakinen) bilir.” Tekvir Suresi / 10-14. Ayet
 • Oku sicilini! Bugün kendi hesabını görmek için sen sana yetersin!”İsra Suresi / 14. Ayet
 • “De ki: Sizinle benimle aramda Şehîd (şahid) olarak Allah yeter. Doğrusu O, kullarının bütün hallerini bilip görmektedir.” İsra Suresi / 96. Ayet 
 • “Aslında insan kendi kendinin gözetleyicisidir” Kıyâmet Suresi / 14. Ayet
 • Hangi işi yaparsan yap; Kur’an’dan ne okursan oku; ve ne işte çalışırsan çalış, siz ona daldığınızda şüphesiz biz sizin üzerinizde şahidiz. Ne yerde, ne de gökte, zerre kadar bir şey Rabbinden gizli kalmaz. Bundan daha küçüğü de daha büyüğü de şüphesiz apaçık bir kitaptadır.” Yunus Suresi / 61. Ayet
 • “Göklerde ve yerde olanları Allah’ın bildiğini görmüyor musunuz? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O’dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O’dur. Bunlardan daha az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlak O, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir.” Mücadele Suresi / 7. Ayet
Eş-Şehid İsmi Şerifinin Fazileti Nedir?
 • Bir kimsenin üzerine “Ya Şehid Celle Celalühü” diyerek okunduğunda, o kişiye sakinlik geldiği görülmektedir.
 • Asi ve huysuz evlada sahip olan kişiler sabah namazından sonra çocuğuna doğru 21 defa ''Ya Şehid Celle Celâlühü'' ismini okur ve üflerse Allah'ın izni ile çocuğun huysuzluğu gider, anne ve babaya itaatkar bir evlat olur.
 • Şehitlik mertebesine ulaşmak için okursa, Allah’ın da izniyle bu kimseye şehitlik mertebesi nasip olur.
 • Eş-Şehid esmasını düzenli okuyan kişinin vücudunun kuvveti ve heybeti artar.
 • Eş-Şehid esmasını her namazın arkasına 1000 defa okuyan kişi mucizelere şahit olur, manevi ihsanlara kavuşur. 
 • Celp ve tesir amacıyla yapıldığı takdirde o istediği kişi kimse o ayağına kadar gelir.
 • Düşman olan kimseler, bu ismin zikrine devam ettikleri takdirde kısa sürede düşmanlıkları sona erer. Düşmanların kalbi yumuşar ve dost olurlar.
 • Bir baba, itaatsiz evladın veya eşinin alnından bir saç alıp,” Ya Şehîd” ismini 1000 kere okuyup, arkasından ıslahı için dua etse, asi eşi yada evladı ıslah olur, ahlakı güzelleşir.
 • Eş-Şehid esmasını her gün okumayı alışkanlık edinen kimsenin ahlakı korunur, kötü alışkanlıklarından kurtulur. Zulme ve haksızlığa uğrayan kişi 1 ay boyunca günde 319 kere Eş-Şehid esmasını zikrederse Allah'ın izniyle zalimden kurtulur ve o zalim de cezasını bulur.
 • 5 vakit namazın arkasından 319 defa Eş-Şehid ismi şerifi okuyan kişi etrafında sevilen bir kişi olur ve ahlakı düzelir. Hatırlatmakta fayda vardır, esmaların başında bulunan er-, eş- ya da el- takısı o isimlerin Allah'a ait olduğunu belirtir, dua ederken bu takıların yerine Ey anlamına gelen Ya- takısının kullanılması daha uygundur.
Derleme @erolkaranet

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.