@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Er-Râfi - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerinden

Er-Râfi - الرافع - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”

Er-Râfi - Şeref verip yükselten ve yücelten istediğinin kademe olarak yüksek mertebelere çıkaran anlamındadır.
Şüphesiz Allahu Teala insanların niyetlerini ve kalplerinden geçirdiklerini en iyi şekilde bilen olduğu için yücelteceği ve yükselteceği insanlar arasından hangilerine şeref vereceği Allah'ın ilmindedir.
Er Rafi, istediğini istediği şekilde yükseltmeye ve yüceltmeye muktedir olan Allahın adı anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, Allah’ın dilediği insanı diğer kullarından üstün kılma özelliği vardır. O, dilediğini zengin yaparken; dilediğini de yoksulluk ile sınamaktadır. İstediğine iman ve ibadet bahşedip cennete sokmaktadır. İstediği kulunu düştüğünde kaldıran ve yükseltendir. Bu bağlamda, Allah her şeye gücü yetendir, hikmet ve kudret sahibidir.
Er Rafi esması Türkçe olarak Allahu Tealanın istediği kişiyi veya topluluğu yükselten onları diğerlerinden ayırabilen ve hatta yüksekliklerini ortaya çıkarabilen bir yaratıcı olduğu anlamına gelmektedir. Allahu Teala dilerse mahlukatı şereflendirerek yüceltebilmektedir. Hiçbir varlık bir diğerini Allah istemezse yüceltemez yükseltemez çünkü Allah bütün noksan sıfatlardan münezzeh olduğu için yarattıklarının kusurlarını bilir ve görür. Gerçek yüceltme ancak Onun katındadır.

Er-Rafi isminin geçtiği bazı ayetler
 • Al-i İmran 55:
  Hani, Allah, İsa'ya: "Ey İsa! Seni öldürecek olan Ben'im. Seni Bana yükselteceğim. Seni gerçeği yalanlayan nankörlerden arındıracağım. Sana tabi olanları da Kıyamet Günü'ne kadar küfredenlerden üstün tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnız Bana olacak; anlaşmazlığa düştüğünüz konular hakkında hükmü Ben vereceğim." dedi.
 • Naziat,28
  “Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir.” 
 • Hucurat,13
  “Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır.” 
 • Mümin,15
  “O, dereceleri hakkıyla yükseltendir, Arş’ın sahibidir. Buluşma günü hakkında (insanları) uyarmak için, iradesiyle ilgili vahyi kullarından dilediğine, kendi indirir.” 
 • Mücadele,11
  “Ey iman edenler! Size, “Meclislerde yer açın” denildiği zaman açın ki, Allah da size genişlik versin. Size, “Kalkın”, denildiği zaman da kalkın ki, Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” 
 • Rad,2
  “Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra arşa kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O, her işi (hakkıyla) düzenler, yürütür, ayetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız.”
 • Enam,8 
  “Bir de dediler ki: “Ona (açıktan göreceğimiz) bir melek indirilse ya!” Eğer (öyle) bir melek indirseydik artık iş bitirilmiş olurdu, sonra da kendilerine göz açtırılmazdı. (Hemen helak edilirlerdi.)”
 • Vakıa 56/3
  Alçaltıcıdır, yükselticidir.
Er Rafi Zikretmenin Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?
Er Rafi esması Allahu Tealanın cemali sıfatlarındandır. Bu esmayı zikreden kişiler esmanın nurunu yansıtmaya başlamaktadır. Kalplerinde temizlik ve iman ışığı ortaya çıkmaya başlar. Herkes tarafından sevilmeye ve itaat edilmeye başlamaktadırlar. Er Rafi esması düşmanlara karşı üstün olmaya vesile olmaktadır. Er Rafi esmasını zikretmeye devam etmek rızkın bollaşmasına isteklerin olmasına ve insanlar arasında saygı ve hürmet görmeye vesile olmaktadır.
Ya Rafi esmasının fazileti, Allah'ın ilimi ile gönlünü kazanmak ve istenilen dileklerin tez vakitte gerçekleşmesidir. Yüce yaradan dilediği kulunu yüceltir, ondan iyi her şeyi bilen yoktur. Ya Rafi zikri 99 kere tekrar edilmektedir. Bu zikri tekrar ederken okunabilecek iki dua yer almaktadır. Bu iki dua şu şekildedir:
"Ya Rafi, Allah'ım ben, ismin hürmetine sana el açıyor (yalvarıyorum), Ey (istemediği şeye) engel olan, Ey (zararlı şeyleri ve engelleri) defeden, ey yücelten, ey (her şeyi) sanatla yaratan, Ey menfaat ve fayda veren, Ey (bütün) sesleri işiten, Secdelerimle sultan eyle beni, Kulluğumla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni.
Amin."
"Ey (istediğini istediği şekilde) toplayan yapılan şefaati kabul eden Rafi. Ey (rahmeti) geniş olan. Ey (başkalarına rahmet ve nimetini) genişletip bollaştıran. Münezzehsin sen. Ey kendisinden başka bir ilah olmayan. Kurtar bizi ateşten ey Rabbim! Eman ver bize. Bizi cehennemden kurtar!
Amin."
 • Er-Rafi esması, “Ya Rafi Celle Celalühü” şeklinde teşbih edilirse, bu teşbihi yapan kişi hem maddi hem de manevi olarak yükselir. Bu teşbihe devam eden kişinin dünya üzerindeki rızkı da bol olur.
 • Er-Rafi şeklinde zikir çeken bir kimse zalim ve düşman kişilerin zararlarından ve şerrinden emin olur.
 • Bu esmayı Pazartesi ya da Cuma geceleri çeken kişi de toplum içerisinde saygı değer ve heybetli olarak tarif edilen bir mevkiye erişir.
 • Her gün 1251 kere "Ya Râfi, Ya Bâsit celle celâlühû" zikrine devam eden kimsenin ilmi ve malı artar.
 • Her gün 5 vakit namazdan sonra 351 kere "Ya Râfi celle celâlühû" zikrine devam edenin rızkı ve malı artar, maddi işleri açılır, mesleğinde ve işinde ilerler.
 • Er- Râfi esmasının önemli bir tesir gücü vardır. Dünya ve ahiret derecelerini yükseltmek isteyenler, halk arasında sevilip sayılmak, şeref ve itibar görmek ve yücelmek, Allah tarafından sevilmek isteyenler bu mübarek ismin etkisiyle istediklerine ulaşabilirler.
 • Er-Râfi ism-i şerifi, maddi ve manevi olarak derecelerin ve rütbenin yükselmesi ve rızkın artması için her gün 351 kere okunur.
 • Pazartesi veya Cuma geceleri akşam namazından sonra 440 kere "Ya Râfi" ism-i şerifini okuyan halk arasında heybetli ve güçlü olur.
 • Sabah namazından sonra 351 kere "Ya Râfi celle celâlühû" zikrine devam eden kimsenin maddi ve manevi dereceleri artar.
 • Er-Râfi esmasının zikrine devam edip vird edinen kimsenin gam, kasavet ve kederi kalkar.
 • Zulmünden korkulan bir kimsenin yanına girilmezden önce "70 kere Ya Râfi" ism-i şerifini okuyan kimse, o zalimin zulmünden emin olur.
 • Gece yarısı 351 defa Ya Râfi ism-i şerifini okuyan kimse, gönül rahatlığına ulaşır. Maddi işlerinde kolaylık görür. Rızkı ve malı artar, zenginleşir. Meşru isteklerine kavuşur.
 • Her türlü işte başarılı olmak, makam ve mevkide yükselmek isteyenler, şeref ve itibar sahibi için Er-Râfi esmasının zikrine devam edilmelidir.
 • Er-Râfi Esması özellikle işinde yükselmek ve iş bulmak isteyenlerin çokça okuması gereken bir esmadır.
Derleme @erolkaranet

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.