@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


El-Hafîz - Her Şeyi Koruyucu Olan - En Güzel İsimler Allahındır
El-Hafîz - الحفيظ - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”

El-Hafız, koruyup kollayan ve gözeten anlamını taşımaktadır. Hafiz, "hiçbir şeyin kaybolmaması ve ihmal edilmemesi için gerekli tedbirleri alan" anlamına gelmektedir.
El-Hafiz esması ise "kâinatta zerre kadar bir şey bile gözetiminden uzak olmayan ve tabiatı dengede tutan" demektir. Tüm varlıklar kendi kaderlerine bağlıdır ve Allah ecel gelene kadar zeval olmadan koruyandır. Allah muhafaza edendir. Her şeyin koruyucusudur ve dengede tutandır. Melekler, Allah tarafından görevlendirilmiş koruyuculardır. Günahlardan ve kötülüklerden insanları korumaktadır.
Bütün afetlerden yarattıkları Allah'ın (cc) sayesinde, O'nun inayetiyle korunur.
“…Senin Rabbin, her şeyin üzerinde gözetici, koruyucudur.” (Sebe Suresi, 21. Ayet)
Şeytan ve şeytanlaşmış insandan kullarını koruyandır.
Anne ve babaların evlatlarını, arkadaşların, eşlerin birbirlerini tehlikelerden korumu içgüdüsü bu ismi şeriften tecelli eder.
(Yâkub a.s) şöyle) dedi: “Ancak daha önce onun kardeşi için sizden emin olduğum gibi onun hakkında size güvenir miyim? Fakat Allah koruyucuların en hayırlısıdır ve O rahmet edenlerin en çok rahmet edenidir.” (​Yusuf suresi 64. ayet)
Bütün kainatta yaratılmış olan gezegenlerin yarattığı atmosfer sayesinde birbirlerine zarar vermeden, nizâmü'l-âlem içinde hareket etmesiyle tecelli eder.
Hayvanlara çocuklarını koruma içgüdüsünü veren Allah (cc), hem de kendilerini korumak için bir takım kalkan vermiştir.
Örnek olarak bir kaplumbağanın sert kabuğunu verebiliriz. Adeta evi olarak kullandığı kabuğu sayesinde dışardaki tehlikelerden korunur.
Bitkileri dışarıdaki tehlikelerden kendilerini korumaları için hem sert kabuklar hem de dikenler vermiştir.
Bütün insan ve cinlerin hayatları boyunca yaptıklarını kayıt altında alıp muhafaza eder.
Ve onlar, O’ndan (Allah’tan) başka dostlar edindiler. Allah, onların üzerine Hafîz’dir (yaptıklarını hayat filmlerinde muhafaza eder). Ve sen, onlara vekil değilsin. (​Şura suresi 6. ayet)

El-Hafiz isminin geçtiği bazı ayetler

 • Sebe 21: Oysa onlar üzerinde onun hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. (Şeytana, kendine uyanları ayartma fırsatı vermemiz ise) sadece, âhirete inananı ona şüpheyle bakandan ayırt etmemiz içindir. Rabbin her şeyi görüp gözetir.
 • Yusuf 64: Ya'kūb dedi ki: "Daha önce kardeşi Yûsuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim! En iyi koruyucu Allah'tır. O, acıyanların en merhametlisidir."
 • İnfitar10-12: Şunu bilin ki üzerinizde muhafızlık yapan değerli kâtipler (Kiramen Kâtibin) vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir ve yazarlar.
 • Tarık 4: Hiçbir insan yoktur ki, mutlaka onun üzerinde bir koruyucu bir de denetleyici bulunmasın.
 • Hicr, 17: Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk.
 • Nisâ, 34:  Allah’ın, (iki cinse) birbirinden farklı özellik ve lütuflar bahşetmesi ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Sâliha kadınlar Allah’a itaatkârdır; Allah’ın korumasına uygun olarak, kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. (Evlilik hukukuna) baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.
 • Bakara 255:  Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.
 • Yûsuf, 64:  Ya‘kūb dedi ki: “Daha önce kardeşi Yûsuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim! En iyi koruyucu Allah’tır. O, acıyanların en merhametlisidir.
 • Ra’d ,11:  O’nun (insanın) önünden ve arkasından izleyenleri vardır, onu Allah’ın emriyle gözetip, korumaktadırlar.
 • Mücadele 6:  O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yapıp ettiklerini kendilerine haber verecektir. Allah bunları bir bir saymış, onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye tanıktır.
 •  Hicr 9:  Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz.
 • Hûd, 57:  Eğer sırt çevirirseniz bilin ki size ulaştırmakla görevli olduğum şeyi size bildirdim. Rabbim yerinize başka bir kavmi getirebilir. Siz O’na hiçbir engel çıkaramazsınız. Şüphesiz rabbim her şeyi gözetendir
 • En’am 61:  O kullarının üzerinde mutlak hâkim olandır. Onlara hafaza (koruyucu) melekler gönderir.
El-Hafız Esmasının Faziletleri Nedir?
 • Korku ve endişelerden kurtulmak için 998 kere zikir vaktinde “El-Hafız” okumaya özen gösterilmelidir.
 • İnsanlar hem nefislerini hem de mallarını korumak için “Ya Hafız” ismi şerifini 998 kere zikretmektedir.
 • Maddi ve manevi olarak tüm kötülüklerden korunmak için “Ya Hafız” esması 998 kere okunmaya devam edilmektedir.
 • Haftanın ilk gününden itibaren “Ya Hafız Ya Allah” zikri her gün 998 kere yapılmaktadır.
 • İnsanların ve cinlerin şerrinden korunmak için “Ya-Hafız” esması her gün 10 defa tekrarlanmalıdır.
 • Karın ağrısından ve sancılardan kurtulmak sağlığına kavuşmak için 998 kere “Ya Hafız” esması zikredilmektedir.
 • Vahşi hayvan, haşere şerrinden “Ya Hafız” ile korunmaktadır.
 • El-Hafiz ismini sıkça zikretmek hem kalbe şifa verir hem de Allah'ın büyüklüğünü sık sık hatırlamamızı sağlayarak doğru hareket etmemizi sağlar.
Derleme @erolkaranet

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.