@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Borçluya Nasıl Ulaşılır, Borçluya Ulaşma Yolları
Borç alacak ilişkisi içerisinde en büyük sıkıntı sürekli yer değiştiren, borcunu ödemek istemeyen, kendini gizleyen, gizlemeye çalışan, kaçan borçluya ulaşılamadığında ortaya çıkmaktadır.
Borçlu araştırmalarında UYAP üzerindeki sorgulamalarda SGK üzerinden çalışıp çalışmadığı, MERNİS üzerinden yerleşim adresleri, TAKBİS üzerinden gayrimenkul, POLNET üzerinden araç kayıtlarına ve hatta iletişim telefonlarına ulaşılsa da bunların zaman zaman yeterli olmadığı da görülmektedir.
Tebligat Kanununda tebliğ yapma ve tebliği kesinleştirme imkanı daha da kolay hale geldi. Sağlanan bir çok kolaylıkla artık tebliğ yapamama imkansızlığı da ortadan kalkmış oldu. 
Her ne kadar üçüncü şahıslara borçlu hakkında ulaşmak, bilgi vermek, borçlunun eşi dahi olsa yakınlarına, tanıdıklarına ulaşmak, bilgi paylaşımından bulunmak, ödeme konusunda ısrarlı aramalar suç kapsamında sayıldığı için avukatların bir şekilde imkânları da daraltılmış oldu.
Her ne kadar piyasada satılan muhtelif yazılımlarla ve UYAP sistemi ile müşterek çalışarak borçluya ulaşma imkanı bulunsa da ödeme konusunda giderek yargının saçayakların biri olan avukatların çalışma alanı kısıtlanmış oldu.
Bugün bir çok firma yasal olmamasına rağmen el altından kimlik bilgileri, telefon numaraları, adresler ve yakınlarının bilgilerini içeren bilgilerle dolu programları satış imkanı bulmakta. Hukuk büroları bu korsan programları kullanabilmektedir. Buradan edineceği bilgilerde tahsilat konusunda yetersiz kalmaktadır.
Yine de borçlunun mal varlıklarının peşine düşmek isteyenler 
  • Bankalara 89/1 haciz ihbarnamesi gönderildiğinde mevduat hesaplarına ulaşma 
  • Ticaret ve Sanayi Odası kayıtları ve Ticaret sicil gazetesinden şirket bilgilerine
  • SGK Bilgilerinden maaşlara
  • Kira alacaklarına
  • Üçüncü şahıslarda hak ve alacaklara
  • Miras kalma ihtimali olanlara ya da miras kalanların hisselerine
  • Borçluların alacakları oldukları icra dosyalarına
  • İflas ve konkordato verenlerin mal varlıklarına
ulaşmaya çalışarak mümkün mertebe haciz işlemi taleplerinde bulunabilmektedir.

Hiç Bir yerde Kaydı Olmayanlar 
Buraya kadar olan kısımlar kendilerini kaybetmeyen, devlet kayıtları yoluyla ulaşılanlar için geçerli Mernis Adresi Olmayan Borçluya Ulaşma Yolları
Borçlular mernis adreslerini bulundurmamaya başladı. Bu ya borçlunun bizzat muhtara giderek taşındığını, yeni adresinin belli olmadığını söyleyerek kaydının silinmesi yoluyla, ya da taşındığı adrese bir başka kişinin taşınması, taşınan kişinin nüfus müdürlüğüne müracaat ederek söz konusu adreste kendisinin oturacağını beyan etmesi üzerine silinmesiyle AKS'den kaydı silinmektedir.
Aslında adres beyanında bulunmamak suç olmasına rağmen bu durumda olan kişilerin sayısı artmaktadır.
Pekala, mernis olarak bilinen Adres Kayıt Sisteminde adresi olmayan bir kişiye nasıl ulaşılacaktır.
Ülkeyi yönetemeyen ve daha sonraları şapkasını alıp giden bir devlet büyüğünün söylediği bir söz aklıma geldi. “Demokrasilerde çare tükenmez” diyoruz ve burada mernis adresi olmayan borçlunun bilhassa tebligat yapılması için gereken adresine nasıl ulaşacağınızı çarelerini anlatmaya çalışacağız.
Aradığınız borçlunun vatandaşlık numarası elimizde olmak kaydıyla ve adli makamlardan ( dava için ise mahkeme kaleminden, icra takibi ise icra müdürlüğünden müzekkere çıkartarak )
• Vukuatlı nüfus kaydı çıkartarak aile bireylerinin nerede oturduğunu sorgulayın ve 18 yaşından küçük çocukları ve ayrılmamış eşinİn bulunduğu adresi tespit ederek tebligat gönderin.
• Okuyan çocukları varsa bunların okullarına müzekkere çıkartarak okuldan bildirilen adrese tebligat gönderin
• TC Kimlik numarası olduğuna göre elektrik, su, doğalgaz, telefon vb aboneliği olabilecek çeşitli kurum ve kuruluşlardan adres araştırması yapıp şansınızı deneyin.
• Ticaretle uğraşıyorsa Vergi Dairesine ya da bağlı olduğu Ticaret Sicil Odasına, Ziraat Odalarına, Kooperatiflere, Ticaret Borsalarına sordurun
• Araç ya da Gayrimenkulü olduğunu biliyorsanız Trafik ve Tapu Dairelerine sordurun
• Kullandığı telefonları veya adına kayıtlı telefonları bularak bu telefonların kimin adına kayıtlı olduğunu ve adreslerini ilgili Telekom şirketlerinden öğrenin
• Bankadan Teminat yada çek kullanıyorsa, hesapları olduğu bankalardan adres bilgisi isteyebilirsiniz
• Çalıştıkları işyerlerini SGK dan tespit edip bu adreslere gidebilirsniz.
• Öğrenci iseler okudukları okullara
• Aile Sağlık Hekimlerindeki adreslerine
• Hakkında yakın tarihte bir dava açılmışsa ya da bir dava ile ilgili olarak Adli makamlara adres beyanında bulunmuşsa bu adreslere
• UYAP sorgusunda birden fazla adres çıkabilir. Bilinen en son adresinden başlamak lazımdır. Mernis adresi de olsa ilk önce normal tebligat gönderilir.
• Şirket adresi, İşyeri, dükkan vs gibi yer adresleri MERNİS olarak kabul edilmemelidir. Bazı postacılar şirket ve işyeri adreslerini muhtarlara sorarak , bu tür tebligatları muhtarlara tebliğ etmekte, söz de tebligat yapılmış sayılmaktadır ki bu kesinlikle yanlış bir uygulamadır.
Bu arada telefon numaralarını bazı sosyal medya sitelerinde mevcut. Telefon numarası girerek, isim ve soyadından aratarak sosyal medyadan da ulaşabileceğiniz borçlular olması muhtemel olduğu için kişiye ait sayfadan özel mesaj gönderebilirsiniz. Ancak şunu unutmayın ki, herkese açık yerden borçlu olduğunu yazarsanız suç işlemiş olursunuz.

ÖNEMLİ

1. Yukarıdaki yolları deneyerek edindiğiniz adreslerden bazılarına Tebligat Yasası 21/2 veya 35’e göre tebligat yapılamayacağını aklınızdan çıkartmayın. Bulduğunuz adreslere öncelikle normal tebligat gönderin. 21/2 veya 35’e göre tebligatların hangi aşamadan sonra ve hangi kurumlardan gelen adreslere yapılacağını öğrenmenizde fayda vardır.
2. 35'e göre tebligat sadece tüzel kişiler için yapılabiliyor. şahıslar için 35'e göre tebligat değil, 21'e göre tebligat yapılıyor.
3. Değişen TK. 10. Maddesine göre “Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.”

HATIRLATMA
Kanun No: 6099
Tebligat Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Kabul Tarihi: 11.01.2011
R.G. Tarihi: 19.01.2011
R.G. No: 27820
MADDE 9 - 7201 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır.”
“Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmi kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde hükümleri uygulanır.”
“Daha önce yurt dışındaki adresine tebligat yapılmış Türk vatandaşı, yurt dışı adresini değiştirir ve bunu tebliğ çıkaran mercie bildirmez, adres kayıt sisteminden de yerleşim yeri adresi tespit edilemezse, bu kişinin yurt dışında daha önce tebligat yapılan adresine Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğunca 25/a maddesine göre gönderilen bildirimin adrese ulaştığının belgelendiği tarihten itibaren otuz gün sonra tebligat yapılmış sayılır.”
(Yukarıda ki 9.madde mucibince mernisten sonuç alamaz iseniz 35. maddeye göre tebligat yapabiliyorsunuz..)
Tüm bunlara rağmen adresin tespitinin mümkün olmadığı durumlarda adres meçhul sayılır ve ilanen tebliğ yoluna gidilir. Son ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılır. İlanen Tebligatın şekil şartlarını muhakkak incelemeniz gerekir.

Erol Kara - @erolkaranet 

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.