@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Antropoloji Müzesi Nerededir ?En meşhur Antropoloji müzesi Meksika'dadır. Pekala, ülkemizde Antropoloji Müzesi var mıdır.  ?Antropoloji Müzesi ülkemizde nerededir. Antropoloji Müzesi Türkiye'de ne zaman kuruldu. ? Bu soruların cevapları ne yazık ki, beklenen şekilde olmayacaktır. Zira ülkemizde tek başına antropojiyi konu edinen bir müze kurulamamıştır. Kurulamamıştır diyoruz, zira 1935 yılında İstanbul'da Antropoloji Müzesi'nin kurulmasına karar verilmiş, bir sonuç çıkmamıştır. 
O yıllarda Antropoloji Müzesi kurulmasına karar verilince Kültür Bakanlığı Selçuk ve Danişment devirlerine ait kafataslarının gönderilmesini istemiş. Vakıflar'a geçen bozulmuş tarihi mezarlarda ki kitabeler ve kafatasları da bu müzeye nakledilecekmiş. İstanbul'da kurulması düşünülen bu Antropoloji Müzesi'ne çok büyük önem verilse de bunda başarılı olunamamıştır. 

Hali hazırda ülkemizde eski mezarlıklar arasında bozulanlardan ele geçen tarihi kitabelerle kafatasları şimdilik Arkeoloji, Etnografya ve Türk ve İslam Müzelerinde teşhir edilmektedir.

Antropoloji Nedir ?
Antropoloji ya da insan bilimi, geçmiş ve günümüz topluluklarında yaşayan insanların çeşitli yönlerini inceleyen bilim dalı. “İnsanbilimi” anlamına gelen antropolojinin tarihi ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk’ün de desteğiyle antropolojik çalışmalar başlar. 

Akşam Gazetesi 6 Ağustos 1935


#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.