@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Adli Tatil Başladı
Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün başladı. Tatil 1 Eylül Cuma günü Yargıtay'da düzenlenecek törenle sone ermiş olacak.
Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. 20 Temmuz - 31 Ağustos arası adli tatil tarihleri HMK ile belirlenmiştir.
Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapacak.
Danıştay'da görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak.
Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

Adli Tatilde Görülen Davalar

Adliyelerin tatil olduğu dönemde ancak adli tatile tabi olmayan davalar görülebilir. Bunlar HMK 103. maddesi ile sayılmıştır:

Adli Tatilde Görülen İşler
 • İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
 • Nafaka davaları 
 • Soybağı, Velayet, Vesayete ilişkin dava ya da işler.
 • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi
 • İş davaları
 • Ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler
 • İflas, konkordato, sermaye şirketleri ve davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
 • Keşif (Adli tatilde yapılmasına karar verilenler.)
 • Tahkim (Mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.)
 • Çekişmesiz yargı işleri
 • İvedi işler veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.
 • HMK 103(3) maddesi ile adli tatilde aşağıdaki işlerin yapılabileceği düzenlenmiştir:
 • Dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ve cevap dilekçeleri tebliğ edilebilir
 • Dava dosyasının yenilenmesi talebi yapılabilir
 • Her türlü ilam, dilekçe alınabilir
 • Her türlü tebligat yapılabilir
 • Dosya başka bir mahkemeye gönderilebilir
 • Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.
 • Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.
 • Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.
  MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

  Bu kurallar hem ilk derece mahkemeleri, hem de istinaf mahkemesi ve Yargıtay için geçerli olur. Dolayısıyla istinaf süresi de adli tatilde duracaktır. Savcılıklar ise adli tatile tabi olmayıp çalışmaya devam ederler.
  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor.
  Yeni adli yıl ise 1 Eylül Cuma günü Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.
  Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

  @erolkaranet
  #Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

  Yorum Gönder

  0 Yorumlar
  *Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.