@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Zilhicce Ayının Önemi Ve Bu Ayda Yapılması Gerekenler
Zilhicce; Ayların on ikincisi ve savaşmanın haram kılındığı haram ayların (Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Receb) ikincisidir. İçinde Kurban bayramının da bulunduğu Zilhicce ayı, mübarek ayların en mühimleri arasında yer almaktadır.

Ashaptan ibn-i Abbas (ra), Peygamber'den (asm) bu ayla ilgili şu hadisi nakletmektedir:
Peygamber (asm); "Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan ibadetler diğer aylarda yapılan iyi amellerden, Allah (cc)nezdinde daha makbuldür" buyurmuştur.
Zilhicce'nin sekizinci gününe "terviye günü" dokuzuncusuna "Arefe günü"; Kurban bayramı gününe (onuncu güne) "nahr günü", ondan sonraki üç güne de "teşrik günleri" denilmiştir. "Arefe günü" burada, Kurban bayramından bir önceki gün anlamında değil, Arafat'ta vakfe gününü simgeleyen şer'î bir isimdir.
Allah (cc) Zilhicce’nin ilk on gününe yemin etmiştir
Yemin olsun fecr’e (şafak vaktine)!
Ve on geceye!
Hem çifte ve teke !
Ve geçip giderken, geceye !
Bunda bir akıl sahibi için (ibret alınacak) bir yemin (bu yemine lâyık hakikatler) vardır, değil mi?
” (Fecr, 1-5)
Zilhicce'nin ilk yarısındaki günler, yüce Allah katında değerli günler arasındadır. Fecr Sûresi’nde, “On geceye yemin olsun ki...” (Fecr, 89/2) diye üzerine yemin edilen Zilhicce ayının ilk on günü müminler için müjdeler taşıyan mübarek bir zamandır.
Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan ibadetler, Allah (cc) yolunda yapılan cihattan daha makbuldür
İbn-i Abbas (ra) der ki, Resulullah (asm) ;
Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan ibadetler Allah (cc) katında diğer aylarda yapılan iyi amellerden daha makbuldür” buyurdu. Ashap;
Ya Resulallah! Allah yolunda yapılan cihat da mı Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan ibadetten, Allah (cc) katında daha makbul değildir?” dediler. Resulullah (asm):
Evet, o da daha makbul değildir. Ancak canını ve malını tehlikeye atarak cihada çıkıp sonra geri dönmeyenin (şehit olanın) cihadı ondan daha sevgilidir.” buyurdu. (Buhari, Tirmizi)
Zilhicce’nin ilk on gecesini ihya etmek, kadir gecesini ihya etmeye denktir
Ebu Hureyre’den (ra) Hz. Peygamber’in (asm) şöyle buyurduğu rivayet edildi:
Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan ibadet Allah (cc)katında diğer günlerde yapılan ibadetten daha güzeldir. Çünkü bunun her bir gününde tutulan oruç bir sene oruç tutmaya ve her bir gecesini ihya etmek de Kadir Gecesi'ni ihya etmeye denktir.” (Tirmizi, İbn-i Mace)
Bu on gündeki hayır ve bereketten mahrum kalana yazıklar olsun
Resulullah (asm):
"Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun." buyurdu. (Ebu’d Derda)
Zilhicce’nin bir günü fazilet yönünden bin gün gibidir
“Enes b. Malik (ra) şöyle rivayet etti:
Zilhicce’nin ilk on günü hakkında, onun her günü fazilet yönünden bin gün gibidir. Arefe günü ise on bin gün gibidir, denildi.” (Beyhaki)
Evzai (ra) şöyle dedi;
Bana; “Zilhicce’nin ilk on gününden birinde yapılan amel, Allah (cc) yolunda gündüzü oruç tutulan ve gecesi nöbet beklenen bir cihada eşittir. Ancak bir kişinin cennetlik olduğu müjdelenmesi hariç” buyurduğu nakledildi. (Beyhaki)
Zilhicce ayındaki, terviye, arefe ve Kurban Bayramı gecelerini ihya edene cennet vacip olur
Muaz b. Cebel (ra) Resulullah’ın (asm) şöyle buyurduğunu rivayet etti:
Beş geceyi ihya edene cennet vacip olur. Bunlar: Terviye (Zilhicce ayının sekizinci) gecesi, Arefe gecesi, Kurban Bayramı gecesi, Ramazan Bayramı gecesi ve Şaban’ın on beşinci gecesidir. (Esbehani)
 
Zilhicce ayında peygamberlere gelen ikramlar
Zilhicce ayının ilk on gününde Yüce Allah Peygamberlerine sayısız ikramlarda bulunmuştur.
Rivayet edilir ki: 
 • Adem (Aleyhisselam)’ın tövbesi  bu on günler içindeki Arefe Gününde yani hacıların Arafat'ta vakfede olduğu gün kabul buyurmuştur.
  Adem (Aleyhisselam) ile Havva anamız cennetten yeryüzüne indirildiğinde, Adem babamız Hindistan’ın Serendip adalarına, Havva anamız ise Cidde’ye indirilmiştir.  Onların yeryüzünde ilk buluşması yine Arefe günü olmuştur. Buluştukları güne Arefe, karşılaştıkları yere ise Arafat denilmiştir.  Yine bu on günlerde İbrahim (Aleyhisselam) Halil (Mevla Teala’nın dostu) olmuştur. 
 • “Allah (Celle celalühü) İbrahim’i Halil edindi.” (4/125) buyurmuş, 
 • İbrahim aleyhisselamın atıldığı Nemrud’un ateşi bu günlerde sönmüştür, 
 • İsmail (Aleyhisselam) bir koç fidye karşılığında bu günlerde kesilmekten kurtulmuştur. 
 • Kabeyi Muazzama’yı İbrahim ve İsmail (Aleyhimesselam) bu on günlerde yapmaya başlamıştır. 
 • Fetih süresindeki: “Andolsun ki o ağacın altında Seninle biat ettiklerinde Allah müminlerden razı olmuştur...” ayeti kerimesinde geçen biat, “Rıdvan Biatı”dır ki, bu dahi Zülhiccenin on günleri içinde vaki olmuştur. 
 • Musa (Aleyhisselam)a on günlük bir ihsan yapılmıştır. Mevla Teala bu ihsanı bize şu ayeti kerimeyle haber veriyor: “Musa ile otuz gece sözleştik ve buna on (gün) daha kattık.  Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit kırk geceye tamamlandı." (Araf 142.) 
  Müfessirler, bu ayeti kerimede geçen “on gün” ifadesi için “Zülhice ayının ilk on günüdür.” demişlerdir.  Şöyle ki: “Allah-u Teala Musa (Aleyhisselam)’a münacaat sözü vermişti. Bunun üzerine Musa (Aleyhisselam) otuz gün oruç tuttu. Oruç tuttuğundan dolayı ağzının kokusu değişti. O kokuyu izale etmek için bir misvak edindi, ağzını misvakladı ve bu kokuyu giderdi. 
  Bunun üzerine Mevla Teala: “Ey Musa! Bilmez misin ki, Benim katımda oruçlunun ağız kokusu misk kokusundan daha güzeldir?” buyurdu. Bu koku tekrar hasıl olsun diye on gün daha oruç tutmasını emretti. Tefsir alimleri: “Musa (Aleyhisselam) otuz günlük orucunu Zülkade ayında tuttu. Buna Zülhicce ayının ilk on günü eklendi.” demişlerdir.  
 • Yine rivayet edilir ki; “Mevla Teala, Musa (Aleyhisselam) ile bu on günlerde tekellüm buyurdu, Kendine yakın kıldı ve bu on günlerde “on emri” Ona bildirdi”  
Mübahat gecesi dahi, yine bu on günler içindedir. Denilmiştir ki: Kur'ân-ı Kerim’in ilk inişi Kurban Bayramı sabahına rastlar. O sırada, Resulullah (asm) Efendimiz namazgâha çıkmak üzere idi.
Rıdvan Biat’ı dahi bu on günler içinde olmuştu. Cenab-ı Hak, bu manada şöyle buyurdu:
Ağacın altında seninle biat ettikleri zaman…” (Fetih, 18)
Ki bu ağaç sakız ağacı idi… ve bu biat Hudeybiye’de oldu… O gün Resulullah Efendimiz’le (asm) biat eden ashabın sayısı bin dört yüz kadardı ve hepsi erkekti…

Denilmiştir ki;
Bir kimse bu on günleri ibadet ve taatle değerlendirirse Mevla Tela o kişiye on ikramda bulunur.
 
Şöyle ki:          
 • Ömrü uğurlu ve bereketli olur.     
 • Malında bereket olur, kat kat arar
 • Allah-u Tela onun çoluk çocuğunu korur.
 • Günahlarına keffaret olur. 
 • Yaptığı iyiliklere kat kat sevap alır
 • Ölüm halini kolay eder
 • Kabrindeki karanlık günlerine aydınlık verir.
 • Mizanda iyilik tarafını ağır bastırır.Ahirette düşük hallerden rezil ve zelil olmaktan kurtarır.
 • Cennetteki derecelerini yükseltir. 
Mevla Teala Hazretleri bu on günleri en güzel şekilde değerlendirip, Kurban Bayramına ulaşabilmeyi cümlemize nasip eylesin.
Şimdiden Kurban Bayramınız mübarek olsun. 

Derleme @erolkaranet 
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.