@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Kurban Bayram Günü Mina´da Müstahab Olan DualarMeş´arü´lHaram´dan ayrılıp Mina´ya ulaşınca şöyle demek müstahabdır:

(Elhamdü lillâhi´llezî belleğanîhâ salimen muâfen. Allâhümme hazihî minen, kad eteytühâ ve ene abdüke ve fîkabzetike. Es´elüke en temünne aleyye bimâ menente bihî alâ evliyâike. Allâhümme innîe´ûzü bike mine´lhirmâni ve´1mus´îbeti fi dînî, yâ erhame´rrâhimîn.)

"Selâmet ve afiyetle beni Mina´ya ulaştıran Allah´a hamd olsun. Allah´ım burası Mina´dır. Senin kulun olarak ve kudretin altında bulunarak buraya geldim. Velî kullarına ihsan ettiğini bana da ihsan etmeni Senden istiyorum. Allah´ım! Mahrumiyetten ve dinimde musibetten Sana sığınıyorum, ey merhamet edenlerin en merhametlisi!..."

Akabe (Büyük Şeytan) taşlarını atmaya başlayınca ilk taşla Telbiye´yi keser. Orada duâ için beklemek sünnet değildir. Kurbanı varsa onu boğazlar yahut keser. Kesim ve boğazlama zamanında şöyle der:

(Bismillâhhi vallâhu ekber. Allâhümme salli ala muhammedin ve ala âlihî ve sellim.. Allâhümme minke ve ileyke, tekabbel minnî )

"Allah´ın adıyla (kesmeğe) başlarım. Allah her şeyden büyükfür Al lah´ım! Muhammed üzerine ve ailesi üzerine rahmet el ve selâmet ve Allah´ım, Senden bana ulaşan Senin hediyendir. Benden (bu kurban ibâ detimi) kabul et" Eğer başkası adına hayvanı kesiyorsa "Falancadan kabul et" söyler. Kurbanı kestikten sonra başını traş eder. Başını traş eder" ken eliyle alnını tutup tekbir getirmesini sonra şöyle demesini bazı alimlerimiz müstahab görmüşlerdir.

(Elhamdü lillâhi alâ mâ hedânâ, vclhamdü lillâhi alâ mâ en ´ame bihî aleynâ. Allâhümme hazihî nâsiyelî fetakabbel minnî veğfir lî zünûbî. Allâhümme´ğfir lî ve li´1muhallikîne ve´1mukassırîne yâ vâsia´lmağfireti, amîn.)

"Bizi doğru yola ilettiğinden dolayı hamd Allah´a mahsustur. Bize verdiği nimetlerden dolayı hamd Allah´adır. Şu benim alnımdır, benden ibâdetimi kabul et, günahlarımı da bağışla. Allah´ım beni, traş olanları ve saçlarını kısaltanları bağışla, ey mağfireti geniş olan Allah!... Allah´ım kabul et."

@erolkaranet

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.