@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Hükümlü Olan Karı Koca Görüşebilir mi ? 

Aynı cezaevi yerleşkesinde ya da farklı il ya da ilçedeki cezaevlerinde hükümlü olan karı koca  birbirleriyle görüşme imkanı bulabilir mi ? 
Cezaevleri farklı il ya da ilçelerde bulunan veya aynı yerleşke içerisinde yer alan cezaevlerinde hükümlü bulunan karı kocanın birbirleriyle iletişim sağlaması, açık ya da kapalı görüşme yapması imkanı var mıdır ?
Bu konuda Anayasa Mahkemesine kadar hak arama için başvuranlar ne gibi sonuçlarla karşılaşmaktadır.
AYM'nin bir kararında, aynı cezaevi yerleşkesi içinde bulunan tutuklu eşiyle açık ve kapalı görüş yaptırılmayan tutuklu kişinin bireysel başvurusunda hak ihlali kararı verdiğini görmemiz mümkün iken farklı ilçe ya da ilde bulunan cezaevlerinde hükümlü olan eşlerin açık ve kapalı görüş yaptırılmaması durumunda tutuklu kişinin bireysel başvurusunu red edebilmektedir.
İzmir T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda silahlı terör örgütü üyeliği suçundan tutuklu olarak bulunan Halil K. aynı yerleşke içinde bulunduğu eşi ile açık ve kapalı görüş yapma talebinde bulundu. Halil K. ayrıca haftalık telefon görüşmesinin sadece kendisinden ya da eşinin telefon hakkından düşülmesi talebinde bulundu. Kurum 15 Mart 2019 tarihli kararıyla başvurucunun talebini reddetti. Kararda, kurumda barındırılan hükümlü ve tutukluların kurum içi görüşmelerine, terör örgütü ve diğer suç örgütlerinin örgütsel amaçlı faaliyet ve haberleşmelerine imkan sağlayabilecek, kurumun düzenini tehlikeye düşürebilecek ve benzeri güvenlik açısından sakıncalı hallerin ön görülmesi durumunda her ziyaret talebi yönünden ayrı ayrı incelenmek suretiyle ziyaret talebinin kısıtlanabileceği açıklandı.
Karara karşı yaptığı itiraz reddedilen Halil K. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü aile hayatına saygı hakkının açık ve/veya kapalı görüş yaptırılmama yönünden ve aile hayatına saygı hakkının telefonla görüşme yönünden ihlal edildiğine karar verdi. 
03052023 tarihli bir kararda da, farklı ceza infaz kurumlarında bulunan eşlerin kapalı ve açık görüş yapma talebinin reddedilmesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin olarak yapılan başvuruda şunlara hükmetmiştir. 
"Başvurucu; kendisinin ve eşinin uzun bir süredir tutuklu olduğunu, iki çocukları bulunduğunu, tutuklulukları süresince ailece bir araya gelemediklerini ve aile bütünlüklerinin bozulduğunu, infaz hâkimliğine yaptığı şikâyetin işlemsiz olarak iade edildiğini, bu nedenle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Bakanlık görüşünde; sürece, ilgili mevzuata ve içtihada ilişkin bilgiler sunulmuş, derece mahkemelerinin başvurucunun talebi ile ilgili daha önceki kararları çerçevesinde başvurunun süresi içinde yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Başvurucu, Bakanlığın görüşüne karşı beyanda bulunmamıştır.
Başvurucu, aynı ihlal iddiasıyla daha önce bireysel başvuru yapmıştır. Anayasa Mahkemesi söz konusu başvuruda aile hayatına saygı hakkına yönelik bir ihlalin olmadığının açık olduğu sonucuna varmış ve başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur "

@erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.