@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


El Veliyy - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerinden
El- Veliyy - الولي - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”

El-Veliyy - İnananların dostu, onları sevip yardım eden
Allah'ın dostluğuna sığınan kullar, ondan yardım dilemekte ve işlerinin hayırlısını nasip etmektedir. 
Allah'ın en büyük yardım eden olduğunu ve onun dostluğu her şeyin hayırlısını getirdiğini anlatmaktadır. Kuluna yardımını esirgemeyen Allahu Teala onları kemale erdirmekte ve yüzlerini güldürmektedir. Bu nedenle her zaman ve her yerde kullar tarafından en sık zikredilen Esmaül hüsnalardan bir tanesidir.
Allah, sevdiği kullarının dostudur. Onlara her daim yardım eder. Darlıklarını ve sıkıntılarını bilir ve kaldırır. Onlara ferahlık verir. Aynı zamanda onları iyi işlere vakıf kılar. Nurlara çıkarırken her çeşit karanlık işten onları uzak tutar ve korur. Bu bağlamda Cenabı Hak buyuruyor ki ‘Allah, iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan Nura çıkarır.’
Allah (cc),  Vali’dir, Veliyy’dir, Mevla’dır. Cenab-ı Hakk, mahlûkatının ve kullarının gerçek dostudur, sahibidir, efendisidir, malikidir, yardımcısıdır, velisidir, mevlasıdır; herkesin her derdinde sığınacağı tek şefkat ve rahmet kaynağıdır.
Her şeye hâkim olan, her şeyin her haline vakıf bulunan, her dertlinin devasına kefil olan ve her canlıyı himaye eden Cenab-ı Allah, bütün varlıklar üzerinde hükümrandır. O’nun hükmü önünde bütün kâinat mutlak itaattedir. Her şeyin, her canlının, her yürek taşıyanın vekili, kefili, mevlası ve sahibi, Cenab-ı Hakk’tır.

Kur’an-ı Kerim’de El-Veliyy 

El-Veliyy esmasının geçtiği çok sayıda Kuran ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan El-Veliyy esmasının bulunduğu bazı ayetler şunlardır:
 • "Allah gerçek dosttur." (Şura, 9)
 • "Allah iman edenlerin Veli'sidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostların ise tağutlarıdır. Onları aydınlıktan karanlıklara götürürler…" Bakara 257
 • "Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne bir yardımcı vardır." Tevbe 116
 • "…Kim Allah'a dayanırsa Allah ona yeter." Talak 3
 • "Eğer müminler iseniz ancak Allah'a güvenin." Maide 23
 • "...Allah, iman eden ( kullarının ) Veli'sidir. Kafirlerin ise velisi yoktur..." Muhammed 11
 • “Allah mü’minlerin velisidir.” Âl-i İmrân 68
 • “Yoksa Allah'tan başka veliler mi edindi­ler? Veli yalnız Allah'tır.” Şûra 9
 • “O, övgüye lâyık velidir.” Şûra 28
 • “Allah muttakilerin velisidir.” Câsiye 19
 • “Allah veli/dost olarak yeter.” Nisa 45
 • “Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allah'tır, Rasulüdür ve iman edenlerdir.” Mâide 55
 • “Sen bizim velimizsin, bizi bağışla ve mer­hamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın.” A'raf 155
 • “(Melekler de:) Sen yücesin, bizim dostu­muz onlar değil, sensin, diyecekler.” Sebe 41
 • “Rableri katında onlara esenlik yurdu (cen­net) vardır. Ve yapmakta oldukları (güzel) işler sebebiyle Allah onların dostudur.” En'âm 127
 • “Ey gökleri yerleri yaratan! Sen dünyada da ahirette de benim velimsin. Beni müslüman olarak öldür ve beni sâlihler arasına kat!” Yûsuf 101
Ya Veliyy Esmasının Fazileti Nedir?

Ya veliyy esmasının fazileti, en hayırlılarından bir tanesidir. Kulların yüzünü güldüren, Allah'ın dostluğunu isteyen kullar tarafından en çok zikredilen esmalardan biridir. Bu esmanın faziletine göre Allahu Teala sevdiği, hayırlı kullarının dostu olur. Onlara yardım eder. Kalplerini ferahlatır. Ya veliyy esmasının geçtiği ayetlerde de bu dostluk ve yardım sıkça vurgulanmaktadır. 
 • Veli bir kul olmak için " Ya Veliyy Celle Celaluhü" esması okumaya devam edilmelidir.
 • Bir çocuğun korkmasına karşılık olarak "Ya Veliyy Celle Celalühü" esması her gün 46 defa okunur.
 • Bir yardım talebi olan kişinin El-Veliyy esmasını her gün 2116 defa okuması gerekir.
 • Kalp daralması ve iç sıkıntısı hallerinde her gün 46 defa okunmalıdır.
 • Veliyy ism-i şerifini her gün okumayı vird edinenler Allah’ın yardımı ile velayet mertebesine ulaşırlar.
 • Hanımı kötü huylu olan kimse hanımı ile sohbet ettiği vakit El-Veliyy ism-i şerifini hatırında tutsa ve zikretse hanımı iyi huylu olur.
 • Cuma geceleri (Perşembe akşamı) 1000 defa El-Veliyy ism-i celilini zikreden kimse matlubuna ulaşır.
 • Her gün 2116 defa “Yâ Veliyy celle celalühü” diye zikreden mesleğinde ilerler. Herkes tarafından sevilir.
 • Bir kimse cuma günü 1000 kere El-Veliyy esmasını “YA VELİYYÜ YA ALLAH” şeklinde zikretse, istediği matlubu yerine gelir. İtaat etmeyen eşi için okusa ve yanına girip çıktıkça “Ya Veliyy” dese, eşi ıslah olur ve itaat eder.
 • Ya Veliyy esmasının tertibini yerine getiren kimse hayırlı ve güzel rüyalar görür.
 • 5 vakit namazların ardından 46 defa “Ya Veliyy” ism-i şerifini zikreden kimsenin altıncı hissi gelişir.
 • Cuma günü (1000) defa “Ya Veliyyü Ya Allah”şeklinde okunursa  isteği yerine gelir.
 • Salı günü sabah vaktinde 46 defa “Ya Veliyy” ism-i şerifi her işte Allah’ın yardımını istemek için okunur.
 • Ya Veliyy esmasını okuyan kimsenin kadri yüce olur. İçi ve dışı her türlü kötülükten arınmış olur.
 • Kim yüce meleklerin zikri olan Ya Veliyy esmasını manasını idrak ederek okumaya devam ederse mana âlemleri ile kendi arasındaki perdelerin kalkmasına bir vesile olur. Böylece yüce mertebelere ulaşmış olur.
Derleme @erolkaranet

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.