@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


El-Muahhir - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerinden
El-Muahhir - celle celallahu - المؤخّر - “Şanı ve azameti yüce olan”

El-Muahhir - İki anlamı olan El Muahhir esması, müşkül durumda bırakan, aciz kılan demektir. İkinci anlamı ise, Dilediğini sona alan, Dilediğini sona bırakan, Dilediğini geri koyan, Dilediğini arkaya bırakan, Dilediğini geri bırakan, tehir eden anlamlarına gelmektedir.
Allahu Teala, Tevbe Suresinin 52. ayetinde ''Bekleyin, biz de sizinle birlikte beklemekteyiz'' diye buyurur. Çünkü günahkar kullarını cezalandırmakta acele etmez. Bazı cezaları sonraya bırakmasının nedeni kullarına tövbe kapısını açmasıdır. Allah'ın yaşanması gereken bazı şeyleri sonraya bırakması onun ilminin katındadır. Bazı kullarını geride bırakmasının nedeni ise o kulların günah işlemekte ısrar etmesidir. Allah, din gününü ve peygamberleri yalanlayanların kalbini mühürlemiştir. Çünkü onlar tamamen gafildir. İman etmedikleri için Allah'a, peygamberlere ve ahret gününe iman eden kulların gerisinde kalmıştır.
Müminler ise Allah'ın Muahhir ismini zikrederek günahları için bağışlanma diler.

İçinde el Muhahhir İsm-i şerifi geçen Kur’an ayetleri :
 • Hicr suresi 5. ayet
  Hiçbir ümmet, ecelini evvele alamaz ve tehir edemez (geciktiremez, sonraya alamaz).
 • Hac suresi 75. ayet
  Allah, meleklerden ve insanlardan resûller seçer. Muhakkak ki Allah, en iyi işitendir, en iyi görendir.
 • Bakara suresi 253. ayet
  İşte Biz, o resûllerden bir kısmını, diğerlerinin üzerine faziletli kıldık. Allah, onlardan kimiyle konuştu, kimini de derecelerle yükseltti. Ve Biz, Meryem’in oğlu İsa’ya beyyineler verdik. Ve onu Ruh’ûl Kudüs ile destekledik (doğruladık). Eğer Allah dileseydi, onlardan sonra gelenler, kendilerine beyyineler (ispat vasıtaları) geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Lâkin ayrılığa düştüler. O zaman onlardan kimi îmân etti, kimi de inkâr etti. Eğer Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lâkin Allah, dilediği şeyi yapar.
 • Enam suresi 17. ayet
  Eğer Allah sana bir sıkıntı verirse onu kendisinden başka giderecek yoktur ve eğer sana bir hayır verirse şüphesiz O’nun gücü her şeye yetendir.
 • Hud suresi 8. ayet
  Ve eğer bir ümmete azabı, (onlardan) belli bir süre ertelesek (tehir etsek), mutlaka: “Onu tutan (men eden) nedir?” derler. Onlara azap geldiği gün, onlardan uzaklaştırılacak değil. (Öyle) değil mi? Onunla alay etmiş oldukları şey, onları kuşattı (ihata etti).
 • İbrahim suresi 42. ayet
  Ve Allah’ı, zalimlerin yaptığı şeylerden gâfil sanma. Sadece onları, gözlerin dehşetten açılacağı güne tehir eder (erteler).
El Muahhir Faziletleri nedir?

Namazlardan sonra El Muahhir esmasını zikredenlerin ilmi artar. Dünyanın ve evrenin sırlarına vakıf olurlar. İlim katında yükselen kullar takva sahibi olurlar. Dünyanın gelip geçici bir yer olduğunu, insanın asıl yurdunun içinde ebediyen kalacağı ahiret olduğunu bilirler.
Peygamber efendimiz, her gece yatmadan önce ''Allah'ım seni ilmimi arttır'' diye dua ederdi. Müslümanlar da cahillerden ve geride kalanlardan olmamak için sık sık El Muahhir esmasını zikretmelidir.
 • Gecikmesini istediği bir işi olan, hergün 878 kere ” Ya Muahhir celle celâlühû ” ism-i şerifini okursa maksadı hasıl olur.
 • Her gün 100 kere ” Ya Muahhir celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyanın tövbesi kabul olunur ve kalbinde şeytan vesvesesi olmaz.
 • Meşru bir iş üzerinde çalışan, bu işin kendi istediği zamandan önce duyulmasını istemiyorsa her gün 1446 kere “Ya Muahhir celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyup dua ederse maksadı hasıl olur.
 • Ya Müahhir ismini okuyan tevbe edip takvaya erer. Kalbi Allah sevgisiyle dolar. İsteklerine kolayca kavuşur. Allah’ın rızasını kazanan kullardan olur. İbadet etmede zorlanmaz. Basiret gözü açılır. Kötü işlerden uzak durur.
 • Her kim düşmanını alt etmek üzere çok okursa, umulur ki, muradı hasıl olur.
 • Her kim bu ism-i-şerifi günde 100 defa okursa, “Hak sübhanehu ve Teâlâ” hazretlerinin muhabbetinden gayrı onun gönlünde hiç bir şey karar tutmaz.
 • Bu ismin zikrine şartlarına uygun olarak devam eden kimse Allah’ın izniyle işlerinde muvaffak olur.
 • İbadet ve dua maksadıyla, gönül huzuru için zikreden kimse dünya ve ahirette mutlu ve huzurlu olur.
 • Bir zalimin şerrinden kurtulmak için okuyan kimse kısa zamanda isteğine kavuşur ve zalimlerin zorbaların şerrinden emin olur, kötülüklerinden korunur ve kurtulur.
 • Allah rızası için zikredenlere ölümünden önce “Nasuh Tövbesi” (gerçek tövbe) ve takva ile salih amel kapıları açılır.
 • Kötü bir kişinin kendinden uzaklaştırılması için bu esma-i zikir gününde El-Muahhir denerek 847 kere zikredilir.
 • Ya Muahhir diyerek 100 kere zikreden kişinin tevbesi kabul olur. Tevbenin ardından ise kişi hayırlı insanlardan olur.
 • Ya Muahhir diyerek sürekli zikretmeye devam eden kişi yaptığı işlerde muvaffak olur.
 • Ya Muahhir diye zikreden bir kişinin istekleri ve muratları kabul olur. Huzur ve mutluluğa kavuşur.
 • Zalimin kötülüklerinden korunmak için bu ismi Ya Muahhir diye zikreden kullar zalimin kötülüklerinden kurtulur ve kötülüklerden korunmuş olur.
 • Bu zikri Allah'ın rızasını alabilmek için Ya Muahhir diyerek zikreden kişinin ölmeden önce nasuh tevbe ve salih amel ile takva kapıları ardına kadar bu kişiye açılır.
Derleme - @erolkaranet

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.