@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

El-Berr - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerindenEl-Berr - celle celallahu - البر - “Şanı ve azameti yüce olan”

El-Berr - İyilik ve ihsanı bol
Arapçada Berrû sözcüğü, vaat ve lütuf demektir. Bu kökten türetilmiş olan El Berr kelimesi ise lütuf sahibi olan ve vaadini yerine getiren anlamına gelir.
Allah'ın isimlerinden olan El-Berr ismi Berrü kökünden türemiştir. Bunun anlamı ise kara ve kıtalar anlamına gelmektedir. El-Berr isminin anlamı kara, kıta ve yeryüzü ne kadar geniş ise Rabbimizin iyiliği de o kadar geniştir ve sonsuzdur manasına gelmektedir.
Katından gelen bir iyilik ve lütufla, kullarına karşı şefkatli ve merhametli olan. Mahlukata hayırlar ulaş­tıran; kullarına karşı müsamahakar, şefkatli, merhametli, cömert ve ikramı, ihsanı bol olan anlamlarına da gelir…
  • Yarattıklarına karşı rahmet ve ihsanı bol olandır.
  • Söz ve hareketlerine mutlak sadık olandır.
  • Bütün yarattıklarına rızk taksim eden ve rahmeti ile muamele edendir.
  • Takva sahibi olan kullarına çok sevap verendir.
  • Güzel düşünce ve duygulara sahip olan kullarını mükafâtlandırandır.
  • Kötülüklerden vazgeçen kullarını mükafâtlandırandır.
  • İsyan eden kullarına işledikleri günahlar oranında cezalandırandır.
  • İbadet eden ve kendisine yönelen kullarına hidayeti ile muamele edendir.
  • Gerçekten biz bundan önce O’na yalvarıyorduk. Şüphesiz O, iyilik edendir, çok merhametlidir.”(Tûr, 52:28)
El-Berr ism-i şerifi geçen Kuran Ayetleri

İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiy­le karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dön­meleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır.” Rum, 41
“Onları, (denizde) bir dalga gölgelikler gibi kap­ladığında, dini Allah’a has kılarak O’na yalvarırlar. Allah, onları kurtarıp karaya çıkarınca, onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim âyetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkâr eder.” Lokman 32
Gerçekten biz bundan önce O’na yalvarıyorduk. Şüphesiz O; Berr’dir (çok cömert, çok lütufkârdır), Rahîm’dir (Rahîm esması ile tecelli edendir.” Tur 28
"İyiler muhakkak nimetleri bol cennettedirler." İnfitar 13
"İyilik sahibi şerefli kimseler" Abese 16.


El-Berr Faziletleri Nedir?

Müslüman bir şahsiyet bu isimden gerekli dersleri ve nasîbini almalıdır. Mü’minler, insanlara iyilik yapmakta yarışa girmelidirler. Bu bağlamda insanların sıkıntılarını gidermekte, onları huzūra kavuşturmakta, maddî ve mānevî yaralarını sarmakta öncü olmalıdırlar. Tüm yapılan iyilik, hayır ve hasenâta karşılık beklememek de bu isimden alınan payla orantılıdır. Allah Teālâ’nın bu isminden en çok pay alması gereken kesimlerden biri de, devletin en üst kademelerinde çalışan yöneticiler olmalıdır. Onlar şâyet bu isimle ahlâklanacak olurlarsa; halkın māneviyâtı, inancı, inançlarını fesâda veren yıkıcı faaliyetler, yoksulluk sorunları ve tedâvîleri, kamu hizmetlerinin dağıtımındaki adâlet, eğitim ve öğretimin tüm toplumu kucaklaması, yol emniyeti, din, mal, akıl, can ve nâmus güvenliğinin temini, hastalıkların tedâvîleri, savunma sanâyiinin geliştirilmesi, insan sağlığına zararlı gıdaların tahlîli ve alınması gereken önlemlerin ayrıntıları yöneticilerin asıl gündemleri olacaktır. Bu isimle ahlâklanmayan anne-baba nasıl ki çocuklarına kaba davranır onları ihmâl ederse aynı şekilde bu isimden pay almayan yöneticiler de halkını ihmâl eder, sorunlarına çözüm bulmaz. Fildişi kulelerde yaşamayı tercîh ederler. Halkın sıkıntılarını gidermezler. İnsanların el-Berr isminden aldıkları nasip ile Allah Teālâ’yı yeterince tanıma; mārifetullah arasında doğru orantı vardır. Mārifet eksikliği, kabalık ve zulmün sebeplerinin başında gelir.

- El-Berr ismi kötülükten korunmak ve iyilik, ilahi insanlara nail olmak için ''Ya Berr Celle Celalühü'' diyerek 202 kere okunur.
- Bu ismin zikrine devam eden kişi büyük bir günah işler ise tevbe edebilir.
- Yolculuğa çıkan kişiler ''Ya Berr Celle Celalühü'' 202 kere tekrar eder ise salimen evine döner.
- Ya Berr ismini okumaya devam eden kişiler tüm mahlukatın kötülüklerinden emin olur.
- Bu esmayı okuyanlar kötü şeylerden emin olur ev kaza, bela gibi kötü olaylardan korunmuş olurlar.
- El-Berr zikrine devam eden kişinin düşmanı bile ayağına gelir. Düşmanı önünde diz çöker.
- Kişi bu esmayı gün içinde 786 kez okursa, Allah o kişiye lütuf ve ihsanlarını yağdırır.
- Bu esma felçli bir kişiye okunduğu zaman da kurtuluşa vesile olur.
- Kumar oynayan, zina yapan, haram yiyen, içki içen kimse bu esmayı zikrettiği zaman bütün kötülüklerden kurtulur.
- Deniz ya da karayolu seyahatlerinde korunmak amacı ile okunan bu esma çok etkili ve korunmalı olmaktadır.

Derleme - @erolkaranet

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.