@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Uzun Yola Çıkarken Yapılacak Dua ve Namaz
Evden çıkarken ve arabaya binerken edilecek dua , kılınacak namaz var mıdır ?
Bir hadis-i şerif meali:
Evinden çıkarken iki rekât namaz kılan, dışarıdan gelecek her çeşit beladan korunur. Evine girince iki rekât namaz kılan da, içteki kötülüklerden korunmuş olur. [Beyheki]
Zahid Ebül-Hasen-i Gazvi hazretleri, "Yolculuğa çıkarken, Li ilafi’yi [Kureyş suresini] okuyan, bütün kötülüklerden emin olur" buyurdu. (Şir’a)
Evden çıkarken Âyet-el kürsi’yi okuyan, eve dönünceye kadar belalardan emin olur. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
Evinden çıkarken Âyet-el kürsi okuyana, yetmiş melek, evine dönünceye kadar dua ve istiğfar eder. [Ey oğul ilmihâli]
Bir kimse, sefere çıkarken 11 kere İhlâs okusa, Allahü teâlâ, seferden dönünceye kadar onun evini muhafaza eder. [İ. Neccar]
(Evinden çıkarken "Bismillahi, tevekkeltü alellahi, La havle vela kuvvete illa billah" diyen, tehlikelerden korunur, şeytan ondan uzaklaşır.) [Tirmizi]

Helallik almalı

Yolcunun aile, akraba ve tanıdıklarına veda etmesi sünnettir.
Yola çıkmadan önce iki rekat yolculuk namazı kılması müstehap olur.

Yolculuk namazı
diyebileceğimiz bu namazın birinci rekatında Fatiha ve sonra Kafirun suresi, ikinci rekatta da yine Fatiha’dan sonra İhlas suresi okunur. Namazı tamamladıktan sonra ise Ayetel Kürsi okunur.
Kaza namaz borcu olan varsa, nafile olan yolculuk namazı yerine bir vakitn kazasını eda ederek hem borcunu ödemiş olur hem de nafileyi yerine getirmiş olur. Geçmiş kazaya kalan namaz borcum diye niyet edilir. Dua da çıkacağı yolculuğun hayırlı olması, her türlü kötülükten uzak olunması, gideceği yere selametle gitmesini, dönüşünde bıraktığından daha hayırlı şekilde aile efradını ve evini bulmasını dilemeli.

Geride Kalanlar İçin Dua

Yolcu, kendini uğurlayanlara şöyle dua eder:
"Sizi emanetini kaybetmeyen Allah’a emanet ediyorum."

Yolcu Uğurlayanların Duası
Yolculuğa çıkmayanlar yolcuya şöyle dua eder: 
"Dinini, emanetini ve kalan işlerini Allah’a emanet et, Allah’ın korumasında ve himayesinde ol, Allah takvanı artırsın, günahlarını affetsin ve yöneldiğin her yerde hayra yöneltsin."

Evinden çıkarken şöyle dua eder
"Allah’ın adı ile Allah’a tevekkül ettim.
Allahım! Delalete düşmekten veya düşürülmekten, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik (saygısızlık) etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.
Abdullah b. Sercis'in Allah Rasulu (s.a.v.)'nden rivayet ettiği dua:
"Allah'ım, seferde dost Sen'sin, ailemde güvendiğim Sen'sin.
Allah'ım, bu seferimizde bizimle beraber ol ve aramızda ehlimizi koru.
Allah'ım, ben yolculuğun zorluklarından, davranış ve dönüşümlerin kötü görünümünden sana sığınırım. Allah'ım zorluklardan sonra eksiklerden ve mazlumun duasından ve dönüşümünde ehlimde ve malımda hoşa gitmeyen şeyi görmekten sana sığınırım."

Arabaya, Trene, Uçak, Gemi vs. hangi ulaşım aracını kullanıyorsa binerken 
Arabaya bindiği zaman üç defa [Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber] diyerek tekbir getirdikten sonra da şu duayı okur:
“Allah’ın adıyla (biniyorum). O’nun adıyla yürür, O’nun adıyla dururuz. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Bunu bize lütfeden Allah, her türlü noksandan uzaktır. Onun lütfu olmasaydı, biz buna güç yetiremezdik.
Bu binekleri bizlere tahsis eden Allah her şeyden münezzehtir. Eğer Allah bunları bizim hizmetimize vermeseydi, bizler buna güç yetiremezdik.
Şüphesiz en sonunda da dönüş Rabbimize’dir. Allahım! Bu yolculuğumuzu bize kolaylaştır ve uzağını yakın eyle. Allahım! Seferde yoldaşım, malımın ve ailemin halifesi ve aileme vekili Sen’sin.
Allahım! Yolculuğun meşakkatinden, kötü görünümden, malıma ve aileme kötü bir dönüşle dönmekten Sana sığınırım. Allahım! kötü duruma düşmekten, dönüşte malımı ve ailemi kötü bir durumda bulmaktan sana sığınırım.”
Daha sonra Ayete’l-Kürsi, İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur

Diğer dua çeşitleri
  • Âyet-el kürsi’yi okumalıdır. Âyet-el kürsi, âyetlerin seyyididir, efendisidir. Onu okuyandan şeytan kaçar, melekler o kişinin kazadan beladan korunması için dua ederler.
  • Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semî’ul alîm) duasını üç kere okuyan her türlü kazadan beladan ve nazar değmesinden emin olur.
  • Hud suresinin 41. âyet-i kerimesini okumalı. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: 
Gemiye binince, Besmeleyle, Hud suresinin 41. âyetini okuyan, boğulmaktan emin olur. [Taberani]
Hud suresi 41. âyeti, Mushafta 225. sayfanın ortasında, (Bismillahi mecrâhâ...) diye başlayan âyet-i kerimedir.
Bu âyet-i kerimeyi, [otobüs, tren, uçak gibi] her vasıtaya binerken okuyan kazadan, beladan emin olur. Yine bir hadis-i şerifte, gemiye binince, Zümer suresinin 67. âyet-i kerimesini okuyanın boğulmaktan emin olacağı bildirilmiştir. (Kurtubi)
Zümer suresi 67. âyeti de, Mushafta 464. sayfanın sonundaki, (ve mâ kaderû...) diye başlayan âyet-i kerimedir

@erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.