@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Pazartesinin Faziletleri ve Getirdiği Güzellikler
'Pazartesi sendromu' adıyla zamana karşı kötümser bir yaklaşım sergilenir. Kimilerine göre yoğun bir iş temposu anlamına da gelen pazartesi, takvimden silinecek kadar kötüdür. Ama bizim inancımızda pazartesinin ayrı bir önemi vardır.
Peygamberimiz'in (sas) hayatındaki birçok güzel olay bu günde yaşanmıştır.
Halk diliyle günahını aldığımız pazartesi, İslâm'da birçok gelişmeyle kader denktir.
Kur'ân-ı Kerim'de ve Hz. Peygamber'in sözlerinde çalışma ve kazancı alın teriyle elde etme önemle vurgulanmıştır.
Pazartesiye, ailemize helal lokma götürmenin ve üreten bir insan olmanın ilk günü olarak bakabiliriz.
Bunun yanında Peygamberimiz'in hayatında önemli gelişmeler ve birçok güzel olay pazartesi gününde olduğundan bizim için pazartesi, hangi hayırları ve güzellikleri getireceği daha pazar gününden beklenen bir gün olabilir. 

Halk diliyle günahını aldığımız pazartesi, İslâm'da birçok gelişmeyle kader denktir.

  • Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (sas) bu günde dünyayı şereflendirmiştir. 
Hz. Peygamber (sas) bu konuda, "Bugün benim doğduğum ve peygamber olarak gönderildiğim -yahut bana vahiy indirildiği- gündür." buyurmuştur. (Müslim, Sıyâm) Hz. Peygamber'in, risâlet öncesi Hace- ru'l-Esved'in yerine konulmasındaki problemi çözerek muhtemel çatışmayı önlediği gün pazartesidir. (Muhammed Hamidullah, Hicri Takvim ve Tarihi Arka Plan, UÜİFD, IX; Mehmet Apaydın, Rasûlullah'ın Günlüğü)
Pazartesi, bizim de problemleri çözeceğimiz ve hayır elçisi olacağımız bir zaman dilimi şeklinde kabul edilebilir.
  • Hz. Peygamber'e ilk vahyin indirildiği ve risâlet vazifesinin verildiği gün pazartesidir. 
Hz. Peygamber (sas), "Kur'ân-ı Kerim bana pazartesi gününde indirildi." buyurmuştur. (Tirmizi, Menâkıb)
Biz de pazartesiye, alacağımız sorumlulukların gereğini hatırlatan hayırhah bir dost olarak bakabiliriz.
  • Hz. Peygamber'in (sas) irtihali pazartesi günüdür. (Buharî, Ezan)
Pazartesi, Efendiler Efendisi'ne göndereceğimiz bir duanın veya sevabını hediye edeceğimiz Kur'ân'ın okunacağı bir zaman olamaz mı?
  • Pazartesi, yolculuk, ticaret ve rızık günüdür.
Zira Allah Resulü (sas), "Pazartesi yolculuk ve ticaret günüdür."
"Ey Allah'ın Resulü, bu nasıl olur?" dediler. Buna cevaben "Çünkü o gün Şuayb Aleyhisselam, ticaret yapmak ve rızık kazanmak için yolculuk yapmıştır." buyurdu. (İbn Mace)
Böylece pazartesi, bizim için işe koyularak sünnete uymanın sevabını ve hayrını ummanın bir anı olamaz mı?
  • Pazartesi, kulların bağışlanma günüdür. 
Hz. Peygamber (sas), "Cennet kapıları, pazartesi ve perşembe günleri açılır. Ve Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayan her kula (günahları) mağfiret edilir. Yalnız din kardeşi ile aralarında düşmanlık bulunan kimse müstesna! (Onlar hakkında) 'Şu iki kişiye barışıncaya kadar mühlet verin!' denilir." (Müslim, Birr ve Sıla) buyurmuştur.
  • Amellerin arz günüdür.
Allah Resulü (sas), "Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. (Müslim, Birr ve Sıla) Amellerin arz günü hayırlı karşılığın alınacağı bir gün olması dilenebilir.
  • Pazartesi, Allah'ın dünyanın yaratılışında ağaçları yarattığı gündür

Pazartesi, aldığımız her nefeste payları olan yeşillikleri hatırlayıp Yaradan'a yeniden şükredeceğimiz bir pazartesi niye olmasın?

  • Pazartesi oruç günüdür

Hz. Âişe (r.anha), şöyle demiştir: "Rasûlullah (sas), pazartesi ve perşembe oruçlarını dört gözle beklerdi." (Tirmizi, Savm) Efendimiz, başka bir sözlerinde, "İnsanların amelleri pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Bu yüzden ben amelimin oruçlu olarak Allah'a arz olunmasını severim." (Tirmizi, savm) buyurmuştur. 

  • Pazartesi günü güne başlamadan okunabilecek dua örneği

"Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile
Övgü Allah’a mahsustur. O, gökleri ve yeri yarattığı zaman hiç kimseyi şahit tutmadı. Canlıları yarattığında kendisine yardımcı almadı. İlahlığında ortağı yoktur. Birliğinde yardımcıya ihtiyacı yoktur. Diller O’nu hakkıyla tarif etmekten acizdir. Akıllar O’nun zatını tarif edemezler. Zorbalar O’nun heybeti karşısında boyun eğerler. Yüzler O’nun korkusundan yere kapanır. Bütün büyükler O’nun azameti karşısında teslim olur. Öyleyse tüm övgüler daima, sürekli ve kamil olarak Sana mahsustur. Allah’ın özel rahmet ve selamı daima Peygamber’in üzerine olsun.
Allah’ım! Bugünümün evvelini kısmetli, ortasını doğru ve sonunu semereli kıl. Allah’ım! Evveli korkulu ve tahammül edilmez olan, ortası iniltili ve figanlı, sonu dertli ve zahmetli olan bir günden Sana sığınıyorum. Allah’ım! Adadığım adak, verdiğim vaad ve yaptığım her ahde vefa etmediysem Senden mağfiret diliyorum.
Allah’ım! Boynumda hakları olan kulların hakları hususunda Senden yardım istiyorum. İster kadın olsun, ister erkek, herhangi bir kulunun canına, haysiyetine, malına veya ailesine zulmetmişsem yada heva ve heves, hased, riya veya gazab üzerine kullarından birine, huzurunda veya gıyabında, hayatında veya öldükten sonra fenalıkta bulunmuşsam veya gıybetini etmişsem, eğer o hakkı telafi etmeye veya sahibinden helallik almaya vaktim yetmezse veya sahibine ulaşamazsam, ey hacetleri yerine getiren Allah ve ey hacetler O’nun iradesi ile icabete ulaşan ve anında tahakkuk bulan Allah; Senden Muhammed (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’ine salavat göndermeni ve boynumda hakkı olan kulunu dilediğin şekilde benden hoşnut etmeni istiyorum.
Allah’ım! Kendi katından üzerime Rahmet yağdır. Gerçekten, mağfiretin Senden bir şey eksiltmez, bağışın Sana zarar vermez, ey merhametlilerin en merhametlisi. Allah’ım! Her pazartesi günü bana iki nimet ihsan eyle. Evvelinde Sana itaat etme mutluluğu ve sonunda mağfiretine nail olma nimeti ver. Ey yegane Mabud!
Günahları bağışlayan yalnız O’dur."

Derleme @erolkaranet

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.