@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Mağdura Yaklaşım Nasıl Olmalıdır
Adalet Bakanlığı tarafından ilgili birimlere gönderilen Mağdura Yaklaşım Kılavuzu ilgi çekmeye devam ediyor. Mağdura Yaklaşım Kılavuzu ile adli süreçte görev alan ve mağdurlara hizmet sunan görevlilerin, mağdur ile iletişimde belirlenen ilkeler ışığında hizmet sunmaları öngörülüyor. 
İşte kılavuzdan önemli pasajlar 

Mağdura Yaklaşım : Ne yapın / Ne yapmayın
 • Mağdura anlayışlı ve güleryüzlü bir yaklaşım sergileyin.
 • Olayı bir vaka olarak değil, mağdur nezdindeki önem ve değeri mesabesinde bakın.
 • Aynı seviyede oturun ve göz teması kurun.
 • Mağdurun anlattıkları ile uyumlu jest ve mimikler kullanın.
 • Kişisel yorum yapmadan, eleştirmeden ve yargılamadan dinleyin.
 • Mağdurun öncelikle kaygı düzeyini düşürün, hislerini de dikkate alın.
 • Kendisini rahat ifade edebileceği uygun bir ortam sağlayın.
 • Rahat şekilde kendini ifade edebilmesi için zaman tanıyın.
 • Mağdurla iletişimde teknik hukuki tabirlerden ziyade yalın ve anlaşılabilir bir dil kullanın.
 • İşlenen suç nedeni ile farklı tavır ve davranışlar sergileyebileceğini unutmayın.
 • Mağdurun kendisinin suçlandığı algısına sebebiyet verebilecek davranış ve söylemlerden kaçının.
 • Çelişkili beyanları netleştirmeye çalışın. Bellek yanılsaması yaşayabileceğini unutmayın.
 • Gerekirse uzman desteğinden faydalanmasına olanak tanıyın.
 • Olayın açıklığa kavuşturulması için zorunlu değilse, mağdurun özel hayatına ilişkin sorular sormaktan kaçının.
 • Mağduru olumsuz etkileyecek, söylem ve davranışlardan kaçının.
Suç Sonrası Süreçte Mağdurun Hisleri
Suç mağdurları üzgün ve suçluluk duygusu içinde, utangaç, öfkeli olabilir ya da mağduriyeti inkâr
edebilirler. Mağdurlar kontrolsüzce hareket edebilir, hatta saldırgan tutum sergileyebilirler.
Bu tür davranışlar ile karşılaşıldığında sabırlı davranılmalı, mağdurun kendini ifade etmesi
için uygun ortam sağlanmalıdır. Mağdur duygu yoğunluğu hissedebilir ve kendisine karşı
acımasız olabilir veya çıkmaza girdiğini hissedebilir.
Unutmayın ki Mağdur;
 • Duygu karmaşası yaşıyor olabilir.
 • Anlaşılamamaktan çekinebilir.
 • Karşılaştığı şiddetin devam edeceği kaygısın güdebilir.
 • İntikam hissi taşıyabilir.
 • Durumu olduğundan önemsiz görebilir.
 • Sorunu kendisinin çözmesi gerektiğine inanıyor olabilir.
 • Maruz kaldığı mağduriyetin nedeni olarak kendisini görebilir.
 • Kimsenin kendisine yardım edemeyeceği gibi düşünceler taşıyabilir.
 • Farklı nedenlerle bazı hususları eksik veya fazla anlatabilir
 • Ailesini koruma isteği taşıyabilir.
Mağdurlara Hizmet Sunan Görevlilerden ;
 • Dinledikleri kişinin suça maruz kalan bir mağdur olduğunun farkında olarak hassasiyetle ve sabırla kendilerini dinlemeleri
 • Mağdura adil, saygılı ve anlayışlı davranılması ve bunun gösterilmesi, kendisini doğru ifade edebilmesine olanak tanınması
 • Rahat olmadığı ve kendisini layıkı ile ifade edemedikleri görülmekte ise mutlaka uzman desteği alarak öncelikle kaygı düzeylerinin düşürülerek ifade alma süreçlerine geçilmesi
 • Bunun için gerekirse mağdura rahatlaması için fırsat verilmesi
 • Mağdura hakları yanında mağdur odaklı uygulamalar konusunda da bilgi verilmesi
 • Kaygı düzeyi yüksek olan mağdurlar için özel ortamların (Adli Görüşme Odaları) kullanılması ve mağdura uzman eşliğinde psiko-sosyal destek verilmesi
 • Adli Görüşme Odalarının mağdur odaklı dizayn edilen özel ortamlarından ihtiyaca binaen faydalanılması
 • Çocuk mağdurlara çocuk, yaşlı mağdurların yaşlılara uygun bir yaklaşım sergilenmesi ve kılavuzdaki adımların takip edilmesi
 • Mağdurun etkili dinlenilmesi ile, adaletin konunun takipçisi olacağını hissetmesi ve inanması, adalete olan güveninin tahkim edilmesi
 • Mağdurların olaya ilişkin anlatımlarının ifade metnine eksiksiz şekilde dercedilmesi, mağdurun rahatlamasına fırsat verilerek olaya ilişkin bilgi ve görgüsünün ayrıntılı şekilde alınması
 • Çocuklar ile iletişim kurulurken yaş dönemleri ve o yaş dönemin özellikleri göz önüne alınarak uygun yöntemler kullanılması ve kılavuzda belirtilen yönergelerin takip edilmesi
 • Şiddet mağduru kadınlar ile yapılan görüşmelerde, mağdurun duygusal tepkilerinde dalgalanmalar olabileceğini öngörerek, mağdura kendini güvende hissettirecek, sakin ve destekleyici bir tutum sergilenmesi
 • Cinsel suç mağdurları ile yapılan görüşmelerde öncelikle bunun için oluşturulan özel merkez ve ortamların kullanılması, mağdurlara tek seferde sorulması lazım gelen tüm soruların yöneltilmesi ve ikincil örselenmelerine mahal verilmemesi, mağdura sürecin gizliliği ve mahremiyeti konusunda gereken hassasiyetin gösterileceğinin ihsas edilmesi
 • Mağdur beyanı alınmasına karşın, kaygılı görülen ve adli süreçte desteklenmesi gereken mağdurların mutlaka Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğüne yönlendirilmesi
 • Mağdura gereken hallerde soruşturma safahati hakkında bilgi verilerek devletin konuyu titizlikle takip ettiğinin gösterilmesi
Mağdura Yaklaşım Kılavuzu için tıklayınız

Kaynak : Adalet Bakanlığı
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.