@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sınavsız Sözleşmeli Personel Alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 127 personel alacağını duyurdu. 
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 127 personel alınacak. 

Duyurunun önemli maddeleri şöyle;

Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın personel alımı yapacaktır.

1. GENEL ŞARTLAR 
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır: 
1. Türk Vatandaşı olmak, 
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 
3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
5. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 
6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
2. KPSS PUAN SIRALAMASI İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROLARININ POZİSYON VE ADETLERİ 

A) BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS) Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 36 sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme Fakültelerinin bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 
3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir, 
4. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak, 
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (36): Adana (4), Adıyaman (3), Gaziantep (3), Hatay (4), Diyarbakır (3), Şanlıurfa (3), Malatya (3), Osmaniye (3), Kilis (3), Kahramanmaraş (4), Elazığ (3). 

B) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK, KGG-1) Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 40 sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1. Lise ve dengi okul mezunu olmak, 
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 
3. Erkek olmak, 
4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
5. Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 
6. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak, 
7. Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.) 
8. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, 
9. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (40): Adana (10), Adıyaman (4), Gaziantep (3), Hatay (8), Diyarbakır (2), Şanlıurfa (2), Malatya (2), Osmaniye (1), Kilis (1), Kahramanmaraş (6), Elazığ (1). 

C) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK, KGG-2) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 17 sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1. Ön lisans mezunu olmak, 
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 
3. Erkek olmak, 
4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
5. Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 
6. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak, 
7. Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.) 
8. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, 
9. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (17): Adana (5), Adıyaman (1), Gaziantep (1), Hatay (2), Diyarbakır (1), Şanlıurfa (1), Malatya (1), Osmaniye (1), Kilis (1), Kahramanmaraş (2), Elazığ (1). 

Ç) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KADIN, KGG-3) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1. Lise ve dengi okul mezunu olmak, 
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 
3. Kadın olmak, 
4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
5. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 
6. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak, 
7. Kadın adaylar için boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 160 cm ise kilosu en fazla 60+15=75 kg ve en az 60-13=47 kg olmalıdır.) 
8. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, 9. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan: Adana (5) 

D) TEMİZLİK PERSONELİ (ERKEK, TMZ) Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 29 sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1. Lise ve dengi okul mezunu olmak, 
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 
3. Erkek olmak, 
4. Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak, 
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (29): Adana (5), Adıyaman (2), Gaziantep (3), Hatay (5), Diyarbakır (2), Şanlıurfa (2), Malatya (2), Osmaniye (2), Kilis (2), Kahramanmaraş (2), Elazığ (2). 

3. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 
1. Başvurular elektronik ortamda 26.05.2023-09.06.2023 tarihleri arasında alınacaktır, 
2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı- Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir, 
3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır, 
4. Adaylar sadece öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği pozisyon için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir, 
5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir

Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki duyurudan ulaşılabiliyor.

@erolkaranet - 13.05.2023
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam

Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam