@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Er-Rezzâk - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerinden

Er - Rezzâk - celle celallahu - الرزّاق - “Şanı ve azameti yüce olan”
Er - Rezzâk - Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan

"Rızık vermek" anlamını taşıyan rezḳ kökünden türeyen rezzâk kelimesi "kesintisiz biçimde çokça rızık veren" demektir. Allah tarafından kafir - Müslüman ayrımı gözetilmeksizin, tüm insanlığa ihsan edilen nimetlere rızık denir. Rızık kelimesinin ilk anlamı yemek ve azık olsa da, düşünme ve irade gücü gibi sadece insana bahşedilen yetiler de birer rızık sayılır.
İnsan, diğer varlıklardan ne kadar üstün olursa olsun, acizdir. Yaşamını sürdürebilmesi için temel besin kaynaklarına düzenli olarak ulaşması gerekir. Ona bu imkanı tanıyan Allah'tır. Göklerden yağmuru indirip tarlalardaki ürünlerin yetişmesini sağlayan da Rezzak olan Allah'tır.
Aynî mallar, nakit paralar ve gıda sınıfına giren şeyler, maddî rızık kapsamına girmektedir. Manevî rızık ise ruhun gıdalarıdır. Kur’ân-ı Kerîm, manevî rızıkların kaynağıdır.
Allah Teâlâ, yaratmış olduğu bütün canlıların rızkına kefildir. Bu hakikat Kur’ân-ı Kerîmde: “Yeryüzünde rızkı Allah’a ait olmayan hiçbir canlı yoktur. O, onların karar kıldıkları yerleri de, emaneten durdukları yerleri de bilir. Onların hepsi apaçık bir kitaptadır.” (Hûd Sûresi, 6) âyet-i kerimesiyle beyan edilmiştir.
Rızık vermek yalnızca Allah Teâlâ’ya mahsustur. Rızkımızı muhtelif yollardan kazanmamız, O’nun bu işi sebepler üzerinden takdir etmesiyledir. Her şeyden önce bunu çok iyi anlamamız ve rızkımızın bize kolay bir şekilde ulaşması için namazlarımızı özenli bir şekilde kılıp tevbe ve istiğfara devam etmemiz lâzımdır.
Buna göre; insan nasıl ki dünya hayatında ev alırken en konforlusunu, araba alırken en iyisini, elbise alırken en kalitelisini, yiyecek alırken en lezzetlisini tercih ediyorsa, aynı hassasiyeti manevî rızıklarını da temiz yollardan aramalıdır. Zaten samimî bir şekilde arayan, boş çevrilmez.
Kur’an-ı Kerim’in Hud Suresi, Er-Rezzak esmasını anlamak için başvurabilecek bir kaynaktır. Burada yaratılan tüm varlıkların Allah’a ait olduğu ifade edilmektedir. Allah, yarattığı tüm varlıkların rızkına da kefildir. Bütün yarattıklarının rızkına kefil olan Allah (c.c) insanları bu rızkı bulmaları için çalışmalarını emretmiştir.
Dünya üzerinde kazanılan rızık ve dünyevi diğer mallar, yalnızca Allah’ın izniyle ve O’nun takdiri ile kazanılmaktadır.

Ayetlerde Er Rezzak c.c ismi şerifi
Elliyi aşkın yerde fiil kalıplarıyla, elliye yakın yerde de "rızk" manasıyla Allah'a izâfe edilmiştir. Birçok ayette, insanlardan bu nimetlerin sahibini tanımaları ve ellerindeki imkanlardan başkalarına da faydalandırmayı istemektedir.
 • “Ey insanlar! Allah’ın üzerinizdeki nimetini anın. Allah’tan başka bir yaratıcı mı var? O size gökten ve yerden rızık verir. O’ndan başka ilân yoktur. O halde (haktan) nasıl çevrilirsiniz?” (Fatır 3. Ayet)
 • “Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerinedir. Allah o canlının durdugu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir.(Bunların) hepsi açık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da)dır.” Hud 6. Ayet
 • “Nice canlılar vardır ki, ışıklarını kendileri elde edemezler. Sizin de onların da rızkını Allah verir. O işitir ve bilir.” Ankebut 60. Ayet
 • “Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah’tır.” Zariyat 58. Ayet
 • “Gökten bereketli bir su indirdik, kullara rızık olmak üzere onunla bahçeler, biçilecek taneli eminler, küme küme tomurcukları olan boylu hurma ağaçları yetiştirdik. O su ile ölü yeri dirilttik. İşte insanların diriltilmesi de böyledir.” Kaf suresi 9-11. Ayet
 • “Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Dilediğine rızkı bol verir, dinlediğinde de kısar. O her şeyi bilendir.” Şura suresi 12. Ayet
 • "Ne olurdu onlara, Allah'a ve âhiret gününe inansalar ve O'nun kendilerine lutfettiği nimetlerden dağıtsalar!" Nisa Suresi 39. ayeti
 • Maddi bir çıkmazda kendimizi bulunca ya da manevi olarak bir sıkıntıya girdiğimizde sığınacağımız tek liman Allah (c.c) olmalıdır. Çünkü: Allah dilediğine rızkı bolca bahşeder, dilediğine de sınırlı ölçüde verir. Fakat inkârcılar, bu gerçeğin farkında olmadıkları için dünya hayatı ile sevinip şımarırlar. Oysa âhiretin sonsuz nimetleri yanında dünya hayatı azıcık, değersiz ve geçici bir geçimlikten ibarettir. Ra'd Suresi 26. Ayet
 • Biz İsrâiloğulları'nı, Yâkub'un on iki oğlundan türeyen oymaklar hâlinde on iki kabileye ayırdık. Çölde susuz kalıp da kavmi Mûsâ'dan su isteyince ona: "Asanla taşa vur!" diye vahyettik. O da vurur vurmaz taştan on iki pınar birden fışkırıverdi. Böylece her kabile su alacağı yeri öğrendi. Yine çöl sıcağında üzerlerine bulutu gölge yaptık; kendilerine kudret helvası ile bıldırcın eti ikram ettik. "Size verdiğimiz temiz ve helâl rızıklardan yiyin" dedik. Onlar bu nimetleri hiçe saymakla aslında bize bir zarar veremediler, fakat böylelikle sadece kendilerine zulmediyorlardı. A'raf Suresi 160. ayet
 • Allah'ın (cc) bütün isimleri gibi Er-Rezzak (cc) ismi de çok faziletlidir. Er-Rezzak ismi hem maddi nimetleri hem de manevi mükafatı temsil eder. "ALLAH, yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah! Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir!" Mü’min suresi 64. Ayet
Er-Rezzak İsminin Fazileti Nedir?
 • Sabah namazının ardından yapılan “Ya Rezzak” teşbihi tüm haneyi bereketlendirmektedir. Bunu yapmaya devam edenlerin de bir müddet sonra zihinleri açılmaktadır. Böylelikle bu kişiler ilmi konuları da daha rahat kavrayabilmektedir.
 • Rızkının artmasını ve evindeki yiyeceklerin bollaşmasını isteyen kişilerin mutlaka “Ya Rezzak” zikrine yönelmesi gerekmektedir. Bu zikre ek olarak “İnnallâhe huve’r-Razzâku zu-l-Kuvveti’l-Metîn” duasının edilmesi de tavsiye edilmektedir.
 • Günlük namazlardan sonra 66 ya da 99 kez "Ya Fettah Ya Rezzak" zikrini çeken kişi, kısa zamanda borçlarından kurtulur ve maddi açıdan rahatlar.
 • Er-Rezzak ismi şerifi ve duası ile zikre devam eden kişiler sıkıntılardan bir an önce kurtulurlar. Bu kimseler için Allah’ın da rızasıyla yeni kapılar açılır.
 • Bir kimse “Yâ Rezzâk” ism-i şerifini sabah namazını müteakip evinin sağ köşesinden başlamak suretiyle her bir köşesinde 10’ar kez okursa evinin bereketinde artış olur. Yirmi bir gün boyunca her yemekten önce “Yâ Rezzâk” ism-i şerifini yüz defa okuyan kimsenin zihni açılır ve ilmî incelikleri anlamak kendisine kolaylaştırılır.
 • İnanarak ve güvenerek “Yâ Fettâh” ve “Yâ Rezzâk” ism-i şeriflerini günde yüz yirmi defa olmak üzere okumaya devam eden kimsenin rızkına ulaşması kolaylaştırılır ve kendisine beklemediği kapılar açılır.
 • Maddi sıkıntı içinde olanlar, ödeme ya da hanesine bereket gelsin isteyenler dualarının ya da namazlarının ardından birkaç kere "Ya Rezzak" diyerek Allah'tan rızk dilemektedirler.
 • Hapishanede bulunan kişiler feraha ermek için bu zikir ile meşgul olmalıdırlar,
 • Zihin açıklığı için suya üflenip içilmesi yardımcı olur,
 • Manen sıkıntı içinde ise Ya Rezzak zikri şifadır.
 • Sabah namazı sonrasında çoğunlukla tekrarlanan "Ya Rezzak" teşbihi, evlere bolluk bereket getirmektedir. Ya Rezzak esmasının ardından "İnnallhae huve'r-Razzaku zu-l-Kuvveri'i Metin" duası edilmesi önerilmektedir. Bu zikre devam eden kişiler Allah'ın rızası ile sıkıntılardan, borçlardan kurtulur ve bolluk berekete erişirler.
Derleme - @erolkaranet

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.