@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

El-Mâni - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerinden




El-Mâni - celle celallahu - المانع - “Şanı ve azameti yüce olan”

El-Mâni - Engelleyen, dilemediği şeylerin gerçekleşmesine izin vermeyen; kötü şeylere engel olan demektir. El Mani şeytanın vesveselerine, fitne fücurun yayılmasına, kötülüğe ve harama engel olan demektir.
Allah Teâlâ, bazı isteklerin gerçekleşmesine müsaade etmez. Bütün isteklerimiz, Allah’ın dilemesi ve takdiriyle gerçekleşir. O’nun dilemediği bir şey olmaz. Dilediği şey de olur. Allah Teâlâ, sevdiği kullarının bazı kötü isteklerine engel olmak suretiyle onları zarardan korur.
Allahu Teala, sevdiği kulları korur gözetir ve onların günah işlemesine mani olur. Takva sahibi kullar da Allah'ın ayetleriyle haram kıldığı şeylerden uzak durur ve hep salih amel işlemeye çalışır.
İnsan bedeninde, hatta her hücresinde zararları def edecek koruyucu sistemler kurulmuştur. Meselâ, akyuvarlar Mâni’ isminden bir tecelliye mazhardırlar ve zararlı mikroplarla mücadele etmek suretiyle hayata hizmet ederler.
İnsan, kendisine faydalı sandığı bir sahada gayret gösterir, gerekli sebeplere baş vurur; ama umduğu neticeye ulaşmasında karşısına bir hayli engeller çıkar. İşte bu engeller de Mâni’ isminin tecellileridirler.
Kişi, kendine düşen vazifeyi hakkıyla yaptıktan sonra, dilediği neticeyi elde edemezse, Mâni’ isminin tecellisindeki hikmet ve rahmete itimat etmeli, hırs göstermeden ve şikayet yoluna girmeden neticeyi rıza ile karşılamalıdır.

Kur'an'da el-Mani
Mani kelimesi, birçok ayet ve hadiste geçer. Münafıklardan bahseden Ma'un suresinde, onların en ufak bir yardıma ve hayra bile mani oldukları yazılıdır. Bakara Suresinde ise Mescid'i Haram'ın ziyaret edilmesine mani olanların çok büyük bir günah işledikleri bildirilir.
Kuranı Kerim'in birçok ayetinde kafirlerin ve münafıkların kalplerinin mühürlendiği yazılıdır. Onlar bu dünyada bolluk bereket içerisinde yaşasalar da ahirette işledikleri günahlardan sorguya çekilecektir.

 • Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine O’ndan başka giderecek olan yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse O’nun keremini geri çevirecek hiçbir güç yoktur. O, hayrını kullarından dilediğine eriştirir. Çünkü O çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Yunus 107
 • Ve onların önlerine ve arkalarına set kılarak (çekerek) böylece onları perdeledik. Artık onlar görmezler. Yasin 9
 • İnsan, (sanki) onun duası hayırmış (gibi) şerre dua eder. İnsan, çok aceleci olmuştur. İsra 11
 • Ve karanlık gölgeler gibi dalgalar onları sardığı zaman, dini O’na halis kılarak Allah’a yalvarırlar. Böylece onları karaya (çıkarıp) kurtardığımız zaman, bundan sonra onların bir kısmı mutedil davranırlar (aşırı gitmezler). Çok gaddar ve çok nankör olanlardan başkası ayetlerimizi ısrarla (bilerek) inkar etmez. Lokman 32
 • Hepsine, dünyayı isteyenlere de ahireti isteyenlere de Rabbinin ihsanından ayırt etmeksizin veririz. Rabbinin ihsanı sınırlanmış değildir.” İsra 20
 • O kullarının üzerinde yegâne kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucu (melekler) gönderir..” Enam 61

El-Mani Esmasının Fazileti
 • Zulmü önler. Bunun için önce vekfini yazıp etrafına sonra da çevresine,”Allahümme ya maniu amni(falan ibnü filan(kadınsa) falane binti filanenin (diye zalim,annesinin ismiyle birlikte yazılır.)an icra-i zulmi ve’l adaveh” yazılıp üzerine de (1610) kere “YA MANİ” ismini okuduktan sonra be vekif, rüzğara karşı olan bir yere asılıp bırakılır.
 • Her gün (161) kere “YA MANİ” ile birlikte 7 kere de yazdığımız duayı okuyup söz konusu zalimin şerrinden Allah’a sığınılıp dua edilirse, kısa zamanda içinde o zalimin veya zarar veren düşmanın zulmü biter.yaptıkları kendi aleyhine döner.
 • İnsanların olmadık yerde başlarına felaket gelebilmektedir. Bu felaketlerden korunmak için; günde 161 kere " Ya Mâni celle celâlühû " diye okumak her türlü afet, tehlike, maddi ve manevi zararlardan korunur. Her türlü musibetten ve beladan korunmak için günde 161 defa bu ismi zikredebilmesi gerekir.
 • Bir türlü insafa gelmeyen, zulmeden, söz dinlemeyen kişilere karşı el-Mani zikrinde bulunmak karşıdaki insanın şerrinden korur. "Ya Maniu Celle celalühü" diyerek 161 kere okuyan kişi bütün korkulardan emin olur. Karı koca arasındaki öfkenin dinmesi için uyumadan önce el-Mani ismi zikredilir.
 • Ya Mani zikrini çekenlerin evlerinden belalar ve hastalıklar uzak durur. Kem gözleri de uzaklaştıran Ya Mani esması, en faziletli zikirlerden biridir. Kişiyi şeytanın aldatmacalarından ve vesveselerinden uzaklaştırır. Kalp gözünü açarak kötülükleri ve günah işlemesine vesile olacak şer odaklarını görmesini sağlar.
 • Sabah evden çıkarken Ya Mani esmasını okuyanlar manevi sıkıntılarından kurtulur. Allah'ın diğer isimleri gibi Ya Mani de imanı tazeler. Bu nedenle Esmaül Hüsnadaki diğer isimler ile birlikte sık sık zikredilmelidir.
 • Usulüne uygun olarak bu ismin zikriyle meşgul olan kimse, yolculukta ve evinde iken her türlü tehlikeye karşı korunur. Cenab-ı Hakkın himayesine girer.
 • Her gün (161) kere zikreden kimse, bilinen veya bilinmeyen her türlü bela ve musibetten korunur, Allah Teâlâ tarafından himaye edilir.
 • Zulümden vazgeçmeyen, söz dinlemeyen ve bir tür­lü insafa gelmeyen, ıslah olmayan bir zalime karşı okumak da çok etkilidir; zulmünü önler. Bunun için önce 1610 kere Yâ Mâni’ esmasını okumak lazım. Sonra da 7 defa şu dua okunmalıdır. “Allahümme yâ mâniu emnî (zalim, annesinin ismiyle birlikte söylenir) an icrâi zulmi ve’l-adaveh.” Birinci günden sonra yine her gün 161 kere Yâ Mâni’ esması okunur ve arkasından 7 kere yazdığımız dua oku­nur. Bundan sonra da söz konusu zalimin şerrinden Allah’a sığınılıp dua edilir. Bundan sonra artık kısa bir süre içinde o zalimin veya zarar veren düşmanın zulmünün biteceği ve yaptıklarının kendi aleyhine döneceği söylenmektedir. 
 • Günde 161 kere ” Ya Mâni celle celâlühû ” zikrine devam eden her türlü afet, tehlike, maddi ve manevi zararlardan korunur.
 • Dargın eşlerden biri içinden “Ya Mani celle calâlühû” ism-i şerifini okursa eşlerin arası düzelir.
 • Bu isim usulüne uygun bir şekilde zikredilirse, kişiyi evde ve yolculukta her türlü tehlikelerden koruyacaktır. Sabah ve akşam 161 kez okunmalıdır.
 • Bu ismi her gün 161 defa zikreden kişi, her türlü musibetten ve beladan korunacaktır. Allah tarafından himaye edilecektir.
 • Zulmeden, söz dinlemeyen, bir türlü insafa gelmeyen kişilere karşı vekfini yaparak, okumak etkili olacaktır. Zulmü önleyici etkisi vardır. Zalimlerin şerlerinden Allah’a sığınılıp, dua edildiğinde zalimin zulmü bitecektir.
 • El-Maniu ism-i şerifi, bütün korkulardan emin olmak için, “Ya Maniu Celle celalühü” diyerek 161 kere okunur.
 • Uyumadan önce El-Maniu ism-i şerifi, okunursa hanımı ile kocası arasındaki öfke gider.
Derleme - @erolkaranet

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.