@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

El-Halîm - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerinden
El-Halîm - celle celallahu - الحليم - “Şanı ve azameti yüce olan”

El-Halîm; Acele etmeyen - Yumuşak huyluluk sahibi, hilmi çok, acele ve kızgınlık ile muamele etmeyen - Eşsiz hoşgörü sahibi - Cezalandırmada acele etmeyen - Müsamahası eşsiz ve benzersiz olan - Hoşgörülü olan, yarattıklarına yumuşak davranan anlamına gelmektedir
Günahkârları cezalandırmaya ve hepsini kahretmeye gücü yettiği halde; onlar hakkında yumuşak davranan ve cezalarını hemen vermeyip tehir edendir. Cenab-ı Hak bu manalarla El-Halim’dir. Onlara tövbe etmeleri için mühlet verir, zaman tanır. Bütün günahkârları bir anda cezalandırmaya gücü yettiği halde onlara ceza vermez ve hemen yakalamaz.
Halîm demek, sabırlı, temkinli, akıllı, ağırbaşlı, yumuşak huylu, acele karar vermeyen, kızgınlıkla hareket etmeyen, sabırlı, teenni ile hareket eden, kudreti olduğu hâlde suçluyu cezalandırmayan, affı tercih eden, müsamahakâr demektir. Hilmiyyet insanlar için de Cenâb-ı Hakk'a için de aynı manâya gelir. Şu farkla ki, Cenâb-ı Hakk'ın hilmiyyeti insanlarınkiyle mukayese edilemeyecek derecede ileridir. Zîrâ Allah mutlak kudret sâhibi olduğu hâlde, kendisine karşı yapılan edepsizlikleri, suçları, isyanları hemen cezalandırmaz, kullarına mühlet verir, çoğu zaman da suçları affeder. Halbuki O, fâil-i mutlakdır ve sonsuz kudret sâhibidir. İstese suçluya ânında cezasını verebilir. Bütün kudret O'nun elinde olduğu hâlde böyle yapmaması halim olmasındandır. Allah o derece hilm sâhibidir ki kendisini inkâr edenin dahi rızkını kesmez.
Hilm sahibi olan yalnızca Allah’tır. Kullarının isyan etmesi üzerine öfkesini kontrol edendir. Acıma ve bağışlaması ceza vermesinden daha önce olandır. Günahkarlara karşı da ceza da aceleci olmayan Allah’tır. Yumuşak huyludur ve hikmet sahibidir.

Kur'an-ı Kerim'de EL-HALİM ismi

Bismillahirrahmanirrahim
 • Eğer Allah insanları zülumleriyle cezalandırsaydı, yeryüzünde bir canlı bırakmazdı. Ancak onları mukadder bir zamana kadar erteliyor. Ecelleri geldiği vakit de ne bir an erteleyebilirler ne de bir an öne alabilirler. Nahl - 61
 • Şunu iyi bilin ki Allah gafûrdur, halîmdir. Bakara, 235
 • Allah, kesinlikle tam bir bilgi sahibidir, halîmdir. Hac 59
 • Bekleme süresini tamamlamamış kadınlara evlenme isteğinizi sezdirmeniz veya bunu içinizden geçirmenizde bir sakınca yoktur. Allah, sizin onlara karşı olan duygularınızı bilir. Ancak onlara meşru olmayan bir istekte bulunmayın. Kitaptaki emredilen bekleme süresi sona ermeden onlarla nikah akdi yapmaya kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizden ne geçirdiğinizi bilir, O'na karşı gelmekten sakının. Bilin ki Allah, Çok Affedici, Çok Hoşgörülüdür. Bakara Suresi 235
 • Eğer Allah insanları yapıp ettikleri yüzünden (hemen) hesaba çekecek olsaydı, yer üzerinde bir tek canlı (insan) bırakmazdı; ama onları sonu yasa ile belirlenmiş bir süreye kadar erteliyor; fakat süreleri dolunca artık anlar ki; Allah kullarını her daim görüp gözetmektedir. Fâtır 41
 • “İki ordunun karşılaştığı gün, içinizden kaçanlara gelince: bir takım eylemleri nedeniyle şeytan onların ayağını kaydırdı. Fakat şimdi (Allah) onların günahlarını sildi: Çünkü Allah (Ğafurun Halîm) Ğafur’dur, Halîm’dir.” Al-i İmran 155
 • Ey iman edenler! Her şeyi sormayın! Açıklandığında sizi zor duruma düşürecek şeyler vardır. Oysaki Kur'an indirildiği anda o şeyleri sorarsanız size açıklanır. Allah, onlardan vazgeçmiştir. Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Çok Hoş Görülü'dür.  Maide Suresi 101
 • Yedi gök, yeryüzü ve içindekiler, O'nu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz, onların tesbihlerini kavrayamazsınız. Kuşkusuz O, Çok Hoşgörülü'dür, Çok Bağışlayıcı'dır. İsra Suresi 44
 • Eğer Allah, yaptıkları yüzünden insanları (hemen) cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat Allah, onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor. Vakitleri gelince (gerekeni yapar). Kuşkusuz Allah, kullarını görrmektedir." Fatır, 45
 • Bir kötülüğün cezası, ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa, onun mükâfatı Allah'a aittir. Doğrusu O, zalimleri sevmez. Şura, 40
 • “Eğer Allah’a güzel bir borç verirseniz, (Allah) kat kat artırarak size döndürecek ve sizi bağışlayacaktır: Zira Allah Şekur’dur, Halîm’dir.” Teğabun 17
El-Halim Esmasının Faziletleri Nedir?
 • Yumuşak ve yavaş olmak, ahlak güzelliği kazanmak için seher vakitlerinde 88 defa “Ya Halim” zikri yapılmaktadır.
 • Ümidini kaybedip karamsarlığa bürünen kişiler 88 defa “El-Halim” zikretmektedir.
 • Öfkesine yenik düşen kişiler 88 defa “Ya Halim” zikri yaparak sakinleşmektedir.
 • Günlük olarak 88 defa “Ya Halim” zikrine devam eden anne ve babalar evlatlarının halim ve selim olmasını dilemektedirler.
 • Asabiyetin ve sinirli halin son bulması için 88 defa “Ya Halim” zikredilmelidir.
 • El-Halim ism-i şerifi, çok zikreden idareciliğinde halim olur, sözü makbul ve hürmete layık olur.
 • Kim El-Halim ism-i şerifini bir kağıt üzerine yazar ve onu su ile siler ve suyu herhangi bir alet üzerine dökerse; onun bereketi çok olur.
 • Kim, El-Halim ism-i şerifini bir kağıt üzerine levha halinde yazar bir binek içinde bulundurursa; her türlü tehlikelerden emin olur.
 • Kim, bir meyve üzerine El-Halim ism-i şerifini yazar ve herhangi bir kişiye yedirirse; o kişi çok şiddetli bir sevgi ve aşkla onu sever. Bunu caiz olmayan haram olan şeyler için yazmak asla caiz değildir.
Derleme - @erolkaranet

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.