@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Eczane Devir Alanlar Dikkat.. Yönetmelik Değişti
Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından eczacı tabelalarına ait yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'nin 27 Mayıs 2023 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, daha önce sadece "yeni açılan ve nakil olan serbest eczaneler tarafından " yerine geti,rilen tabela değişikliği bundan böyle devir alınan eczaneler için de geçerliolacak.

İşte değişiklik yapılan yönetmelikle ilgili karar

27 Mayıs 2023 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 32203

YÖNETMELİK
Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan:

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) 25 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan “özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur” yükümlülüğü yeni açılan, devir ve nakil olan serbest eczaneler tarafından bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yerine getirilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete - 27.05.2023 - @erolkaranet

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.