@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Barış ve Kardeşlik Ayı Zilkade
Allah Celle ve Alâ Hazretleri Tevbe sûresi 36. Âyet-i kerime’sinde: Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla; 
Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre Allah’ın katında ayların sayısı onikidir. Bunların dördü haram aylardır. İşte bu en doğru bir hesaptır. Öyle ise o aylar içinde kendinize zulmetmeyin.” buyuruyor.
İslam aleminin kullandığı hicri takvime göre Müslümanlar bugün Şevval ayına veda ediyor. Şevval ayının en önemli özelliği, Ramazan ayı sonrası tutulması tavsiye edilen, bir ay oruçlu yaşayan vücudun yeni döneme hazırlık yapması için uygun görülen altı gün oruçları olarak kabul edilen orucun varlığıdır.
Bu akşam itibarıyla da Müslümanlar yeni bir aya giriyor.
Zilkade ayı.. Bir sonra ki ay ise Hac ve Kurban ayı olan Zilhicce gelecek.
Zilkade ayının en büyük özelliği Allah c.c tarafından saygılı, hürmetli aylar  (Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb) olarak belirlenmiş zaman diliminden biri olmasıdır. Bu aya bazı çevreler haram ay dese de haram ay olarak sayılmamalıdır. Bu ay içerisinde yapılacak değil tüm kötülüklerin haram olarak kabul edilmesidir. Aslında İslam aleminin barış yapma, kardeşlik ayı olarak bilinmelidir. Bu ay içerisinde küsler barışır, savaşlar barışa dönüşür. Kavgalar da biter, herkes birbirine saygı ve iyilik yapma yarışına girer.. Zilkade ayında her türlü kötülük, saldırı, zulüm, can almak, kavga etmek, zarar vermek, ticarette hile yapmak, başkasının ticaretine zarar vermek ve savaş yapmak yasak edilmiştir. Bunları yapmak haram olarak kabul edilmiştir. Nitekim Bakara süresinin 217. ayetinde hürmetli ayda savaşın büyük bir suç olduğu; Allah yolundan, hak dinden engellemenin, Allah'a isyan ile Mescid-i Haram'ın halkını, aynı zamanda Muhammed (sav) ve ashabının oradan çıkarmanın çok büyük bir günah olduğu belirtilmiştir.
Zilkade ayının haram kılınma sebebi hac için yolculuğun bu ayda yapılmasından dolayıdır.
İslâmî düşüncede, Allah'ın saygılı kıldığı dört aydan birincisi olan Zilkade ayında Müslümanların her türlü söz ve davranışlarında daha dikkatli davranmaları, bu hürmetli ayı fırsat bilerek ruh ve kalplerini zikir, tefekkür ve ibadetle süslemeleri, haram ve yasaklardan kaçınmakta daha hassas davranmaları, İslâmî hizmetlere daha şuurlu olarak katkıda bulunmaları beklenir.

Zilkade Ayındaki Önemli Olaylar 
Bazı kaynaklarda zilkade ayında meydana gelen olaylar arasında 
 • Hz. İbrahim aleyhisselam efendimiz ile İsmâil aleyhisselamın Kâbe’nin temellerini yükseltmeleri
 • Hz. Musa aleyhisselam için denizin yarılması
 • Hz. Yunus aleyhisselamın balığın karnından çıkması 
 • Hz. Muhammed aleyhisselam efendimizin liderliğini yaptığı Ahzab Gazvesi
 • Hz. Muhammed aleyhisselam efendimizin Zeyneb bint Cahş ile evlenmesi
 • Hz. Muhammed aleyhisselam efendimizin Benî Kurayza Gazvesi
 • Hz. Muhammed aleyhisselam efendimizin Umre Seferi (Umretü’l-kazâ) 
 • Resûl-i Ekrem aleyhisselam efendimizin Meymûne bint Hâris ile evlenmesi zikredilebilir. 
 • Dahvul arz'ın, Kabe'nin altından başlamak suretiyle yer yüzü yayılmaya ve yaratılışına başlandığı olayın ilk günüdür (Şii İmam Rıza Rivayeti)
 • Hz. İbrahim aleyhisselam efendimizin bu ayın 25'inde doğduğu rivayeti (Şii İmam Ali Er Rıza (ks)  Rivayeti)
 • Hz. İsa aleyhisselam efendimizin bu ayın 25'inde doğduğu rivayeti (Şii İmam Ali Er Rıza (ks) Rivayeti)
 • "Mûsâ'ya otuz gece vade verdik" âyetinde geçen (el-A'râf 7/142) "otuz gece" ifadesini zilkade ayı olarak yorumlayanlar da vardır
Zilkade ayında yapılması gereken ibadetler

Zilkade Ayı, zorluk ve sıkıntı halinde olanların ve zulümden kurtulmak isteyenler için dua etmeleri, dualarının kabul edilebilmesi için çok önemli bir aydır. Bu ayın, duaların kabul olma ayı olarak bilinmesi tavsiye edilir ve dolayısıyla vakitlerini ganimet olarak bilmeli ve onda hacet oruçları (pazartesi, perşembe, cuma, cumartesi ) tutulmalıdır.
Zilkade ayının ilk gününden zilhicce ayının “onuna” kadar ki 40 günlük dilimde kendisini ıslah edip, tövbe etmek isteyenlerin ve Allah’a ulaşmak, O’nun sıratı müstakim yolunda hareket etmek isteyenler için bir bağışlanma ve yakarış zamanıdır.
Bu ayda verilecek şeylerden bir tanesi insanın kalp gözünün açılması, hikmet çeşmelerinin kalbinden diline akmasıdır. 
Zilkade ayının 25. gününü Gecesini ibadetle geçirmek gündüzünü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmektedir.
Bugünde yapılması gereken bir diğer amel de iki rekat namazdır ve bu namazlar kuşluk vaktinde kılınmalıdır.
Her rekatta Fatiha suresinden sonra beş defa Şems suresi okunur ve namazın selamından sonra da şu dua okunur:
“Güç ve kuvvet ancak ulu ve yüce Allah’adır. Ey sürçmeleri affeden! Benim sürçmemi affet. Ey duaları kabul eden! Benim duamı kabul et. Ey sesleri duyan! Benim sesimi duy; bana merhamet et, benim günah ve kötülüklerimden ve bendeki çirkinliklerden geç. Ey yücelik ve ikram sahibi.”
Bu ayın ilk Pazar günü kılınması gereken tövbe namazı.
Bu konuda Resulü Ekrem’den (s.a.a) hadisler nakledilmiştir. Her kim bu namazı kılarsa tövbesi kabul olur, günahları bağışlanır, namaz kılanın kendisine ve ailesine bereket sebebi olur, Kıyamet günü ondan maddi ve manevi alacaklı olanlar, hakkı olanlar ondan razı olurlar, imanlı olarak dünyadan göçer, kabri onun için geniş ve nurani olur, anne ve babası ondan razı olur, onlarda Allah’ın mağfiretine şamil olurlar, soyundan gelenler bağışlanır, rızkı artar, ölüm meleği canını aldığı sırada ona hoşgörülü davranarak canını rahat alır.

Derleme @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.