@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Avukatların Staj Döneminde Asgari Ücret Taleplerine Red
Stajyer avukatların staj dönemi süresince devlet tarafından asgari ücret talebi için başvurdukları Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu talebin kabul edilemez olduğu yönünde karar verdi.
Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra staj gördükleri bir yıl içerisinde kendilerine devlet tarafından asgari ücret bağlanması için bir grup stajyer avukat ayrı ayrı verdikleri dilekçelerle TİHEK'e başvurdular. Tıp ve Diş Fakülteleri öğrencilerinin staj süresince maaş aldıklarını öne süren stajyer avukatlar taleplerinde " hâkim ve savcı stajyerlerinin de aynı şekilde staj süreleri boyunca devlet güvencesi kapsamında sigortalı olarak çalıştıklarını, bahsi geçen farklı meslek kollarındaki stajyerlere staj süreleri boyunca belli bir ücret ödemesi yapılırken avukat stajyerlerine on iki aylık staj süresince ödeme yapılmamasının hukuka ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, hukuk fakültesini bitiren her bir bireyin avukatlık mesleğinin icrası için baro tarafından avukatlık stajına tabi tutulduğunu, avukat stajyerlerinin bir kısmının ailelerinin bulunduğu yerde bir kısmının ayrı bir yerleşim yerinde staj yapmak durumunda olduklarını ve staj süresince herhangi bir gelirlerinin bulunmadığını, avukat stajyerlerine staj süresi boyunca ücret ödenmesine ilişkin 1136 sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisinde olduğunu iddia etmekte olup, avukat stajyerlerine on iki ay boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesini talep etti.
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Kanunu'nun 17'nci maddesinde, yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemlerin başvuru konusu olamayacağı belirterek başvurunun kabul edilmez olduğu kanaatine vardığını belirtti.

@erolkaranet - 17.05.2023
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam

Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam