@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Anayasa Mahkemesi, UYAP'tan Belge Okunmasını Tebliğ Saydı
Anayasa Mahkemesi (AYM), “Başvurucu, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle göreve başlatılmama işlemine karşı açtığı iptal davasında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir.” gerekçesiyle yapılan bir başvuruda, başvuru sahibinin UYAP üzerinden mahkeme kararını okuduğu ve 30 günlük sürenin böylece başladığı gerekçesiyle “süre aşımı nedeniyle kabul edilemez” kararı verdi. Karara muhalif kalan üyeler ise ise 30 günlük sürenin başlangıcında ortak karar olarak "tebligatın avukata yapıldığı taraihin esas alınması" gerektiği yönünde çıktı. Karşı oylara göre, "Türk yargısında tarafların vekille temsil edilmesi durumunda davaya ilişkin tebligatların vekile yapılması ana kuraldır. Kendisini avukat marifetiyle temsil ettiren kişi davanın ilgili süreçlerinde her türlü işlemin avukatı tarafından yapılacağını öngörmektedir. Hal böyle olunca, Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak bireysel başvurularda farklı bir uygulamaya gidilerek, başvurucuya (müvekkile) yapılacak tebligat (yahut başvurucunun/müvekkilin UYAP tan öğrenme) tarihinin esas alınması bireysel başvuru hakkının ihlali sonucunu doğuracaktır." ortak noktada buluştuğu görüldü

AYM'nin kararı;
Başvuru Süresinin Kararın UYAP Üzerinden Öğrenildiği Tarihten İtibaren Başladığı Gerekçesiyle Başvurunun Süre Aşımı Nedeniyle Kabul Edilemez Olduğu
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 8/3/2023 tarihinde, Ü. Ö. (B. No: 2019/13338) başvurusunun süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.
Olaylar
Bilgisayar mühendisi olarak yerleştirmesi yapılan başvurucunun hakkında gerçekleştirilen güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle atama işlemi yapılamamıştır. Başvurucunun söz konusu duruma karşı açtığı iptal davası idare mahkemesince reddedilmiş, karara karşı yaptığı istinaf başvurusu bölge idare mahkemesi tarafından kesin olarak reddedilmiştir. Vekil ile temsil edilen başvurucu Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden nihai karar olan bölge idare mahkemesi kararının gerekçesini bizzat öğrendikten sonra anılan karar vekile tebliğ edilmiştir.
İddialar
Başvurucu, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle göreve başlatılmama işlemine karşı açtığı iptal davasında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir.
Mahkemenin Değerlendirmesi
Somut olayda yargılama sürecinde nihai karar olan bölge idare mahkemesi ilamına ilişkin olarak UYAP evrak işlem kütüğü üzerinde yapılan incelemede ilgili kararın başvurucu tarafından 27/3/2019 tarihinde saat 18.09’da açılarak okunduğu tespit edilmiştir. Başvurucunun vekiline 6/4/2019 tarihinde tebliğ yapılmışsa da daha önce başvurucu asilin UYAP üzerinden başvuruya konu karara erişim sağlayarak kararı öğrendiği görülmüştür. Bu bilgiler ışığında bölge idare mahkemesi ilamını başvurucunun UYAP üzerinden okuduğunun, bu kapsamda 27/3/2019 tarihinde bireysel başvuruya ilişkin nihai karardan haberdar olduğunun ve bu doğrultuda bireysel başvuru süresinin 27/3/2019 tarihinden itibaren işlemeye başladığının kabul edilmesi gerekir.
Bireysel başvuruda bulunabilmek için olağan başvuru yollarının tamamlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru yolunun belirtilmediği durumlarda otuz günlük süre, ihlalin öğrenildiği tarihten başlayacaktır. Somut olayda, bireysel başvuru konusu yargılama sürecine ilişkin nihai karardan 27/3/2019 tarihinde haberdar olduğu anlaşılan başvurucunun otuz günlük bireysel başvuru süresinin son günü olan 26/4/2019 tarihinden sonra 30/4/2019 tarihinde gerçekleştirdiği ve herhangi bir mazeret de sunmadığı görülmüş olup bireysel başvurunun süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğu kanaatine varılmıştır.
Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle başvurunun süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Kararın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Hukukçular ne dedi
AYM’nin sık sık bu tür konularda aynı kararı verdiğini, karşı oylarda da olması gereken düşüncelerin yer aldığını belirten hukuki çevreler, tartışmalı kararların AYM'den çıkmaması gerektiğini belirttiler. Yukarıda yer alan son kararda da yazılı olan karşı oyların, ilke itibarıyla doğru olduğunun kabulü gerekir, diye ifade eden avukatlar, Tebligat yasasının emredici hükümlerinin olduğuna işaret ederek “Tebligat dendiğinde iki unsurdan bahsedilir: Yazılılık ve bildirim. Tebligatın geçerli olabilmesi için yazılı olması, bildirimin de yasa çerçevesinde usulüne uygun olarak yapılması lazım. Bu usul, yargı makamları için zorunlu.. 2018’den itibaren e-tebligat uygulanmakta, kararın, kişinin posta kutusuna düştükten beş gün sonra tebliğ edilmiş, yani öğrenilmiş sayıldığı sabitlenmiştir. UYAP’tan bakmak ile öğrenmek, aynı anlama gelmiyor. Kişinin, içeriğini başka bir şekilde öğrenmiş olması tebliğ edilmiş, öğrenilmiş anlamına gelmez. AYM kararının “hukuka ve yasaya aykırı olduğuna, AYM’nin bu içtihadında ısrar etmesinin, adil yargılanma hakkının ihlali anlamına gediğinin de kabulu gerekir. Bir an evvel bu tür karmaşanın giderilmesi gerekir. Yargıtay'da başka Anayasa Mahkemesinde başka bir kararın çıkmaması gerekir. " denildi.

Kaynak : Resmi Gazete - 16.05.2023 - @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.