@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Güvenlik Görevlisine Yapılan Mobinge 90 Bin TL Ceza
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) kararına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan bir şirkette 2018'de güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan kişinin görev yeri bir yılda 5 defa değiştirildi, işe gelmediği gerekçesiyle hakkında sahte tutanak tutuldu, Kasım 2019'da da iş akdi sonlandırıldı.
Şirket aleyhine işe iade davası açan güvenlikçi, davayı kazandı. Ancak şirket, mahkeme kararına uymayarak davacıyı işe başlatmadı.
Dava açtığı için şirket ve belediye yetkililerinin dilekçe hakkını engellediğini, nöbet kulelerine fotoğrafının asıldığını, telefonlarının engellendiğini, bu durumun kendisini ve ailesini manevi olarak yıprattığını iddia eden güvenlikçi TİHEK'e başvurdu.
Başvuru üzerine görüşü sorulan şirket, davacının iş barışını bozan tutum ve davranışlarda bulunduğunu, disiplin kuruluna sevkinin ardından iş akdinin haklı gerekçeyle feshedildiğini savundu.
TİHEK, incelemesi sonunda başvurucuya karşı ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini kararlaştırdı ve şirket hakkında kurulun idari yaptırım yetkileri kapsamında en üst miktar olan 89 bin 571 lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti.
TİHEK Kararda, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu gereği, ayrımcılık yasağının ihlali edildiğini iddia eden başvurucuların, iddialarını temellendirmeleri halinde karşı tarafın ayrımcılık yasağını ve eşit muamele ilkesini ihlal etmediğini ispat etmesi gerektiği anımsatıldı. Şikayet edilen kurumun bu durumun aksini ispat edemediği bildirilen kararda, şunlara yer verildi:
"22. Muhatap tarafından görüş yazısı ekinde yer alan İstanbul 17. Noterliğinin 16 Mart 2022 tarihli … sayılı ihtarnamesi ve banka ödeme dekontlarından başvuranın işe başlatılmadığı anlaşılmaktadır. Muhatap taraf görüş yazısında başvuranın işe iade davası devam ederken Beyaz Masa, Ombudsmanlık, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve Çalışma Bakanlığına çeşitli şikayet ve başvurularda bulunduğunu, sonrasında şirket merkezini defaatle arayarak iş huzurunu bozduğunu ve kişinin kazanılabilir bir yaklaşımı olmadığı belirtilerek işe iadesinin uygun görülmediği belirtilmiştir. Muhatabın bu açıklamalarından başvuranın işe iade davası devam ederken muhatap aleyhine çeşitli şikayet usullerini başlatmış olması nedeniyle işe iade davası sonrasında işe başlatılmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla başvuranın hak arama hürriyeti kapsamında yapmış olduğu şikayetler nedeniyle işe iade edilmediği sonrasında olumsuz bir muameleye maruz kaldığı ve mağdurlaştırma şartlarının meydana geldiği değerlendirilmektedir.
23. Başvuranın işe iade davası sonrasında işe başlatılmayarak olumsuz muameleye maruz kaldığı yönündeki iddialarına ilişkin kuvvetli emareleri ve karine oluşturan olguların varlığını ortaya koymasına rağmen, muhatap taraf ayrımcılık yasağını ve eşit muamele ilkesini ihlal etmediğini ispatlar nitelikte herhangi bir hususu ortaya koyamamıştır. Aksine başvuranın işe iade davası devam ederken Beyaz Masa, Ombudsmanlık, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve Çalışma Bakanlığına çeşitli şikayet ve başvurularda bulunduğunu, sonrasında şirket merkezini defaatle arayarak iş huzurunu bozduğunu ve kişinin kazanılabilir bir yaklaşımı olmadığı belirtilerek işe iadesinin uygun görülmediği ifade edilmiştir.
24. Tüm bu açıklamalar çerçevesinde; başvuranın işe iade davası sonrasında yaptığı çeşitli şikâyetler ve verdiği dilekçeler gerekçe gösterilerek işe başlatılmadığı ve başvuranın dilekçe hakkı ve hak arama hürriyeti kapsamındaki taleplerinin önlenmesi amacıyla olumsuz bir muameleyle karşılaştığı ve mağdurlaştırmaya maruz kaldığı, bu yönüyle de ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır. 
V. KARAR
1.Başvuruda AYRIMCILIK YASAĞI İHLALİ YAPILDIĞINA, 
2. Muhatap hakkında 89.571' TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,
3. Kararın taraflara tebliğine ve KAMUOYUNA DUYURULMASINA,
4. Karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesine başvurulabileceğine"

Kararın tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kaynak : TİHEK - 07.04.2023 - @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.