@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

El-Kâdir - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerinden
El-Kâdir- celle celallahu - المعيد - “Şanı ve azameti yüce olan”

El-Kâdir - Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan , İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten
Kıyamet gününde ölüleri diriltmeye ve sorgulamaya muktedir olan

Kur’an’da El-Kâdir İsmi

Talak Süresi 7. Ayet “İmkânı geniş olan, nafakayı imkânına göre versin. Rızkı daralmış bulunan da nafakayı, Allah’ın kendisine verdiğinden ayırsın. Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. Allah daima her güçlükten sonra bir kolaylık yaratır.” 

Fussilet Sûresi 39. Ayet : Ve onun âyetlerindendir ki, arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona (arza) hayat veren (Allah), elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki O, her şeye “Kadîr”dir.

Bakara Suresi 20. Ayet : Şimşek neredeyse onların gözlerini kamaştırır. Onları her aydınlatmasında onun (ışığında) yürürler. Ve onların üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Ve eğer Allah dileseydi, onların duymalarını da görmelerini de elbette giderirdi. Muhakkak ki Allah, herşeye Kadîr’dir (herşeye gücü yeter).

Hacc Suresi 74. Ayet : Allah’ın kadrini de (kudretini de) hakkıyla takdir edemediler. Muhakkak ki Allah, mutlaka Kaviyy’dir (kuvvetlidir), Azîz’dir (yücedir).

Isra Suresi 99. Ayet: Ve onlar; Allah’ın, semaları ve yeryüzünü yarattığını ve onların bir mislini daha yaratmaya kâdir (muktedir) olduğunu görmüyorlar mı? Onlar için, onda (hakkında) şüphe olmayan bir ecel kıldı (belli bir süre takdir etti). Buna rağmen zulmedenler, sadece inkâr ederek direndiler.

Kıyame Suresi 4. Ayet: Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.

Murselat Suresi 23. Ayet: Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Biz ne güzel biçim verenleriz!

Kadir Süresi 1-3 Ayetler; Gerçek şu ki, Biz onu kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.” 

Maide Suresi 40. Ayet: Göklerin ve yerin mülkünün Allah’ın olduğunu bilmiyor musun? Dilediğine azap eder ve dilediğini mağfiret eder. Ve Allah herşeye Kâdir’di

Hadislerde El-Kâdir İsmi

“Allah Teâlâ (kıyamet günü) şöyle buyurur: ‘Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler! Gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı bir günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. (Benim himayemden başka hiçbir himayenin olmadığı bir günde onları, özel himayeme alacağım).” (İbn Hanbel, II, 338)

Hz. Peygamber, salli aleyhi ve sellem, önemli bir işe karar verileceği sırada hayırlı olanın gerçekleşmesi amacıyla yapılmasını tavsiye ettiği duanın (istihâre duası) başlangıcında kudret-i ilâhiyyeye şu şekilde vurgu yapmıştır: “Allahım! Senden, senin ilim ve kudretinden hayır beklerim. Senin büyük lutfundan talep ederim. Sen kādirsin, benim gücüm yetmez; sen bilirsin, ben bilmem; sen bütün gizlilikleri bilensin” (Buhârî, “Teheccüd”, 25, “Tevḥîd”, 10; Ebû Dâvûd, “Vitir”, 31; Tirmizî, “Vitir”, 18).

El-Kadir isminin Faziletleri
 • Her gün 305 kere “Ya Kadir celle celâlühû” ism-i şerifini okuyan düşmanlarından korunur, anlayışı artar, mesleğinde ilerler.
 • Abdest esnasında her azanın yıkanması sırasında ve abdest aldıktan sonra ”Ya Kadir celle celâlühû” esmasını okumaya devam eden kimse, düşman şerrinde korunur, dilek ve muradına nail olur.
 • Her türlü dileklerin kabulü için her gün 100 kere “Ya Kadir” esması okunur.
 • “Ya Kadir” ism-i şerifinin zikrini belirtilen ölçü ve saatte yerine getiren kimse, her türlü giriştiği işte ve mücadelede, alım-satımda, daha önce bilmediği bir iş ve sanatta bile olsa başarıya ulaşır.
 • “Ya kadir ya Allah, ya Rahman ya Allah, ya Rahim ya Allah, ya Kerim Ya Allah” zikrini her gün bilhassa gece 100 defa okuyan maksat ve amacına, dilek ve muradına nail olur.
 • “Ya Kadir” esmasını okumayı adet haline getirenler hayatındaki mucizelerle müşerref olur. Çünkü Allah her şeye ”Kadir’‘dir.
 • Yarım kalmış bütün işleriniz, arzularınız ve “Ya Kadir” esmasının güçlü tecellisiyle tamamlanır.
 • Ya Kadir” ism-i şerifini okuyan kimse seferde, Hac ve diğer yolculuklarda, karada ve denizde başarılı olur.
 • Sanat ve bilimle uğraş veren insanların “Ya Kadir” esmasını devamlı okurlarsa ilham almasına vesile olur.
 • Güç ve iktidar talebinde bulunanlar her daim “Ya Kadir” ism-i şerifini okumalıdır.
 • “Ya Kadir” ism-i şerifi okuyan kimse düşmanlarının şerrinden korunmasını sağlar.
 • “Ya Kadir” esması mevki olarak yükselmenize vesile olur, sizin o mevkide düşmemenizi ve devamlılığını sağlar.
 • Arzu ettiğiniz, gücünüzün yetmediği işlerde muvaffak olabilmek için “Ya Kadir” esması vird edinerek her gün okunmalıdır.
 • İnsanları tesir altına almak ve hastalıklardan korunmak için “Ya Kadir” ism-i şerifi her gün okunmalıdır.
 • “Ya Kadir” esmasını okuyan güvende olur.
 • “Ya Kadir” ismi bütün zorluklara karşı bir kalkan gibidir. Ama zorluklardan kurtulmak isterseniz Ya Basit, o zorlukların üstüne yürümek isterseniz ise Ya Fettah ismini okumanız gerekecektir.
 • “Ya Kadir” esması kudret sahibi olmanızı sağlar.
 • “Ya Kadir” esmasını okuyan bütün eksik ve aciz kalınan işlerden ve olaylardan kurtarır ve yükseltir.
 • Her gün 100 kere “Ya Kâdir” ismini okumak, dileklerin elde edilmesinde insana yardımcı olur.
Derleme - @erolkaranet

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.