@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

El-Afüvv - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerinden
El-Afüvv- celle celallahu - العفو - “Şanı ve azameti yüce olan”

El-Afüvv - Affı çok olan - Hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden. Günahları mahveden, silen, kulların kötülüklerini keremiyle bağışlayan. İnsanlara bağışlama duygusu veren.

Kur’an’da El-Afüvv

"Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar."  (Nisa, 48)

“Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü açıklamayıp affederseniz şüphesiz Allah ziyadesiyle affeden ve her şeye gücü yetendir.” (Nisa 149)

"Bir kötülüğün cezası, ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa, onun mükâfatı Allah'a aittir." (Şura, 40)

"Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir." (Hac, 60)

"Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, merhametlidir." (Zümer,53)

"Bil ki Rabbin, affı bol olandır " (Necm, 32)

Hadislerde El-Afüvv 

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Sadaka malı eksiltmez. Allah affetmesi sebebiyle kulunun şerefini artırır. Kim de Allah için tevazu (alçak gönüllülük) gösterirse, Allah onun derecesini yükseltir.” (89 Müslim/Birr ve Sıla 19. Tirmizi 2029.)El-Afüvv Olan Allah’a Dua Edelim

Hz. Aişe şöyle anlatır:

“Rasulullah (s.a.v)’a, “Ey Allah’ın Rasulü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?” diye sordum.
Bana şu duayı etmemi söyledi:

“Allah’ım! Sen affedensin. Affı seversin. Öyleyse beni bağışla.” (Tirmizi/Daavat 85.)

Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Rızık bolluğu Kalp huzuru için okunur.

Günde 100 defa “Ya Afüvv” diyen kimse, şeytanın vesveselerinden, nefsinin kötü meyillerinden kurtulur.

El-Afüvv ism-i şerifi, güzel ahlak sahibi olmak, günahların affı ve kabahatlerinin örtülmesi için, "Ya Afüvv Celle Celalühu" diyerek 156 kere okunur.

5 vakit namazdan sonra 287 kere ”Ya Afüvv celle celalühu” zikrine devam edenin günahları af olunur.

Her gün 287 kere ”Ya Afüvv celle celalühu” ism-i şerifini okuyan korktuğu şeylerden selamete çıkar.

Öfke anında 10 defa Ya Afüvv ismini zikredip ardından salatü selam okursa sakinleşir.
Esmaül Hüsna İle Münacat

Ey affı bol, bağışlaması ve affetmesi çok Afüv Allahım! Bize acıyarak fazl ve kereminle günahlarımızı affet.


Derleme @erolkaranet

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.