@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Dilencilik Numaraları
Dilenmek Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde “sadaka istemek” olarak karşılanmıştır.Verilen bir diğer anlam ise “Kendisini acındırarak bir kimseden bir şey istemek” şeklindedir. Yine TDK’ya göre dilenci “Geçimini dilenerek sağlayan kimse”, “Israrlı bir biçimde ve arsızca bir şeyi isteyen kimse”dir.  Dinimizde el açarak dilenenler iyi gözle bakılmadığı gibi, akıbetleri konusunda da kesin uyarılar yer almaktadır. Elinin emeğiyle geçinme imkânı varken dilenenlerin, özellikle bu şekilde mal biriktirmek için "avuç açıp isteyenlerin aslında cehennem ateşi talep ettiklerini" (Müslim, “Zekât”, 105); bunların, dünyada yüzsüzlük ederek dilenmelerine karşılık "âhirette yüz etleri soyulmuş olarak Allah’ın huzuruna çıkacaklarını" ifade eden (Buhârî, “Zekât”, 52; Müslim, “Zekât”, 103, 104) hadisler dilenciliğin uhrevî cezasının ağırlığını göstermektedir. 
Dünyanın en eski mesleklerinden biri olan dilencilik çoğumuzun da şahit olduğu gibi çeşitli şekillerde yapılabilmektedir.
1- Dilenciliği meslek edinenler başlıca üç grupta toplanmaktadır. 
a) Düzenli şekilde dilenen ve yaşamını dilencilikle sürdürenler
b) Mevsimlik dilenciler
c) Gezgin dilenciler
d) Organize ekipler halinde dilenenler
2- Dilenmek istemediği halde, çok yoksul ve çaresiz olduğu için dilenmek zorunda
kalanlar
3- Dilenmek istemediği halde, dilenmeye zorlandığı için dilenenler
Bir de Manevi dilencilik vardır ki, bu sinsi bir dilenciliktir. Manevî dilencilik; israf ve lüks harcamalar yüzünden, insanın rüşvet ve hırsızlık gibi haram yollara tevessül etmesi veya insanlar arasında itibar ve haysiyetini yitirecek kadar yüzsuyu dökmesidir. Dilenciler direkt olarak isterler, ama israf içinde olanlar ise başka isimler altında dilencilik yapar.
Dünya üzerinde dilenciliğe bakıldığı zaman dinsel sebeplerle dilenenler olduğu da görülmektedir. Bunlar bilhassa yeryüzü dinleri olarak bilinen puta tapan (budistler, gibi) hayatlarını uhrevi hayatla geçirmek isteyip de günlük ihtiyaçları için dilenenlerdir. Bunlara benzer olarak "dini görünümlü dilenciler" de bulunmaktadır..
Mardin Valiliğinin bir yazısında "Dilencilik temel olarak üç grup altında toplanabilir." denilmiştir. 
Buna göre,
1. Grup: Suriye den ülkemize göç eden ve geçici koruma altına alınanlardan, ülkemizde benzer faaliyetleri yapanlar ile gelişleri olmadığı için dilenmek durumunda kalanlar.
2. Grup:  Ülkemizde yaşayan ancak saklı nüfus statüsünde bulunanlar.
3. Grup: T.C. Vatandaşları
Aslen saklı nüfus ve T.C. Vatandaşı olan grupta üç ayrı kategoride değerlendirilebilir.
1. Organize olarak dilencilik yapan şebekeler- ki bunlar diğer suç türlerini de çoğunlukla oluşturmaktadırlar ve genellikle çocukları kullanarak çocuk istismarı suçunu da işlemektedirler.
2. Ferdi olarak dilenciliği alışkanlık ve gelir elde etme aracı haline getirenler: Bunların bir kısmı ilimizde ikamet etmekle birlikte önemli bir bölümü de komşu olduğu illerden gelerek dilencilik yapanlardır.
3. Fakirlik dolaysıyla dilenmek zorunda kalanlar.

Bunların dışında dilenciliği meslek olarak yapanların dilencilik rolleri
 • Yola atlayarak sakatlanma numaraları:
  Grup şekilde dilenenlerden bir kişi araç önüne atlayarak şoförün kendisine çarpmasını sağlıyor. Daha sonra kenarda bekleyen 2 suç ortağı ile şoförden büyük miktarda para almaya çalışıyorlar.
 • Oyuncak bebek ve çocuklarla dilenme:
  Bazen oyuncak bebeği kundağa sararak gerçek bebek süsü verip halkı kandıran kadınlar, bazen de çocuğuna uyku ilacı verip uyutup hasta olduğunu söyleyerek dilenen kadınlar...
 • Çöpten ekmek toplayarak dilenme:
  Çöp konteynerleri kenarlarında oturarak çöpten gıda toplama numarasıyla trafiğin ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde veya akşam vakti ateş yakmış bir şekilde karşınıza çıkabiliyorlar.
 • Mendil, çorap, Kalem ve sakız satarak dilenme
  Genellikle çocuklar ve yaşlı kadınların başvurduğu yöntem. Bunların çoğunluğunu tartıcılar, kağıt mendil satanlar veya araba camı silenler oluşturmaktadır. 
 • Mezarlık Dilencileri
  Mezarlıklarda Kur’an okuyarak, dua ederek, mezar sulayarak veya temizleyerek, mezar için su veya çiçek satarak
 • Fal Bakarak dilenenler
 • Çiçek satarak dilenenler
 • Kendini çalışamaz durumda göstererek dilenme:
 • İbadet edenlerin duygularını istismar
  Cami önlerinde dilenen grup 
 • Bahşiş alma süsü vererek dilenme
  Düğün salonları ve nikah daireleri önlerinde bahşiş adetini bahane ederek damat, gelin ve yakınlarından ciddi paralar toplayan dilenci grupları var.
 • Yolda kalma bahanesiyle para toplama
  “Yolda kaldık, yardımcı olur musunuz? diyerek para isteyenler. Daha çok otogar veya tren istasyonlarında yer alırlar.. Genellikle temiz giysili ve düzenli görünümlü bu kimseler, parasını kaybettiği veya çaldırdığı için memleketine gidemediğini, bilet almak için paraya ihtiyacı olduğunu belirterek, kendisine bilet parası verilmesini rica etmektedirler. İnandırıcılığı artırmak için parayı borç olarak istediğini ve daha sonra ödeyeceğini ifade eden ve yardım almayı başarmak için istekte bulunduğu kişinin adresini alanlar da olmaktadır. Fakat, kendilerine para verilmeyip de biletini almak istendiğinde, bunu kabul etmeyerek parayı almaya çalışmaktadırlar.
 • Sağlık raporu ile dilenenler:
 • Ellerinde kendilerine veya yakınlarına ait sağlık raporuyla her yerde yanınıza gelerek para toplayan bu grup, Yoksulluğu nedeniyle hastalığını tedavi ettiremediğini ve tedavi olmak için dilenmek zorunda kaldığını veya hastalığı/sakatlığı nedeniyle  çalışamadığından yaşamını sürdürmek için dilenmek zorunda kaldığını söyleyenler 
 • Lösemili Çocukla Dilencilik
  Son zamanlarda gittikçe yaygınlaşan bir dilenme biçimi de saçları kazıtılan ve ağzına maske takılan çocuklarla dilenmedir. Bu şekilde çocuğa lösemi hastası görünümü vererek para istemektedirler
 • Sara ve intihar numarası yapanlar
  Bir diğer grup ise, sara hastalığı veya intihar numarası yapmak pahasına parklarda, meydanlarda para toplamaya çalışıyor.
 • Kuran Kurslarını ya da çocuk kreşlerini bahane edenler
 • Suriyeliler. 

 • İşsizlikten Mecbur Kaldıklarını Söyleyenler
  İş bulamadığı, aç olduğu için dilenmek zorunda kaldığı gerekçesi dilenciler tarafından ifade edilen en yaygın gerekçedir. Dilencilerin bir çoğu “niçin dileniyorsun?” sorusuna, iş bulamadığı için dilendiği cevabını vermekte ve “hırsızlık veya fuhuş mu yapayım, bunları yapmıyor dileniyorum” diyerek durumunu meşrulaştırmakta ve böylelikle dilenciliği “ehven-i şer” olarak algıladığını/göstermeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Ancak, küçük bir iş karşılığında (araba yıkamak, ev veya dükkan temizlemek gibi) ihtiyacını karşılayacak para teklifinde bulunulduğunda, bu teklifi kabul eden dilenci yok denecek kadar az çıkmaktadır; çoğu hasta olduğu gerekçesiyle bu teklifi geri çevirmektedir
Derlemedir - 09.04.2023 - @erolkaranet 

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.