@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Barolardan, Makul Süre, Uyarısı
Barolar, “Makul sürede yargılanmaya ilişkin Anayasa Mahkemesine yapılan başvurular hakkında” başlığıyla bir bilgilendirme yazısı paylaştı.
"Son Değişikliklerle “Makul Sürede Yargılanmaya” İlişkin Anayasa Mahkemesine Yapılan Başvurularda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" olarak yapılan paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi.
"6384 sayılı Kanuna eklenen Geçici 2. Maddenin gereği olarak 'Makul Süre' konusunda 09.03.2023 tarihi itibarıyla Anayasa Mahkemesinde derdest olan bireysel başvurularda kabul edilemezlik kararı verilecektir.
Anayasa Mahkemesince verilen kabul edilemezlik kararının tebliğinden itibaren üç ay içinde Adalet Bakanlığı nezdinde kurulan 'Tazminat Komisyonu’na başvuru yapılabilecektir.
Komisyona müracaat; müracaat edenin kimlik bilgileri ile Anayasa Mahkemesine başvuru tarihi ve numarasını içeren imzalı bir dilekçeyle yapılır. Dilekçeye, Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruya ilişkin form, kabul edilemezlik kararı ve bu kararın tebliğine dair belge ile ihlal iddiasına ilişkin diğer bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekmektedir."
28.03.2023 tarih ve 7445 sayılı “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la yargı alanında bazı önemli düzenlemeler getirilmişti. Bunlardan biri olan "makul süre ile ilgili olan karara göre ;
"Makul sürede yargılanmaya dayalı tazminat istemleri için AYM önünde bulunan bireysel başvuru dosyaları Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulacak Komisyona devredilecek.
6384 sayılı Kanun’un 4. ve geçici 2. maddelerinde yapılan değişiklikle, ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukuku kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı ile mahkeme kararlarının geç veya eksik icra edildiği ya da hiç icra edilmediği gerekçeleriyle AYM önünde bulunan başvuruların Adalet Bakanlığı nezdinde kurulacak Komisyon tarafından karara bağlanması amaçlanmıştır.
Buna göre, 31 Temmuz 2018’den sonra Anayasa Mahkemesine yapılmış ve 9 Mart 2023 itibarıyla Yüksek Mahkeme önünde derdest olan söz konusu bireysel başvuruların Tazminat Komisyonu tarafından karara bağlanması öngörülüyor. 9 Mart 2023 itibarıyla Anayasa Mahkemesinde derdest olan bireysel başvurular, başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle verilen kabul edilemezlik kararının tebliğinden itibaren 3 ay içinde yapılacak müracaat üzerine Komisyon tarafından incelenecek."

@erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.