@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Zengin Olma ve Refaha Ulaşma Duaları - videoZengin Olma ve Refaha Ulaşma Duaları 

Rivayet edilir ki, adamın biri Peygamber Aleyhisselam'ın yanına gelip malının azlığından şikayet eder. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam adama şöyle buyurur:

- Sabah namazı ile güneşin doğuşu arasında yüz kere "Sübhânellâhi ve bi hamdihî sübhânellâhil azıymi estağfirullâh." duasını okursan istediğin kadar dünya malına sahip olursun.

Cuma namazından sonra kim: "Yâ ğaniyyü yâ hamiydü yâ mübdiü yâ müıydü yâ rahıymü yâ vedûdü ağninî bi halâlike an harâmike ve ekfinî bi fadlike ammen sivâk." derse Allahü Teala borcunu ödemesini ona müyesser kılar ve onu hiçbir kimseye muhtaç kılmaz.

Bazıları bu dua hakkında şöyle diyorlar: "Bunlara her farz namazından sonra devam edeni Allahü Teala zengin kılıp kimseye muhtaç etmez."

- Kim ki Cuma gecesi on defa: "Allâhümme yâ dâimel fadlı alel beriyyeh, yâ bâsıtel yedeyni bil atıyyeh, yâ sâhıbel mevahibis seniyyeh, salli alâ muhammedin hayril beriyyeh, vağfir lî yâ zel ulâ fi hâzihil aşiyyeh." diye okursa Allahü Teala ona yüzbinlerce sevap verip,yüzbinlerce günahını bağışlar, yüzbinlerce yüksek dereceye ulaştırır ve kıyamet günü İbrahim Aleyhisselam'ın yanında bulunup izdiham meydana getirir.

Yine Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor: "Kim ki Cuma namazından sonra yüz kere: "Kul hüvallâhü ehad" suresini okuyup bana yüz kere salat ü selam getirir ve sonra yetmiş kere: "Allâhümmekfînî bi halâlike an harâmike vağninî bi fadlike ammen sivâk." diye okursa üzerinden iki Cuma geçmeden Allah onu zengin kılar."

Bir rivayette ise: "Allahü Teala onun otuz dünya ihtiyacı ve yetmiş ahiret ihtiyacı olmak üzere yüz ihtiyacını giderir." Duyurulmuştur.

Kim Cuma namazından sonra yüz kere:

"Sübhânellâhil azıymi ve bi hamdihî." derse Allahü Teala onun ve ana babasının yüzbinlerce günahlarını bağışlar.

Hadiste varid olmuştur:

Kim ki ömrünün uzun olmasını, düşmanına galebe çalmayı, rızkının geniş olmasını ve kötü ölümden korunmayı isterse, sabah-akşam şu duayı okusun:

Ansızın ölmekten kurtulmak, rızkı geniş ve çok olmak, cehennemden azad olmak ve imanını korumak isteyen kimse dört rekat namaz kılar. Her rekatında Fatiha ve bir sure okur. Kur'an okunmasının akabinde yüz kere, rükuda yüz kere, rükudan kalktığında ve iki secde arasında yirmi kere (Estağfırullâh) der. Sonra Ettehıyyâtü ve diğer duaları okuyup selam verir.


@erolkaranet - 10.03.2023 
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.