@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Uzlaştırma Rapor Örnekleri
Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı uzlaştırmacılara faydalı olacak şekilde rapor örneklerini yenileyerek yayımladı.

İşte yayımlanan rapor örnekleri
 • Uzlaştırma Rapor Örneği için TIKLAYINIZ
 • Taksitli Edim Uzlaştırma Rapor Örneği 1 için TIKLAYINIZ
 • İleri Tarihli Maddi Edim Uzlaştırma Rapor Örneği 2 için TIKLAYINIZ
 • Edimsiz Uzlaştırma Rapor Örneği 3 için TIKLAYINIZ
 • Birden Fazla Edimli Uzlaştırma Rapor Örneği 4 için TIKLAYINIZ
 • Tutuklunun Taraf Olduğu Dosyada Uzlaştırma Rapor Örneği 5 için TIKLAYINIZ
 • Kamuya Yararlı İşte Çalışma Edimi Uzlaştırma Rapor Örneği 6 için TIKLAYINIZ
 • Suça Sürüklenen Çocuğun Taraf Olduğu Dosyada Uzlaştırma Rapor Örneği 7 için TIKLAYINIZ
 • Uzlaştırma Müzakerelerinin Olumsuz Sonuçlanması Uzlaştırma Rapor Örneği 8 için TIKLAYINIZ
 • Uzlaştırma Bilgilendirme Tutanak Örneği 1 (TEKLİFİN REDDEDİLMESİ) için TIKLAYINIZ
 • Uzlaştırma Bilgilendirme Tutanak Örneği 2 (TARAFLARDAN BİRİNE UZLAŞMA TEKLİFİNİN YAPILAMAMASI) için TIKLAYINIZ
 • Uzlaştırma Bilgilendirme Tutanak Örneği 3 (BAŞKA İLDE İKAMET EDEN TARAFIN UZLAŞMA TEKLİFİNİ REDDETMESİ, TEKLİF FORMUNUN İSTİNABE YOLUYLA İMZALATILMASI) için TIKLAYINIZ
 • Uzlaştırma Bilgilendirme Tutanak Örneği 4 (UZLAŞMA TEKLİFİNE BEYANDA BULUNMAK İÇİN SÜRE İSTENMESİ, SÜRE SONUNDA KARARIN BİLDİRİLMEMESİ VEYA TEKLİFİN REDDEDİLMESİ) için TIKLAYINIZ
 • Uzlaştırma Bilgilendirme Tutanak Örneği 5 (TEKLİFİN REDDEDİLMESİ VE REDDEDEN TARAFIN FORMU İMZALAMAKTAN İMTİNA ETMESİ) için TIKLAYINIZ
 • Uzlaşma Teklifine Davet İçin Telefon Görüşmesi Örneği için TIKLAYINIZ
 • Uzlaştırma Açılış Konuşması Örneği için TIKLAYINIZ
Uzlaştırmacı raporu nedir?
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği'nde yer alan şekliyle Uzlaştırma Raporu

Uzlaştırma raporu
MADDE 18 – (1) Uzlaştırmacı, uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırdığında Ek-3’te yer alan Uzlaştırma Raporu Örneği’ne uygun, tarafların edimlerini ayrı ayrı, şüphe ve tereddüte yer vermeyecek ve mümkünse sıra numarası içerecek şekilde taraf sayısından bir fazla olarak hazırladığı raporu, kendisine verilen belge örneklerini ve varsa yapmış olduğu masrafları gösteren belge, gider pusulası veya rayice uygun yazılı beyanı UYAP’ta düzenlenecek tutanak ile uzlaştırma bürosuna teslim eder.
(2) Uzlaşmanın gerçekleşmesi hâlinde, tarafların imzalarını da içeren raporda, ne suretle uzlaşıldığı ayrıntılı biçimde açıklanır. Ancak uzlaştırma müzakereleri sırasında suçun işlenmesine ilişkin olarak yapılan açıklamalara raporda yer verilmez.
(3) Büro, soruşturma dosyasını, raporu ve varsa yazılı anlaşmayı uzlaştırma bürosundan sorumlu Cumhuriyet savcısına gecikmeksizin sunar.
(4) Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayandığını ve edimin hukuka ve ahlaka uygun olduğunu belirlerse raporu veya belgeyi mühür ve imza altına almak suretiyle onaylar, soruşturma dosyasında muhafaza eder.
(5) Cumhuriyet savcısı raporu veya belgeyi, uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayanmaması, edimin hukuka ve ahlaka uygun olmaması nedeniyle onaylamadığı takdirde gerekçesini rapora yazar. Edimin hukuka ve ahlaka uygun olmaması nedeniyle raporu onaylamaması durumunda bu Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki süreye uyulması koşuluyla edimin değiştirilmesini uzlaştırmacıdan isteyebilir.

@erolkaranet - 17.03.2023 - Güncelleme - 24.03.2023

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.