@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


Reklam

erolkaranet

Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı Alacak
Polis Akademisi Başkanlığı bağlı birimlerine 75 öğretim elemanı alacağını duyurdu.
Resmi Gazete'nin 18 Mart 2023 tarihli sayısında da yayımlanan ilana göre naklen veya açıktan atama ile Profesör unvanında (1), Doktor Öğretim Üyesi unvanında (1), Öğretim Görevlisi unvanında (59) ve Araştırma Görevlisi unvanında (14) öğretim elamanı alınacağı duyuruldu.
Yapılan açıklamada,
"Polis Akademisinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara Anayasanın 132’nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25/b maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23, 26, 31 ve 33’üncü maddeleri, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri, Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri ile Polis Akademisi Başkanlığı Akademi Yönetim Kurulunun 16.03.2023 tarihli ve 2023/09 sayılı kararı doğrultusunda naklen veya açıktan atama ile Profesör unvanında (1), Doktor Öğretim Üyesi unvanında (1), Öğretim Görevlisi unvanında (59) ve Araştırma Görevlisi unvanında (14) öğretim elamanı alınacaktır." denildi.
Açıklamanın önemli maddeleri şöyle
MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Müracaatlar, talep edilen alanın ve unvanın adı açıkça belirtilmek suretiyle yapılacak ve  değerlendirmede bu husus dikkate alınacaktır. Adaylar sadece bir bilim alanı için müracaat edebileceklerdir.
Müracaatlar; 18.03.2023 – 03.04.2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde, POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - Eymir Mah. 49. Sk. PK: 06834 Ankara/Gölbaşı adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Eksik belge ile veya son başvuru tarihi olan 03.04.2023 tarihi saat 17:00’den sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, gönderinin kuruma ulaştığı tarih esas alınacaktır.
Görevli personel tarafından, müracaat sırasında, adayların müracaata ilişkin sundukları tüm belgeler kayda geçirilerek tanzim edilecek belgenin bir sureti adaylara teslim edilecektir.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olması,
  • Yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasına engel teşkil edecek bir hali bulunmaması,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması,
  • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde adayın müracaat ettiği unvan ile Devlet Memuru olmasında ve istihdam yerinde çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmaması ve bunu sağlık raporuyla belgelendirmesi,
  • Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla adayların otuz beş yaşını doldurmamış olması şartları aranır.
“Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” için tıklayınız.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
Adayların Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak; ihtiyaç duyulan öğretim elemanı alan, unvan, kadro sayıları ve başvuracakları bilim dalları ile ilgili olarak aranan özel şartları için aşağıdaki linke tıklayınız

Kaynak : Polis Akademisi Başkanlığı - 18.03.2023 - @erolkaranet
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam

Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam