@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Mert Ol Kastamonunun Ayısı Sözü Hakaret Sayıldı
Yargıtay, hakaret sayılacak sözlere emsal olacak bir karar daha verdi. Kararda, mesaj yoluyla gönderilen ve içerisinde " “ulan it, benle konuşurken ağzını yıka…mert ol Kastamonu’nun ayısı” biçimindeki sözleri hakaret kabul etmeyen Asliye Ceza Mahkemesinin kararını hukuka aykırı bularak, hakareti eden kişinin cezalandırılmasını istedi.

4. Ceza Dairesi 2015/5853 E. , 2015/29903 K.
"İçtihat Metni"

Tebliğname No : 4 - 2015/50645
MAHKEMESİ : Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 13/06/2013
NUMARASI : 2009/10 (E) ve 2013/53 (K)
SUÇLAR : Tehdit, hakaret

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
1- Sanıkların, tehdit eylemini birlikte işlediklerinin iddia edilmesi karşısında, sanıklar hakkında, TCK'nın 106/2.c maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda, delilleri tartışma ve değerlendirme görevinin üst dereceli asliye ceza mahkemesine ait olduğu gözetilmeden, yargılamaya devamla hüküm kurulması,
2- Kabule göre de;
Sanık M.. G..'in, 04.11.2010 tarihli duruşmada, katılan S.. G..'e gönderdiğini kabul ettiği mesajda yer alan, “ulan it, benle konuşurken ağzını yıka…mert ol Kastamonu’nun ayısı” biçimindeki sözlerin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olması nedeniyle, hakaret suçunun oluştuğu gözetilmeden, sanığın mahkumiyeti yerine, yerinde görülmeyen gerekçeyle beraatine karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve katılanlar S.. G.., Z.. G.., A.. G.. vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın, CMK'nın 7. maddesi hükmü de gözetilerek sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın, CMUK'nın 323. maddesi uyarınca görevli O Yer Asliye Ceza mahkemesine gönderilmesine, 27/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 03.03.2023
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.