@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


El-Mümin - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerindenEl-Mü'min -  celle celallahu - المؤمن - “Şanı ve azameti yüce olan”
Güven veren, koruyan

Mümin kelimesi sözlükte güven içinde bulunmak ve korkusuz olmak anlamında kullanılan 'eman' ve 'emanet' kökünden gelmektedir. El- Mümin esmasının ilk anlamı, insanın kalbinde iman ışığı yakan, insanın Allah'a ve ahiret gününe iman etmesini sağlayan demektir.
El-Mümin, hidayete erdiren, hayra yönelten ve günahtan sakındıran demektir. El- Mümin aynı zamanda emin kılan, rahatlatan ve güvende tutan demektir.  Yani mümin, hem dünyada hem de ahirette başkalarını korku ve endişeden emin kılan, onların güvenli olmalarını sağlayan" demektir

Mümin ismi, kulun en seçkin ve en şümullü ismidir. Cenab-ı Hak kulunu o kadar seviyor ki, kendine mahsus olan ismi kuluna vermiştir. Tam anlamıyla müminlik sıfatlarını taşıyan insan için, dünyada ve âhirette sıkıntı yoktur. Sırat köprüsünden geçerken, Cehennem seslenerek, (Geç ey mümin, senin nûrun, benim nârımı söndürüyor) diyecek. Müminin derecesi bu kadar yüksek olacaktır. (Mecmuat-ül-ahzâb)

El-Mümin İsminin Kur'an-ı Kerimde Yazılı Olan Ayetlerden Bazıları

Haşr 23: O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır; egemenliğin mutlak sahibidir, her türlü eksiklikten uzaktır, esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir, görüp gözeten ve yönetendir, üstündür, iradesine sınır yoktur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir.

Taha 75: Mü'min olarak, erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.

İsra 19: Kim de mü'min olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa, işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir. 

El-Mümin Zikrinin Fazileti ve Faydaları 

  • El Mümin esmasını sık sık zikretmek, imanı tazeler ve güçlendirir. Şeytanın vesveselerine karşı korunan Müslümanlar, asıl yurtlarının dünya değil ahiret olduğunu bilerek yaşarlar. El-Mümin isminin zikredilmesi, kişinin sıkıntılarından ve korkularından kurtulmasını sağlar. 
  • Allah'ın varlığını kalbinin derinliklerinde hisseden kullar, kendilerini güvende hisseder. Çünkü El-Mümin esmasının bir diğer anlamı vaatlerini yerine getirendir. Din gününde Allah'ın tüm vaatleri gerçekleşecek ve cennete giren kullar orada sonsuza kadar yaşayacaktır.
  • Allah'ın esmalarından alınacak faziletler çoktur. Her şeyden önce kulun Allah'ı anıyor yani zikrediyor olması kalplerde huzur ve güven oluşturur. Bu yönüyle tüm esmalar olmak üzere mümin esması da zikredildiğinde kalpler huzur bulacaktır.
  • El-Mü'min ismini zikreden kullar imanlarını güçlendirir, düşmanlarına karşı galip gelir, sıkıntıdan emin olur ve kimseye muhtaç olmaz, cinlerin ve şeytanın şerrinden, hastalıklardan korunur.
  • Mümin esmasını her gün 136 kez Ya Mü’min diyerek zikreder ise düşmanlarına galebe eder. Sabah namazı kıldıktan sonra Ya Mü’min ism-i şerifini 267 defa okunur ise o kişi sıkıntıya düşmez, muhtaç olmaz, yalan söylemez ve kötü sözlerden mahfuz olur.
  • Şayet her gün okunur ise ağır hastalıklardan Allah’ın izni ile korunmuş olur. Hususi istek ve arzuları olanlar her gün 136 kez olmak üzere 43 gün Ya Mü’min zikrine devam eder sonrasında isteyeceğini Allah’tan isterse inşallah isteği yerine gelir.
  • Ağır hastalıklardan Allah’ın izni ile korunmak isteyen El Mümin ismi şerifi her gün okumalıdır. Beş vakit namazdan hemen sonra 137 defa Ya Mü’min celle celâlühû zikrine çekenlerin imanları kuvvet bulur, kalpleri imanla dolar, her çeşit vehim ve kötü alışkanlıklardan kurtulur.
  • Her gün sabah namazının akabinde 167 kez Ya Mü’min zikreden kişi Allah’ın izniyle sıkıntıya düşmez. Hem yalan ve küfürden uzaklaşır, riya, zina, kibir, hased ve kötü ahlaktan uzak olur.
  • Ya Mü’min ism-i şerifini 43 gün ve 5 vakit namazların ardından 136 kez zikreden kimse helal daire içindeki meşru her isteğine kavuşur.
  • Ya Mü’min esmasını her gün okumayı adet haline getiren birisinde muhtaçlık olmaz. Düşman şerrinden muhafaza olunur, dili ise kötü söz söylemez. Unutulmamalıdır ki dualar ve yapılanlar sadece Allah rızası için olmalıdır. Bu niyetle okunmalıdır sonra neticesi Allah’tan umulabilir.
Derleme @erolkaranet - 13.03.2023 

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.