@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

El-Kahhâr - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerinden
El-Kahhâr - celle celallahu - القهّار - “Şanı ve azameti yüce olan”

El-Kahhar; galip ve hakim olan... Her şeyi ve her istediğini yapmakta muktedir olan, mutlak galip ve hakim olan Yaradan. gücünün üstünde güç bulunmayan, bütün düşmanlarını kahru perişan edendir.
El-Kahhar ismi şerifi yüce Allah'ın gücünün sonsuzluğunu, O'nun mutlak galip olduğunu ve kudretinin üstüne hiçbir kudret olmadığını belirten bir esmadır. Allah-u Teâlâ dilediğini istediği anda helak edebilir, O'nun kudretinin karşısında bütün varlıkların boynu büküktür. El-Kahhar ismi şerifi Allah'ın istediği her şeye hükmetme ve galip gelme kudretine değinen bir esmadır. Kul, Rabbinin her şeye galip ve hâkim olduğunu, ahrette sadece O’na hesap vereceğini, yarattıklarından hiç birinin, O’nun hükmünün dışına çıkamayacağını bilmeli, O’na ortak koşmaktan sakınmalıdır..
Allah Teala her şeyi zıddıyla kahreder, yok eder; hayatı ölümle, varlığı yoklukla, zenginliği fakirlikle, aydınlığı karanlıkla, sevinci üzüntü ile, geceyi gündüz, nuru zulmet, sıcağı soğuk ile, zorbaları ve azgınları cezalandırarak yok eder. Ama asıl olan, insanın cehennemde görülmemiş bir azapla kahredilmesidir. Allah'ın sonsuz rahmetine karşılık O'nun kadrini takdir edemeyen ve nankörlük eden insanlar ahirette cehennem azabıyla karşılaşacaklardır. Dünyada işledikleri suçların tam karşılığı ahirette kendilerine verilecektir.
Allah onları cehennemin en dar yerine attığında, inkarcılara daha önce hiç karşılaşmadıkları bir acı tattırır; cehennem ateşiyle yanan derilerini yenileriyle değiştirir ve onların üzerine ateşten duvarlar örer. Öyle ki insanın dünyada çektiği acılar cehennemde karşılaştıklarının yanında çok hafif kalır. Nitekim Kuran'da cehenneme giren insanların Allah'ın kendilerini öldürmesi ve azaptan kurtarması için yalvardıkları haber verilir.
İnsan telaffuz etse de etmese de aslında Allah’ın (c.c) koyduğu kanun ve kurallara teslimiyetle hayatını sürdürdüğünü, yücelttiği şeylerin ne şekilde yüceltirse yüceltsin isterse doğa kanunları diyerek uyma zorunda olduğunu belirterek acizliğini ifade etsin Allah’ın (c.c) kendi hayatı üzerindeki hükümranlığının sınırsızlığını kabullenmiş olur.

Kur’ân-ı Kerîm'de Kahhar ismi şerifinin geçtiği ayetler
 • "Ne kadar memleket varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak edeceğiz, ya da şiddetli bir azapla cezalandıracağız. İşte bu, Kitap’ta (Levh-i Mahfuz’da) yazılmış bulunuyor." (İsra,58)
 • “Eğer Allah bir evlat edinmek isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. O yücedir. O, tek ve Kahhar olan Allah'tır.” (Zümer, 4)
 • "Onlara kendilerinden öncekilerin; Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin; İbrahim’in kavminin; Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. (Ama inanmadılar, Allah da onları cezalandırdı.) Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi, ama onlar kendilerine zulmediyorlardı." (Tevbe,70)
 • "Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri halde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helak ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız." (Yunus,13)
 • “De ki: "Ben ancak korkuyu haber veren bir peygamberim. O tek ve kahredici olan Allah'tan başka tanrı da yoktur." (Sad, 65)
 • “De ki: «Körle gören bir olur mu hiç? Ya da karanlıklarla aydınlık eşit olur mu?» Yoksa O'nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma onlarca birbirine benzer mi göründü? De ki: Allah her şeyi yaratandır. Ve O, birdir, karşı durulamaz güç sahibidir (Kahhardır).” (Rad, 16)
 • “O (kavuşma) gün (ü) onlar (kabirlerinden fırlayıp) çıkarlar Onlardan (sadır olan) hiçbir şey Allaha gizli kalmaz. (Allah buyurur:) «Bugün mülk kimindir»? (Yine kendisi cevap verir:) «Bir olan, (her şeye hakim ve) Kahhar olan Allah’ındır». (Mümin, 16)
 • “O gün, yer başka yere çevrilir, gökler de (başka göklere) Ve (herkes) Vahid (bir olan), Kahhar (kahredici üstünlük sahibi) olan Allah'ın huzuruna çıkarlar!” (İbrahim, 48)
 • “Ey zindan arkadaşlarım! Çeşit çeşit (uydurma, hiçbir şeye gücü yetmeyen) tanrılar mı daha iyidir, yoksa sonsuz kahretme gücü olan tek Allah mı?” (Yusuf, 39)
El-Kahhar Zikrinin Fazileti Ve Faydaları
 • El-Kahhar esmasını, eşinden eziyet ve zulüm gören kadın okursa, kocanın bu kötü ahlakı sona erer, kadın eşinin bu kabalık ve zulümden kurtulur.
 • El-Kahhar esmasının sürekli zikri kişinin şehvetten kurtulmasına vesiledir.
 • El-Kahhar esmasının günde 360 kez okunması halinde, kişi kurtulmak istediği kötü huylarından Allah'ın izniyle kurtulur.
 • Zulüm eden, zalim kişileri kahretmek ve helak etmek isteyen El-Kahhar zikrine her gün 360 kez devam etmelidir.
 • Hırs çok kötü bir huydur ve kişi bu kötü huyundan kurtulmak isterse bu esmayı okumalıdır. El-Kahhar zikrine düzenli devam eden bu kötü huyundan kurtulur.
 • El-Kahhar zikrini, nefsini terbiye etmek isteyen kimseler de çekmelidir. Nefsine yenilmek istemeyen kişiler El-Kahhar esmasının zikrine günlük 360 kez devam etmelidirler.
Dikkat... Bu ismi şerif haksız yere okunursa edilen dua kendi başına döner.

Derleme @erolkaranet - 19.03.2023

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.