@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

El-Hâfıd - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerinden
El-Hâfıd- celle celallahu - الخافض - “Şanı ve azameti yüce olan”
Dereceleri alçaltan ya da yücelten

El Hafıd, Allah-u Teâlâ'nın isimlerinden biri olup Allah'ın sabreden hak edenleri yüceltip, haksızları alçaltan yaradan olduğunu vurgulayan isimlerinden biridir. 
Allah-u Teala kendisini inkar edenleri El Hafıd esması ile alçaltan onları değersizleştiren ve kendisinden uzaklaştıran olarak ifade edilmektedir. El Hafıd esması Allahın büyüklüğünü dilediğini uzaklaştırarak zalimleri inkarcıları ve müşrikleri zillete düşüren onları alçaltan bir yaratıcı olduğunu işaret etmektedir.
Esmaül hüsnada ise Allahın yarattıklarını tam ve eksiksiz bilmesinden onların niyetlerini bilmesinden dolayı istediğini alçaltarak insanlar arasında hakir görülmesini sağlamaktadır. Allahu Teala yarattıklarının kalbini ve niyetini en iyi bilendir. İnkar edenleri ve münafıkları bilen Allah onların ruhlarını ve bedenlerini alçaltmaktadır. Yalnız tövbe ederek iman edenler tövbesine uyanlar Allah-u Teala'nın Hafıd esmasından kurtulabileceklerdir.
Zalim devlet reislerinin ve yöneticilerin devrilmesi bu ism-i şerifin tecellisi ile olur. Firavunlar, Nemrutlar, Ebu Cehiller ve onların her asırdaki timsalleri, Hâfid isminin tecellisiyle alçaltılmış ve saltanatlarını kaybederek hor ve hakir olmuşlardır. Demek, saltanatını kaybeden her zalim sultan, bu ism-i şerifin tecellisiyle yerle bir olmuştur.
Bu isim, şahıslarda olduğu gibi devletlerde de tecelli etmiş, Roma, Bizans ve Pers imparatorlukları gibi birçok imparatorluk ve devlet, bu ismin tecellisiyle yıkılarak tarihin sayfalarına gömülmüşlerdir.
El- Hâfid ismi şuralarda da tecelli eder:
Bir yöneticinin makam ve mevkisini kaybetmesi, başarılı bir öğrencinin başarısını kaybetmesi, zengin bir kimsenin malını ve varlığını kaybederek fakir olması, sağlıklı bir insanın sağlığını kaybetmesi, güçlü ve kuvvetli bir insanın kuvvetini kaybetmesi gibi bütün alçalmalar ve yukarıdan aşağıya inmelerde Hâfid ismi tecelli eder.
Şu da bilinmelidir ki, alçalmak sadece işlenen günahlar ve kusurlar sebebiyle değildir. Bazen Cenab-ı Hak, kulunu sabır ile imtihan etmek için verdiği nimetleri ondan alır ve onu alçaltarak El-Hâfid ismine mazhar eder.
Bu isim maddi olarak böyle tecelli ettiği gibi, manevi olarak da şöyle tecelli edebilir: Bir Müslüman’ın dinden dönerek kâfir olması, namaz kılan birisinin namazını bırakması, bir hafızın hafızlığını unutması ve kulun işlemiş olduğu günahlar sebebiyle manevi mertebelerden aşağıya, ahsen-i takvimden esfel-i safiline düşmesi gibi… Hâfid isminin bu manevi tecellilerinden Rabbimiz bizleri muhafaza etsin!

EL-HAFİD İSMİNİN GEÇTİĞİ AYETLER
 • Ve sana uyan inananlara sahip çık.
 • Ve merhametle, alçakgönüllüce onlara kol kanat ger. Ve de ki: "Rabb'im, onların beni büyütürken gösterdikleri merhamet gibi, onlara merhamet et."
 • "O, aşağılatıcı yücelticidir." (Vakıa Suresi, 3. Ayet)
EL-HAFİD İSMİNİN GEÇTİĞİ HADİSLER

Hafid ismi çeşitli hadislerde de Allah (c.c)'a nisbet edilmiştir. 
 • Bir hadiste rızık terazisinin Allah'ın elinde bulunduğu, dilediğine az (hafd) dilediğine çok (ref‘) rızık verdiği anlatılır. (Buhârî, “Tefsîr”, 11/2, “Tevḥîd”, 19; Müslim, "Zekât", 37).
 • Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor:
  “Yüce Allah, bu kitapla nice milletleri yükselt Yâ Hâfıd’tır, niceleri de alçaltır.”
 • Hz. Enes (ra) şöyle dedi: Resulullah (sav)’in devesi Adbâ, yarışta birinciliği başkasına vermez ve yarışı başkasına kolay kolay bırakmazdı. Bir gün devesine binmiş olarak bir bedevi geldi ve yarışta onu geçti. Bu durum Müslümanlara pek ağır geldi. Onların bu halini fark eden Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak, Allah’ın değişmez bir kanunudur.”

EL-HAFİD İSMİNİN FAZİLETLERİ
 • El Hafıd esmasını zikretmek kötülüklerden korunmak ve kötü niyetli insanların şerrinden muhafaza olunmak için yapılmaktadır.
 • El Hafıd esması kötülüklerin fesatlıkların iki yüzlü kişilerin niyetlerini ortaya çıkarmaya vesile olan bir esmadır. Allahu Tealadan bu esma ile dua ederek kötü kimselerin şerrinden kurtulamaya vesile olmaktadır.
 • Ya Hafıd esması düşman zulmünden kurtulmak için zikredilecekse 3 gün oruç tutulması gerekmektedir. 3 gün orucun ardından yaklaşık 70 bin defa ya hafıd esması zikredilir. Bu esma zikir vaktinde okunması gerekmektedir. 
 • El Hafıd esmasının 500 kere zikredilmesi isteklerin ve dileklerin olmasına vesile olmaktadır. El Hafıd esmasının 1481 kere dertlerden ve sorunlardan kurtulmak niyetiyle okumak faziletli ve faydalı olmaktadır. 
Derleme @erolkaranet - 30.03.2023
Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.