@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

El-Câmi - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerindenEl-Câmi - الجامع - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”

Mahşerde bir araya toplayan
İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
Toplamak, bir araya getirmek, birbirine katmak, yaklaştırmak
El Cami; bütün mükemmellikleri zat, vasıf, fiil ve isim olarak kendinde toplayandır.
El Cami; birbirlerine benzeyen varlıkları bir araya getirendir. İnsanları yeryüzünde toplamıştır.
El Cami; birbirinden farklı varlıkları bir araya getirendir. Gökleri, ayı, denizi, havayı, bitkileri, hayvanları, madenleri bir araya toplamıştır.
El Cami; birbirine zıt olan varlıkları bir araya getirendir. Soğukla sıcağı, erkekle dişiyi, gece ile gündüzü, yaş ile kuruyu bir araya getirmiştir.
El Cami; ruh ve cesedi bir araya getirendir.
El Cami; kalpleri ve dostları birleştirendir.
El Cami; cennette bütün mü’minlerin kalplerini birleştirendir.
El Cami; cennette iman edenler ile onların zürriyetlerini birleştirendir.
El Cami; mü’minleri Kur’an ile birleştirendir.

Kur'an-ı Kerim'de Geçtiği Ayetler
 • “Rabbimiz! Gelmesinde şüphe olmayan günde insanları bir araya getirecek olan Sen‟sin. Allah vaadinden dönmez.” (Ali İmran 9)
 • “Kendinden başka ilâh olmayan Allah, sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir?” Nisâ, 87
 • “Mü’minleri bırakıp da kâfirleri dost edinenler onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah’a aittir, O’nda toplanmıştır.” (Nisa 139)
 • “…Muhakkak ki Allah münâfıklarla kâfirleri cehennemde bir araya getirecektir.” (Nisa 140)
 • “Toplanma gününde sizi topladığı zaman, işte o gün kimin aldandığının ortaya çıkacağı aldanma günüdür. Kim Allah’a inanır ve yararlı iş yaparsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinde ebedi kalacakları altlarından ırmaklar akan cennetlere girdirir. İşte en büyük kurtuluş budur.” (Teğabün 9)
 • “De ki Muhakkak ki öncekiler ve sonrakiler… Belli bir günün belli bir vaktinde mutlaka toplanacaklardır.” (Vakıa 49-50)
 • “Kıyamet gününde Allah onlara: “Sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında haydi siz de ateşe girin” diyecek. ” (Araf 38)
 • “Kıyamet gününde hepsi Allah’ın huzuruna çıkacak ve zayıf olanlar o müstekbirlere: “Biz sizin tabilerinizdik. Şimdi siz Allah’ın azabından herhangi bir şeyi bizden savabilir misiniz?” diyecekler. Onlar da; “Ne yapalım. Allah bizi hidayete erdirseydi biz de sizi hidayete erdirirdik. Şimdi biz sızlansak da, sabretsek de birdir. Çünkü bizim için sığınacak bir yer yoktur” derler.” (İbrahim 21)
 • “Her insan topluluğunu önderleri ile beraber çağıracağımız günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse onlar en küçük bir haksızlığa uğramamamış olarak amel defterelerini okurlar.” (İsra 71)
 • “Güneş‟le Ay bir araya getirildiği zaman…” (Kıyamet 9)
 • “İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı sanır, öyle mi? Halbuki bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.” (Kıyamet 3-4)
 • “De ki, bütün şefaat Allah’ın iznine bağlıdır…” (Zümer 44)
 • “De ki: Ey kendi nefislerine zulmeden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.” (Zümer 53)
El Cami Esmasının Fazileti ve Faydaları
 • El Cami ism-i şerifi, kayıp bir eşyayı bulmak ve iki kişinin arasında sevgi, birlik ve beraberliğin temini için, “Ya Cami Celle Celalühü” diyerek 114 kere okunur.
 • El Cami ism-i şerifine devam eden meşru maksatlarına ulaşır.
 • Dargınları barıştırmak, evini terk edeni getirmek için her gün 12996 kere ” Ya Câmi celle celâlühû ” ism-i şerifi okunup, dua edilirse maksat hasıl olur.
 • Bir şeyi çalınan veya kaybolan 5 vakit namazdan sonra 114 kere ” Ya Câmi celle celâlühû ”zikrine devam edip araştırırsa çalınan veya kaybolan şeyini bulur.
 • Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil adlı 4 büyük meleğin isimlerinin de baş harflerini içermektedir. Bu yüzden oldukça etkilidir.
 • Bir şeyini kaybeden kimse; ”Ya câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fîh, İcma ala dalleti ” diye dua etse kaybettiği şeyi bulur.
 • Kavuşmak istediği bir kimsenin niyetine gece 12.996 kez Yâ Câmi esmasını zikreder ve her yüzde bir kere: “Rabbenâ inneke câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fîh, innallâhe lâ yuhliful mîâd. İcma beyni ve beyne fülânin(kişinin ismi söylenecek) bi hakkı İsmikel Câmi” okur ve buna 7 gün devam edilirse Alah’ın izniyle sevdiğine kavuşur.
 • El Cami esmasını vird edinip sürekli hale getiren kimse isteklerine kavuşur.
Derleme @erolkaranet - 01.03.2023

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.