@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

El-Bedî - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerinden
El-Bedî - celle celallahu - البديع - “Şanı ve azameti yüce olan”

Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi,
Hayret verici şekilde âlemleri yoktan var eden
İlk yaratan, yaratmaya ilk başlayandır.
Zatında, sıfatlarında ve fiillerinde eşsiz, benzersiz ve acayip olandır.
Yaratmasının ve hikmetinin acayipliklerini izhar eden, gösterendir.
Zaman, mekân, madde ve alet olmaksızın yaratandır.
Ol demesiyle dilediği şeyi oldurandır.
Başkalarının yardımına muhtaç değildir.
İnsani özelliklerden uzak ve münezzehtir.

Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de, “O göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır” (el-Bakara 2/117) mealindeki ayette yer alan bedi‘ bu manayı ifade etmektedir. 

Kur’an’da El-Bedi İsmi
 • “O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Bir şeyi yaratmak istediği vakit ona “ol” der, o da hemen oluverir.” (Bakara 117)
 • “Gökleri ve yeri yoktan var eden O’dur. O’nun eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen de O’dur.” (Enam 101)
 • “Ey insanlar! (İşte) size bir misâl veriliyor; onu dinleyin şimdi: sizin Allah'tan başka yalvarıp-yakardığınız bütün o (düzmece) varlıklar, hepsi bir araya gelseler dahî, bir sinek bile yaratamazlar (değil mi?); hattâ bir sinek onlardan bir şey kapacak olsa, onu bile geri alamazlar! Başvurup isteyen de, başvurulan ve istenen de ne kadar güçsüz!...” (Hac 73)
 • Ki O, her şeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya, ilk defa tînden (nemli topraktan) başlayandır. (Secde 7)
 • De ki: “Rabbim, adaletle davranmanızı ve bütün mescidlerde kendinizi (vechlerinizi) namaza ikame etmenizi emretti. Ve dînde ihlâsla O’na (Allah’a) dua edin. Sizi yarattığı gibi (O’na) dönersiniz.” (Araf 29 )
 • “De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım ve ben apaçık bir uyarıcıyım.” (Ahkaf 9)
 • “…Uydurdukları ruhbanlığa gelince onu biz yazmadık. Fakat kendileri Allah’ın rızasını kazanmak için yaptılar. Ama buna da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. İçlerinden çoğu da yoldan çıkmışlardır.” (Hadid 27)
Hadislerde El-Bedî İsmi
“Her kim Allah’a bir şeyi ortak koşarak ölürse cehenneme girer.” (Müslim, Îmân, 150)

El-Bedi ismi Şerifinin Faziletleri
 • Allah’ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için.
 • 70000 defa ” Ya Bedî celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyanın her ihtiyacı hasıl olur. 
 • Her gece 7963 kere ” Ya Bedî celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyan işsiz kalmaz. 
 • Zor bir işle karşılaşan 70 kere ” Ya bedîas’semâvâti vel’ardı yâ zelcel’ali vel’ikrâm ” duasını okursa işleri kolaylaşır. 
 • 5 vakit namazdan sonra 86 kere ” Ya bedî celle celâlühû ” zikrine devam eden ilimde, fende veya mesleğinde başarılı olur. 
 • Yapılan duaların kabul olması için 70 kere “Ya-Bedî‘ assemavati velardi”
 • Ya Bedi ismini zikreden sanatında ilerler, başarılı olur. 
 • Allah’ın yardımına nail olur, maddî ve manevî güzellik elde eder. Zarar ve ziyandan kurtulur. İşsiz olan iş bulur, işini kaybeden işine kavuşur. 
 • Her hangi bir isteğinizde ona uygun esmaların yanında veya okumaların bu esmayıda zikretmek istediğiniz çabucak kabulune vesiledir. 
 • Çocuğu olmayan bu isimleri mübdiu musavvir esmalarıyla zikrederlerse çocukları olur. 
 • Düşük yapanlarda bu isimleri okurlarsa biiznillah düşük yapmaz. 
 • Sanat erbabının bilim erbabının bu isimle meşguliyeti bir çok yeni keşiflere imza atmalarına sebep olur. 
 • Bu ismin zikrine çokça devam eden kimseye Cenab-ı Hak rızk marifeti ihsan eder. 
 • İlim sahibi olmak isteyenler bu esmanın zikrine devam ederlerse bir çok hususta bilgi sahibi olur.
 • Hafıza ve zekasının artmasını isteyenler çokça okumalıdırlar. 
 • Bu ismi allamul ğuyub ismiyle okuyanlar hatta alim ve hakem isimlerini de ekleyerek okuyanlarda gaybi hikmetler bilgileri açılır. 
 • Bu isim yazılarak korunması istenen malın içine konulsa zararlardan korunur. 
 • İş yerlerinde haksızlığa uğramış, işinden olmuş makamından azledilmiş kimselerin aynı makamı kazanmaları için bu ismin zikrine devam ederlerse kaybettikleri geri kazanırlar.
 • İsmin zikrine  her gün (86) defa okuyan kimse kısa zamanda ummadığı ve beklemediği yerlerden yardım alır. Çeşitli nimetlere kavuşur ve zengin olur.
 • Bu ismin zikrine devam eden kimseler, şeref ve itibar sahibi olurlar. Yüksek makam ve mevki sahibi olurlar.
 • Bu ismin zikrine devam eden kimsenin kalbinde bir müddet sonra hikmet pırıltıları meydana gelir. Kimsenin bilmediği konuları ve ilimlere vakıf olurlar.
Derleme @erolkaranet - 29.03.2023
Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.