@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

El-Aliyy - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerinden

El-Aliyy - العلي - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”

Yüceler yücesi.. Yükseklik ve yücelik; şan, şeref, kuvvet ve kudret sahibi olmak...
Yücelik ve hükümranlıkta kendisine eşit veya kendisinden daha üstün bir varlık bulunmayan, mutlak olarak yüce olan, örf, akıl ve din açısından övgüye değer bütün müsbet nitelikleri kendisinde toplayan, yine örf, akıl ve din açısından yerilmiş bulunan ve ulûhiyyetle bağdaşmayan bütün menfi niteliklerden münezzeh bulunan kemal sahibi ulu Allah...
Kuran-ı Kerim’in 87. Suresi A’lâ suresinde Allahu Teala’nın Aliyy ism-i şerifi zikredilerek başlar. A’lâ suresinin ilk ayetinde Yüce Allah, Hz. Peygambere (s.a.v) hitab ederek “Rabbinin yüce adını tesbih et” buyurur. Bu yakınlık ve iltifat dolu hitaba Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Sübhane Rabbiyel A’lâ” diye cevap verir.
Allahu Teala yücelerin yücesidir. Her namazımızda secdede biz Müslümanlar da üç defa “Sübhane Rabbiyel A’lâ” diyoruz.

El-Aliyy isminin geçtiği bazı ayetler
 • Nisa 34: Allah'ın, (iki cinse) birbirinden farklı özellik ve lütuflar bahşetmesi ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Sâliha kadınlar Allah'a itaatkârdır; Allah'ın korumasına uygun olarak, kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. (Evlilik hukukuna) başkaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.
 • Al-i İmran 26: De ki: "Ey mülkün gerçek sahibi olan Allahım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok sen her şeye kadirsin."
 • Şura 4. Ayet “Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O, yücedir, büyüktür.”
 • Lokman suresi 30 İşte bu, Allah’ın hak olması sebebiyledir. Ve O’ndan başka taptıkları şeyler mutlaka batıldır. Muhakkak ki Allah; Âli’dir (yüce), Kebir’dir (büyük). 
El-Aliyy Faziletleri Nedir?
Allah'ın her isminden alınacak farklı bir fazilet vardır. El-Aliyy ismi de Allah'ın yüceliğini anlamak ve kulun Allah karşısındaki acziyetini farketmesi, alınacak en büyük faziletlerden biridir. Allah'ı zikretmek ona olan aczin bir göstergesi ve ona duyulan muhabbetin işaretidir. Bundan dolayı kul ne kadar Allah'ı zikrederse o kadar O'na yaklaşır. Bu açıdan el-Aliyy kelimesi de anlamını bilerek zikredilmesi gereken isimlerdendir.
 • El-Aliyy ismi zillet ve hakaretlerden kurtulmak ve ilahi yardım ile insanların gözünde görünüp sözlerin kabul olması için ''Ya Aliyy Celle Celalühü'' diyerek toplamda 110 kere okunmalıdır.
 • El-Aliyy ismi yazılarak küçük bir çocuk üzerinde alır ise sağlıklı olarak büyür. Gurbete giden kişi üzerine alırsa eğer selamet ile döner. Eğer fakir kişi üzerine alır ise zengin olur. Allah fazl-u kereminden ona verir.
 • Her gün 100 kere ” Ya Aliyy celle celâlühû ” ism-i şerifini okumaya devam edenin rızkı bollaşır ve zenginleşir.
 • Her gün 110 kere ” Ya Aliyy celle celâlühû ” zikrine devam eden herkes tarafından sevilir, ilimde ve mesleğinde ilerler.
 • 232 kere ” Ya Aliyy celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyan ilimde ilerler ve bu nimetlerle ödüllendirilir.
 • 5 vakit namazdan sonra 110 kere ” Ya Aliyy celle celâlühû ” zikrine devam eden ömrü boyunca kimseye muhtaç olmaz ve her türlü kötülüklerden korunur.
 • Birbirine küskün eşler yenen yemek üzerine 100 kere ” Ya Aliyy celle celâlühû ” okuduktan sonra bu yemekten yerse barışırlar ve yuvalarına huzur gelir.
 • Borcu olanların, işi bozulanların 100 kere ” Ya Aliyy celle celâlühû ” zikrine devam etmeleri halinde borçlarını ödemesi kolaylaşır, işleri yoluna girer.
 • Zillet ve hakaretten kurtulmak ve ilahi yardım ile insanların gözünde büyük görünüp sözlerinin kabülü için, “Ya Aliy
Derleme @erolkaranet - 06.03.2023

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.