@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


Reklam

erolkaranet

Diyanet Eğitim Görevlisi Alacak
D U Y U R U
Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında (dini yüksek ihtisas/dini ihtisas merkezleri) münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan eğitim görevlisi kadrolarına yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen alım yapılacaktır. 

MÜNHAL KADROLARA AİT BİLGİLER BULUNDUĞU YER SINIFI UNVANI BİRİM ADEDİ
Merkez Teşkilatı Din Hizmetleri Sınıfı Eğitim Görevlisi Diyanet Akademisi Başkanlığı 10 ADED
Taşra Teşkilatı Din Hizmetleri Sınıfı Eğitim Görevlisi Dini Yüksek İhtisas Merkezleri 20 ADED
Taşra Teşkilatı Din Hizmetleri Sınıfı Eğitim Görevlisi Dini İhtisas Merkezleri 30 ADED
TOPLAM 60 

I. BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,
2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak, 
3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak, 
4. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak, 
5. İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak, 
6. Eğitim görevlisi unvanında müktesebi bulunmamak, 26.01.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7433 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli pozisyonda görev yaparken kadroya geçirilen Başkanlığımız personeli sınavla ilgili diğer şartları taşımaları halinde bu sınava başvuru yapabileceklerdir.
28.11.2022 tarihinden sonra Başkanlığımızdaki sözleşmeli pozisyonlara atanan personel ise 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 10/A maddesinde yer alan “Sözleşmeli personel olarak atananlar üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde pozisyonlarıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar.” hükmüne tabi olduklarından bu sınava başvuru yapamayacaklardır.
Adaylar sadece bir kontenjan grubundan başvuru yapabileceklerdir. 
II. BAŞVURU İŞLEMLERİ 
1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 16.03.2023- 24.03.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla yapılacaktır. 
2. Başvuru işlemini gerçekleştiren adayların, daha sonra sınavın yazılı aşaması için 220 (iki yüz yirmi) TL sınav ücreti ödemeleri gerekmektedir. 
3. Ödeme işlemi, “sinavodeme.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sadece kredi kartı veya banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir. 
4. Adayların sınav ücretini ödeyebilmeleri için öncelikle DİBBYS programı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Sınav ücretini yatıran adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır. 
5. Sınav başvuru ücretini belirlenen süre içerisinde yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır. 
6. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS/İKYS verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS bilgilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.
7. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendisi sorumlu olacaktır.
8. Müracaatların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 
9. Başvuru şartlarını taşımayan, duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır. 
10.Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 
III. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR 
1. Sınav süreci ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir. 
IV. SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI 
1. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere Ankara’da yapılacaktır. 
2. Yazılı sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından, sözlü sınav tarihi ise yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan edilecektir. 
3. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir kimlik belgesi kabul edilmeyecektir. 
4. Yazılı Sınav Konuları; 
a) Kur’an-ı Kerim, 
b) Arapça, 
c) Tefsir, 
ç) Hadis, 
d) Kelam, 
e) Fıkıh, 
f) İslam tarihi ve İslam ahlakı, 
g) Dinî ve meslekî genel kültür, 
ğ) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat. 
5. Sözlü Sınav Konuları; 
a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan), 
b) Arapça (30 puan), 
c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 puan), 
ç) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan). 
6. Sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, eğitim görevlisi için aranan ve Başkanlığımızın web sitesinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterlikleri” esas alınacaktır. 
7. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

Daha fazla detay için aşağıya tıklayınız

Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı - 10.03.2023 - @erolkaranet

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam

Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam