@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


Reklam

erolkaranet

Diyanet Akademisinde Verilecek Dersler Nelerdir ?
İlk kez bu yıl yapılan İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticileri alımı sonrasında aktif olarak eğitime başlayacak olan Diyanet Akademisi'nde hazırlıklar sürerken, bu yıl seçilen aday öğrencilerde soluk soluğa akademi ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Eğitim süresinin ne kadar olacağı, ne zaman başlayacağı gibi soruların yanı sıra Akademi'de "ne öğretilecek, ne yapacağız" tarzı sorularda gelmeye başladı.
Sözlü sınavların sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ilk derse başlayacak olan adayların 700 Kuran-ı Kerim Öğreticilerinden olacağı, bununla ilgili istişare yapıldığı haberlerimizde yer almıştı. Kuran-ı Kerim Öğreticilerinin akademide eğitim alacakları süreçte bayan olmaları hasebiyle aile yaşantılarında büyük değişikliklere sebep olacağı öğrenim durumu ile ilgili konumuzu bir başka yazımıza bırakıyoruz.
Polis Akademisi ve Adalet Akademisi gibi ziyaretlerinde de görüş alışverişi yapan ve akademik süreci toparlamaya çalışan Diyanet Akademisi yöneticileri ülkemizde ilk olacak olan bu eğitime geceli gündüzlü var güçleriyle çalışırken bizler de adaylara ön bilgi olması, fikir vermesi amacıyla verilecek derslere sayfalarımızda yer vermeye çalışacağız.
Merak ettiğiniz sorular varsa yorum bölümünde bize yazarak, araştırma sonuçlarımızı o yönde yaparak sizlere daha yararlı olmaya çalışmamıza yardımcı olabilirsiniz.

Akademik Eğitimin Amacı
Din eğitiminin daha bilinçli bir şekilde yaygınlaşmasını sağlamak için kurulan Diyanet Akademisinin ülkemiz adına yararlı olacağını bilerek bu sürece katıldığınızı, sonuçta bugüne kadar görev alanlardan daha üst seviyede bilgi ile donanmış, hatta akademik kariyer sahibi biri olarak belgelendirilmiş bir memur olacağınızı asla unutmayınız. Özetle şanslısınız.

Akademi Mezuniyet Sonrası Farklılık Demektir
Akademi'nin kuruluş amaçlarından birinin, toplumu din konusunda aydınlatmakla görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığı, din hizmetlerinin etkin, verimli, kaliteli ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte yürütülebilmesi için çaba gösterecek olan bir ferdi olacağınızı asla unutmayınız.
Göreve yeni başlayacak olan personele yönelik hazırlayıcı eğitim, görevlinin bağlı bulunduğu kurum veya kuruluşu tanımasına, görevlerini, hak ve sorumluluklarını, teşkilatını ve ilgili mevzuatı bilmesine katkı sağlaması bakımından önemlidir.

Akademi Neler Sağlayacak  
Din hizmetlerinin alt hizmet başlıklarından biri ve en önemlisi olan cami içi din hizmetlerinin etkin yürütülmesi için Kur’an-ı Kerim, İmamlık ve Müezzinlik Formasyonu ve Hutbe-Vaaz Hazırlama ve Sunma alanları ile vatandaşların dini ve sosyal hayatlarında karşılaşacakları manevi sorunlara din görevlilerinin çözüm bulmaları noktasında daha donanımlı ve bilgili hale gelmeleri için temel dini bilgiler alanına programda geniş bir yer ayrıldığını da belirtmek isteriz.
Yapılacak olan hazırlayıcı eğitim programında (formasyon) Kur’an kursu öğreticilerine yönelik olarak “Öğretim Yöntem ve Teknikleri” alanına yer verilmesi, geçmiş eğitim yaşantılarında elde edilen bilgi ve becerilerin daha da geliştirilmesi, teorik bilgi ve pratik ile ilgili gerekli donanıma sahip olmaları, görev mahallerindeki hizmetleri ile ilgili uygulamaları tanımaları, bilmeleri, farklı mezheplere mensup vatandaşların da varlığını dikkate alarak herkese din hizmeti ve din eğitimi sunabilme becerisi ve formasyonu kazanmaları amacıyla hazırlanan “Hazırlayıcı Eğitim Programı (İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticileri)” eğitim alacaklara çok faydalı olacağı Akademi'nin sunum belgelerinde belirtilmektedir.

Dersler ve Krediler Tablosu


Programın Genel Amaçları
Hazırlayıcı Eğitim Programı ile personelin; 
1. Görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve formasyona sahip olması, 
2. Görev şuuru ve kurumsal aidiyet bilincinin artırılması, 
3. Başkanlık teşkilatını tanıması, 
4. Yaygın din eğitiminin etkin yürütülmesinde, sürece etki eden hususlarla ilgili farkındalık kazanması, 
5. Öğretim yöntem ve teknikleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olması, 
6. Ana hatları ile mevzuat bilgisine sahip olması amaçlanmaktadır. 

Programın Uygulama Esasları
1. Programın uygulanmasında unvanlara göre hazırlanmış olan “Dersler ve Krediler Tablosu” esas alınacaktır. 
2. Formasyon alanında imam-hatip ve müezzin-kayyımlara “İmamlık ve Müezzinlik Formasyonu”, Kur’an kursu öğreticilerine ise “Öğretim Yöntem ve Teknikleri” dersi işlenecektir. 
3. Derslerin haftalık dağılımı; kursun süresi ve öğrenme alanlarının kredileri göz önünde bulundurularak dengeli bir biçimde yapılacaktır. 
4. Programın ders materyali olarak programda yer alan kaynaklar takip edilecektir. 
5. Eğitim görevlileri, kursiyerlere günlük ve haftalık ödevler vererek dersin özümsenmesini sağlayacaklardır. 
6. Eğitimde kullanılacak yöntem ve tekniklerde işlevsellik esas alınacak, zamanı verimli kullanma ilkesi daima göz önünde bulundurulacaktır. 
7. Programın hedef ve kazanımlarının gerçekleştirilebilmesi için her bir öğrenme alanının alan uzmanları tarafından verilmesi sağlanacaktır. 
8. Kur’an-ı Kerim dersinde yüzüne okunacak yerleri, kursiyerler Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an-ı Kerim portalinden dinleyecek ve tilavetlerini geliştirmek için Başkanlığımızın Kur’an-ı Kerim portali ve Kuran Radyo gibi hizmetlerini etkin olarak takip edeceklerdir. 
9. Kur’an-ı Kerim, imamlık-müezzinlik becerisi gibi uygulama ağırlıklı alanlara yönelik her bir kursiyerin gelişim düzeyleri eğitim görevlisi tarafından günlük takip edilecektir. 
10. Öğrenmenin bütün aşamalarında uygun ölçme ve değerlendirmelere yer verilecektir.

Araştırma Yazı @erolkaranet - 12.03.2023
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam

Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam