@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Bu Eyleme İki Yıl Ceza
Fiyatları etkileme suçu nedir 
Fiyatları etkileme suçu, İşçi ücretlerinin, gıda veya sair malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek şekilde ve bu amaçla yalan haber ya da havadis yayan veya başka şekillerde hileli yollara başvurmaya "Fiyatları etkileme" denir, 
Buna sebep olan kişinin yaptığı da ceza kanununda "Fiyatları etkileme suçu " olarak yer almakatdır
Fail, yalan haber ya da havadisleri, işçi ücretlerinin, besin veya malların değerlerinin yapay olarak düşmesini veya artmasını sağlamak amaçlı yaymalıdır. Aynı şekilde hileli yollara da aynı amaçla başvurulmuş bulunmalıdır. Suç, temel hali açısından tehlike suçu olduğundan suçun tamamlanması için mutlak sonucun meydana gelmesi gerekmez. Suçun maddi unsurunu oluşturan hareketlerin yapılması ve neticesinde tehlikenin ortaya çıkması ile suç tamamlanır.

Suç nasıl oluşur?
Suçun maddi unsuru, yalan haber veya havadis yayınlamak ve başka türlü hileli yollara başvurmaktır.

Suçun cezası
İşlenen fiil neticesinde besin ya da malların değerlerinin veya işçi ücretlerinin artıp eksilmesi halinde ise ceza üçte biri oranında artırılır.
Failin, ruhsatlı simsar veya borsa tellalı olması durumunda ceza ayrıca sekizde bir oranında artırılır.

Suçun Fail ve Mağdurları
Suçun faili herkes olabilir. Suçun mağduru ise genel olarak toplum ve toplumdaki herkestir.

Fiyatları etkileme suçu zamanaşımı
Bu suç için dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

Fiyatları etkileme suçu görevli mahkeme
Bu suç için yargılama yapmaya görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Türk Ceza Kanunundaki İlgili Madde
  • Fiyatları etkileme
Madde 237- (1) İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir.
(2) Fiil sonucu besin veya malların değerleri veya işçi ücretleri artıp eksildiği takdirde ceza yarısı oranında artırılır.
(3) Fail, ruhsatlı simsar veya borsa tellalı ise ceza ayrıca yarısı oranında artırılır.
  • Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma
Madde 238- (1) Taahhüt ettiği işi yerine getirmeyerek, kamu kurum ve kuruluşları veya kamu hizmeti veya genel bir felaketin önlenmesi için zorunlu eşya veya besinlerin ortadan kalkmasına veya önemli ölçüde azalmasına neden olan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir.
  • Mal veya hizmet satımından kaçınma
Madde 240- (1) Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

@erolkaranet - 06.03.2023
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.