@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Uzlaştırma Rapor ÖrneğiUZLAŞTIRMA RAPORU

 

 Mahkeme Adı ve Dosya No__________________                 :

 Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma No                               :

 Uzlaştırmacının                                                                    :

            Adı ve Soyadı                                                              :

            Adresi                                                                         :

            Sicil numarası                                                             :          

 Görevlendirme tarihi                                                           :

 Dosya içindeki belgelerin birer örneğinin                            

 verildiği / Uzlaştırma süresinin başladığı tarih                      :

 Ek süre verilme tarihi                                                           :

 Sanığın / Kanunî temsilcisinin                                   ______:

            Adı ve Soyadı                                                             :

            T.C. kimlik numarası                                                   :

            Adresi                                                                         : 

Müdafiin / Vekilin                                                                  :

            Adı ve Soyadı                                                             :

            T.C. kimlik numarası                                                     :

            Kayıtlı olduğu baro ve sicil numarası                            :

            Adresi                                                                         :          

 Mağdurun / Müştekinin / Suçtan Zarar Görenin                 :

            Adı ve Soyadı                                                             :

            T.C. kimlik numarası                                                   :

            Adresi                                                                         : 

Müdafiin / Vekilin                                                                  :

            Adı ve Soyadı                                                             :

            T.C. kimlik numarası                                                     :

            Kayıtlı olduğu baro ve sicil numarası                            :

            Adresi                                                                         :          

 Tercümanın                                                                          :

            Adı ve Soyadı                                                             :

            T.C. kimlik numarası                                                     :

            Adresi                                                                         :    

 Taraflardan biri yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye ‘de    

 göstereceği ikametgahı                                                         :

 Taraflardan biri yabancı ve Türkiye ‘de göstereceği bir      

 ikametgahı yoksa ülkesindeki ikametgahı                            :

 Raporun düzenlendiği yer                                                     :

 Raporun düzenlenme tarihi                                                  :

 Uzlaştırma süresi                                                                  :   (   ) Gün

 Uzlaşma konusu suç / suçlar                                                 :

 Uzlaştırma sonucu                                                                :

…………………………………………………………………………………………………..

Tarafların üzerinde anlaştıkları edim, yerine getirilme şekli ve zamanı:

…………………………………………………………………………………………………..

Uzlaştırmanın başarısızlıkla sonuçlanması hâlinde nedenleri:

…………………………………………………………………………………………………..

 

                                                                                                           İmzalar                        

 Şüpheli / Sanık          :            

 Mağdur / Katılan      :

 Suçtan Zarar Gören           :

 Müdafii                     :

 Vekil                           :                                 

 Kanunî Temsilci       :

 Uzlaştırmacı              :                                                                                 

ONAY ŞERHİ

Tarih, mühür ve imza

Cumhuriyet Savcısı / Hâkim

 

ONAYLAMAMA GEREKÇESİ:

 

Tarih, mühür ve imza

Cumhuriyet Savcısı / Hâkim 


 Kaynak : Adalet Bakanlığı - 20.02.2023 - @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.