@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Uzlaştırma Kapsamına Giren Suçlar
Uzlaştırma Kapsamına Giren Suçlar

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU 
 • 1 Kasten yaralama 86/1 - Şikayete Tabi Değil - Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
 • 2 Kasten yaralama 86/2 - Şikayete Tabi - Dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası 
 • 3 Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi 88 - - 
 • 4 Taksirle yaralama 89/1 - Şikayete Tabi - Üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası 
 • 5 Taksirle yaralama 89/2 - Şikayete Tabi - (bilinçli taksir halinde - Şikayete Tabi Değil - ) Birinci fıkraya göre belirlenen cezanın, yarı oranında artırılması 
 • 6 Taksirle yaralama 89/3 - Şikayete Tabi - (bilinçli taksir halinde - Şikayete Tabi Değil - Birinci fıkraya göre belirlenen cezanın bir kat artırılması 
 • 7 Taksirle yaralama 89/4 - Şikayete Tabi - (bilinçli taksir halinde - Şikayete Tabi Değil - Altı aydan üç yıla kadar hapis cezası 
 • 8 Tehdit 106/1 birinci cümle - Şikayete Tabi Değil - Altı aydan iki yıla kadar hapis cezası 
 • 9 Tehdit 106/1 ikinci cümle - Şikayete Tabi Değil - Dokuz aydan iki yıla kadar hapis cezası 
 • 10 Tehdit 106/1 üçüncü cümle - Şikayete Tabi - Altı aya kadar hapis cezası veya adli para cezası 
 • 11 Konut dokunulmazlığının ihlali 116/1 - Şikayete Tabi - Altı aydan iki yılakadar hapis cezası 
 • 12 Konut dokunulmazlığının ihlali 116/2 - Şikayete Tabi - Altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası 
 • 13 Konut dokunulmazlığının ihlali 116/4 - Şikayete Tabi Değil - Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
 • 14 İş ve çalışma hürriyetinin ihlali 117/1, 119/1-c - Şikayete Tabi - Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası 
 • 15 Kişilerin huzur ve sükununu bozma 123/1 - Şikayete Tabi - Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası 
 • 16 Hakaret 125/1 - Şikayete Tabi - Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
 • 17 Hakaret 125/2 - Şikayete Tabi - Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası 
 • 18 Hakaret 125/3-b, 3-c - Şikayete Tabi - Alt sınırı bir yıl hapis cezası 
 • 19 Kişinin hatırasına hakaret 130/1 - Şikayete Tabi - Üçaydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası 
 • 20 Kişinin hatırasına hakaret 130/2 - Şikayete Tabi - Üç aydan iki yıla kadar hapis cezası 
 • 21 Haberleşmenin gizliliğini ihlal 132/1 - Şikayete Tabi - Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
 • 22 Haberleşmenin gizliliğini ihlal 132/2 - Şikayete Tabi - İki yıldan beş yıla kadar hapis cezası 
 • 23 Haberleşmenin gizliliğini ihlal 132/3 - Şikayete Tabi - Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
 • 24 Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması 133/1 - Şikayete Tabi - İki yıldan beşyıla kadar hapis cezası 
 • 25 Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması 133/2 - Şikayete Tabi - Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası 
YETİŞKİNLER - SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR BAKIMINDAN UZLAŞTIRMA KAPSAMINDA KALAN SUÇLAR - 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU 
 • 26 Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması 133/3 - Şikayete Tabi - İki yıldan beş yıla kadar hapis ve dört bin güne kadar adlî para cezası 
 • 27 Özel hayatın gizliliğini ihlal 134/1 - Şikayete Tabi - Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
 • 28 Özel hayatın gizliliğini ihlal 134/2 - Şikayete Tabi - İki yıldan beşyıla kadar hapis cezası 
 • 29 Hırsızlık 141/1 - Şikayete Tabi Değil - Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
 • 30 Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık 144/1-a,1-b - Şikayete Tabi - İki aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası 
 • 31 Kullanma hırsızlığı 146/1 - Şikayete Tabi - - 
 • 32 Mala zarar verme 151/1 - Şikayete Tabi - Dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası 
 • 33 Mala zarar verme 151/2 - Şikayete Tabi - Dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası 
 • 34 Hakkı olmayan yere tecavüz 154/1 - Şikayete Tabi - Altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası 
 • 35 Güveni kötüye kullanma 155/1 - Şikayete Tabi - Altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası 
 • 36 Güveni kötüye kullanma 155/2 - Şikayete Tabi Değil - Bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası 
 • 37 Bedelsiz senedi kullanma 156/1 - Şikayete Tabi - Altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası 
 • 38 Dolandırıcılık 157/1 - Şikayete Tabi Değil - Bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası 
 • 39 Dolandırıcılık daha az cezayı gerektiren hal 159/1 - Şikayete Tabi - Altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası 
 • 40 Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf 160/1 - Şikayete Tabi - Bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası 
 • 41 Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi 165 - Şikayete Tabi Değil - Altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası 
 • 42 Açığa imzanın kötüye kullanılması 209/1 - Şikayete Tabi - Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası 
 • 43 Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali 233/1 - Şikayete Tabi - Bir yıla kadar hapis cezası 
 • 44 Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 234/1 - Şikayete Tabi Değil - Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası 
 • 45 Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 234/2 - Şikayete Tabi Değil - Birinci fıkra kapsamında verilen cezanın bi rkatı oranında artırılması 
 • 46 Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 234/3 - Şikayete Tabi - Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası 
 • 47 Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması 239/1 - Şikayete Tabi - Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası 
 • 48 Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması 239/2 - Şikayete Tabi - Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası 
 • 49 Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması 239/3 - Şikayete Tabi Değil - Birinci fıkraya göre belirlenen cezanın üçte biri oranında artırılması
1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU 
 • 1 Ticari defterler ve sır saklama hükümleri ve ceza 25 - Şikayete Tabi - Bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası 
2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNUNDA YER ALAN UZLAŞTIRMAYA TABİ SUÇLAR 
 • 1 Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası 331/1 - Şikayete Tabi - Altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası 
 • 2 Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası 331/2 - Şikayete Tabi - Altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası 
 • 3 Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası 331/3 - Şikayete Tabi - Altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası 
 • 4 Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası 331/4 - Şikayete Tabi - İki yıldan dört yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası 
 • 5 Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası 332/1 - Şikayete Tabi - On beş günden altı aya kadar hapis cezası 
 • 6 Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası 332/2 - Şikayete Tabi - On beş günden altı aya kadar hapis cezası 
 • 7 Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu 333/a/1 - Şikayete Tabi - Altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası 
 • 8 Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu 333/a/2 - Şikayete Tabi - İki bin güne kadar adli para cezası 
 • 9 Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşüren ya da konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına uymayan borçlunun cezası 334 - Şikayete Tabi - Altı aydan bir yıla kadar hapis cezası 
 • 10 Ticareti terk edenlerin cezası 337/a/1 - Şikayete Tabi - Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası 
 • 11 Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası 338/1 - Şikayete Tabi - Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası 
 • 12 Sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların cezası 345/a - Şikayete Tabi - On günden üç aya kadar hapis cezası 
3573 SAYILI ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN 
 • 1 Zeytinliklere her çeşit hayvan sokulması, yerleşim sahaları hariç, zeytin sahalarına enaz bir kilometre yakınlıkta koyun ve keçi ağılı yapılması 14/3 - Şikayete Tabi - Üç aya kadar hapis veya adlî para cezası 
5042 SAYILI YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHÇI HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN KANUN 
 • 1 İhlal sayılan haller ve yaptırımlar 66/1-a - Şikayete Tabi - Bir yıldan iki yıla kadar hapis veya bin güne kadar adlî para cezası 
 • 2 İhlal sayılan haller ve yaptırımlar 66/1-b - Şikayete Tabi - İki yüz elli günden azolmamak üzere adlî para cezası 
5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU
 • 1 Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/1.1 - Şikayete Tabi - Bir yıldan beş yılakadar hapis veya adlî para cezası 
 • 2 Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/1.2 - Şikayete Tabi - Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası 
 • 3 Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/1.3 - Şikayete Tabi - Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası 
 • 4 Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/1.4 - Şikayete Tabi - Altı aya kadar hapis cezası 
 • 5 Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/1.5 - Şikayete Tabi - Altı aya kadar hapis cezası 
 • 6 Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/1.6 - Şikayete Tabi - Üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası 
 • 7 Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/2 - Şikayete Tabi - Üç aydan iki yıla kadar hapis cezası 
 • 8 Koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketleri 72/1 - Şikayete Tabi - Kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası  
 5941 SAYILI ÇEK KANUNU 
 • 1 Kısmen veya tamamen karşılığı bulunmayan çekle ilgili olarak, talebe rağmen, karşılıksızdır işl. yapmama 7/4 - Şikayete Tabi - Bir yılda kadar hapis cezası 
 • 2 Diğer ceza ve hükümleri 7/5 - Şikayete Tabi - Bir yılda kadar hapis cezası 
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 
 • 1 Cezayı gerektiren fiiller 62/1-a - Şikayete Tabi - Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası 
 • 2 Cezayı gerektiren fiiller 62/1-b - Şikayete Tabi - Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası 
 • 3 Cezayı gerektiren fiiller 62/1-c - Şikayete Tabi - Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası 
 • 4 Cezayı gerektiren fiiller 62/1-d - Şikayete Tabi - Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası 
6325 SAYILI HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU
 • 1 Gizliliğin ihlali 33 - Şikayete Tabi - Altı aya kadar hapis cezası 
6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU
 • 1 Müeyyideler 16/1 - Şikayete Tabi - Güvence altına alınan borç tutarının yarısını geçmemek üzere adli para cezası 
 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU
 • 1 Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler 30/1 - Şikayete Tabi - Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası 
 • 2 Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler 30/2 - Şikayete Tabi - Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası 
 • 3 Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler 30/3 - Şikayete Tabi - İki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası 
SADECE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR BAKIMINDAN UZLAŞTIRMA KAPSAMINDA KALAN SUÇLAR
 • 1 Kasten yaralama 86/1 - Şikayete Tabi Değil - Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
 • 2 Kasten yaralama 86/2, 86/3 - Şikayete Tabi Değil - TCK86/2 maddesine göre belirlenen cezanın yarı oranında artırılması 
 • 3 İnsan üzerinde deney 90/1 - Şikayete Tabi Değil - Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
 • 4 Organ ve doku ticareti 91/2 - Şikayete Tabi Değil - Bir yıla kadar hapis cezası 
 • 5 Organ ve doku ticareti 91/6 - Şikayete Tabi Değil - Bir yıla kadar hapis cezası 
 • 6 Terk 97/1 - Şikayete Tabi Değil - Üç aydan iki yıla kadar hapis cezası 
 • 7 Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 98/1 - Şikayete Tabi Değil - Bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası 
 • 8 Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 98/2 - Şikayete Tabi Değil - Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
 • 9 Kısırlaştırma 101/2 - Şikayete Tabi Değil - Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
 • 10 Şantaj 107/1 - Şikayete Tabi Değil - Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası 
 • 11 Şantaj 107/2 - Şikayete Tabi Değil - Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası   
 • 12 Cebir 108/1( TCK 86/2, 86/3 ile birleşmesi halinde) - Şikayete Tabi Değil - Kasten yaralama suçundan verilecek cezanın üçte birinden yarısına kadar artırılması 
 • 13 Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi 114/1 - Şikayete Tabi Değil - Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
 • 14 İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi 115/1 - Şikayete Tabi Değil - Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
 • 15 İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi 115/2 - Şikayete Tabi Değil - Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
 • 16 İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi 115/3 - Şikayete Tabi Değil - Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
 • 17 İş ve çalışma hürriyetinin ihlali 117/1, 119/1-c - Şikayete Tabi Değil - Altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası 
 • 18 İş ve çalışma hürriyetinin ihlali 117/2 - Şikayete Tabi Değil - Altı aydan üçyıla kadar hapisveya yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası 
 • 19 İş ve çalışma hürriyetinin ihlali 117 / 3 - Şikayete Tabi Değil - Altı aydan üçyıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası 
 • 20 İş ve çalışma hürriyetinin ihlali 117/4 - Şikayete Tabi Değil - Altı aydan üç yıla kadar hapis cezası 
 • 21 Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi 118/1 - Şikayete Tabi Değil - Altı aydan iki yıla kadar hapis cezası 
 • 22 Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi 118/2 - Şikayete Tabi Değil - Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
 • 23 Nefret ve ayrımcılık 122/1 - Şikayete Tabi Değil - Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
 • 24 Haberleşmenin engellenmesi 124/1 - Şikayete Tabi Değil - Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına 
 • 25 Hakaret 125/3 - Şikayete Tabi Değil - Alt sınırı bir yıl hapis cezası 
 • 26 Kişisel verilerin kaydedilmesi 135/1 - Şikayete Tabi Değil - Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
 • 27 Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında 142/2-h yollamasıyla 167/2 - Şikayete Tabi - TCK 142/2-h maddesindeki verilecek cezanın yarı oranında indirilmesi 
 • 28 Verileri yok etmeme 138/1 - Şikayete Tabi Değil - Bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası 
 • 29 Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık 144/1-a, 1-b, 143 - Şikayete Tabi Değil - TCK 144. maddeye göre verilecek cezanın yarı oranında artırılması 
 • 30 Taksirli iflas 162/1 - Şikayete Tabi Değil - İki aydan bir yıla kadar hapis cezası 
 • 31 Karşılıksız yararlanma 163/1 - Şikayete Tabi Değil - İki aydan altı aya kadar hapis veya adlî para cezası 
 • 32 Karşılıksız yararlanma 163/2 - Şikayete Tabi Değil - Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası 
 • 33 Karşılıksız yararlanma 163/3 - Şikayete Tabi Değil - Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
 • 34 Bilgi vermeme 166/1 - Şikayete Tabi Değil - Altı aya kadar hapis veya adlî para cezası 
 • 35 Çocuğun soybağını değiştirme 231/1 - Şikayete Tabi Değil - Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
 • 36 Kötü muamele 232/1 - Şikayete Tabi Değil - İki aydan bir yıla kadar hapis cezası 
 • 37 Kötü muamele 232/2 - Şikayete Tabi Değil - Bir yıla kadar hapis cezası 
 • 38 Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali 233/2 - Şikayete Tabi Değil - Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası 
 • 39 Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali 233/3 - Şikayete Tabi Değil - Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası 
 • 40 Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 234/1 - Şikayete Tabi Değil - Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası 
 • 41 Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 234/2 - Şikayete Tabi Değil - TCK 234/1. maddeye göre belirlenen cezanın bir katı oranında artırılması 
 • 42 Bilişim sistemine girme 243/1 - Şikayete Tabi Değil - Bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası 
 • 43 Bilişim sistemine girme 243/3 - Şikayete Tabi Değil - Altı aydan iki yıla kadar hapis cezası 
 • 44 Bilişim sistemine girme 243/4 - Şikayete Tabi Değil - Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
 • 45 Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme 244/2 - Şikayete Tabi Değil - Altı aydan üç yıla kadar hapis cezası 
 • 46 Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf 261/1 - Şikayete Tabi Değil - Fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası 
 • 47 Görevi yaptırmamak için direnme 265/1 - Şikayete Tabi Değil - Altı aydan üç yıla kadar hapis cezası 
 • 48 Genital muayene 287/1 - Şikayete Tabi Değil - Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası 
 • 49 Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme 298/1 - Şikayete Tabi Değil - Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
Kaynak : Adalet Bakanlığı - 01.02.2023 - @erolkaranet
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.