@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Tarihe Gömülmeyen Meslek - Hamallık

Nice meslekler tarih oldu. Niceleri unutuldu. Bazıları şöyle böyle hatırlanıyor.. Bir meslek var ki insanlık tarihi boyunca var, teknolojik gelişmeler ne olursa olsun büyük bir ihtimalle de var olmaya devam edecektir. Zira, bazı işler vardır ki, teknolojik gelişmeler bile bu mesleğin biteceğine yetmeyecektir. 
Bu meslek insana ağır gelmesine rağmen, yüzlerce kilo ağırlığın altında akıtılan ter, harcanan emek, yıkılmayan ayakların adı olarak tel kelimede birleşiyor. Hamallık...
Bir zamanlar ülkemizde Ermeni azınlığın yaptığı daha sonra Müslümanlar tarafından da yapılan, halen yapılmakta olan son yıllarda mültecilerin de yapmaya başladığı vaz geçilmez ve tarihe gömülmesi hali hazırda zor sayılan mesleklerinden biri olan hamallık...
Tek tük çarşı pazarda sırtlarındaki küfeler dışında, Eminönü'nün arka sokaklarında adım başı rastlayacağımız hamallar... Hamallık mesleğinin neferleri..
Hava şartları, rüzgar, yağmur, ağırlık, yokuş, iniş, yaşlılık, gençlik, sosyal güvencesiz bir hayatın ve daha bir çok olumsuz durumların bileşkesi bu mesleğin merkezinde toplanmış.
Motorlu araçların, çekçeklerin, motosikletlerin, vinçlerin giremeyeceği yerlerde bunlar vardır.
Bilhassa doğu ve güneydoğu illerinden Malatya, Adıyaman, Bitlis, Diyarbakırlılardan bugün mültecilerinde sıkça rastlanmaya başlayan bu göz önünde, gözden uzakta olan mesleğin insanları son 40 yıl artık iskele adı altında gruplaşmaya, haklarını elde etmeye, iskele satışlarına,.. Hatta iskele denilen yerlerin ihale tarzı açık artırma ile elden ele devride başladı. Ve yıllarca hatta halen var olmasına rağmen yine de çoğu SGK'lı olup emekliliğini de yaşayanlar da var durumda..
İskele dedik ya, iskele anlamı  aslında yabancımız değil..
İstanbul liman şehri. Eskiden Haliç boyu, Karaköy, Tophane arası iskeleler dolu. Her iskele bir grubun elinde. İnan mallar bu iskelelerdeki hamallara ait. Hiç bir iskele hamalı diğer iskeleye karışmazdı. İşin raconu buydu.
Hamallık Eminönü'nün arka sokaklarına taştı. Meyve sebze hali, Toptan Gıda hali kalksa da Eminönü'nün arka sokakları ticaretten uzaklaşamadı. Bu kez o iskeleler iç kısımlara taşındı. 
Sınıf sınıflar... Arka hamalları, semerli hamallar, sepetçiler, sırık ve at hamalları, çekçekçiler, kahya, bölükbaşı, ihtiyarlar ve sıradan hamallar şeklinde çeşitleri var.
Yaşı genç olanlar, iki büklüm olanlar ve en çok da bel fıtığına yakalanmış orta yaş ve üstü..
Dünyanın yükünü taşıyan , hayatın yüküyle mücadele eden bizim insanlarımız..

Erol Kara - 25.02.2023 - @erolkaranet 
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.