@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Seri Muhakeme Usulü Kapsamına Giren Suç ListesiSeri Muhakeme Usulü Kapsamına Giren Suç Listesi aşağıya listelenmiştir. Suçların dayandığı ilgili kanun maddeleri hemen yanında yer almaktadır.

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU 
 • Hakkı olmayan yere tecavüz 154/2 
 • Hakkı olmayan yere tecavüz 154/3 
 • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması 170 
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma 179/2 
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma 179/3 
 • Gürültüye neden olma 183 
 • Parada sahtecilik 197/2 
 • Parada sahtecilik 197/3 
 • Mühür bozma 203 
 • Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan 206 
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama 228/1 
 • Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması 268 
6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER
 • 6136 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermilerin satın alınması, taşınması veya bulundurulması 13/1 
 • 6136 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması 13/3 
 • Kuru sıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen tabancanın, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştürülmesi 13/5 
 • 6136 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak 6136 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı olan bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini satmak, satmaya aracılık etmek, satın almak, taşımak veya bulundurmak 15/1 
 • Bu madde kapsamına giren bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı veya nitelik bakımından vahim olması 15/2 
 • 6136 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre yapımına izin verilen bıçakları veya diğer aletleri veya benzerlerini kullanma amacı dışında satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında birinci fıkradaki; o bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı ve nitelik bakımından vahim olması hali 15/3 
6831 SAYILI ORMAN KANUNU
 • 6831 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde yasak edilen fiilleri işlemek veya izne bağlı işleri izinsiz yapmak 93/1 
1072 SAYILI RULET, TİLT, LANGIRT VE BENZERİ OYUN ALET VE MAKİNALARI HAKKINDA KANUN 
 • 1072 sayılı Kanuna aykırı hareket edilmesi 
1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU
 • Kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve memurlarının 1163 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına, 16 ncı maddesinin beşinci fıkrasına, 56 ncı maddesinin altıncı fıkrasına, 59 uncu maddesinin dördüncü, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralarına ve 90 ıncı maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket etmesi Ek 2/1.1 
Kaynak : Adalet Bakanlığı - 14.02.2023 - @erolkaranet
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.