@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Saidi Nursinin Müritleri, Mürşitlerini İyice Uçurdu...
Said-i Nursi nurculuk harekatın başıdır. Bir çok kereler yazdıklarıyla, söyledikleriyle hapislere ya da sürgünleriyle hayatını idame ettirmiş biridir. Nurcuların mürşididir. Hali hazırda onun eserleri üzerinden takip eden, arkasından giden, sormayan, sorgulamayan müritlerinin varlığı, yayın organları ve kitaplarıyla halen revaçta olan bir tarikat olarak bilinmektedir.
Kendisinin evlenmediğini (tıklayınız), bir kadın düşmanı (tıklayınız) olduğunu hazırladığı dualarda yer vermesiyle de biliyoruz. Hatta sık sık tekrarladığı "dünya zevkinin tadına bakmadığı" düşüncesi de meşhurdur. Bir keresinde Eskişehir'de hapiste iken bulunduğu yerin hemen karşındaki Eskişehir Lisesinde okuyan kız öğrenciler hakkında söylemleri de bir süre gündeme düşmüş ve eleştirilmişti.
Neyse, biz Said Nursi'den, özel düşüncelerinden uzaklaşalım. Onun hakkında yazanların nasıl mürşitlerini uçurduğunu da görelim.
"SorularlaRisale" adlı web sitesinde yer alan bir çok soruya verilen cevapların akla mantığa sığmayan, İslam'a dolayısıyla Allah'ın c.c ya da Resulünün (sav) söylemediği bir çok şeye zıt olarak yer alması hayli ilginç tepkilere neden olmaktadır. Bunlardan biri de Kuran-ı Kerim'deki Nur suresinin 35.ayetinin Risalei Nur ve Saidi Nursi'den haber verdiğini iddia etmeleri.

Yaptıkları açıklamaya göre dayanak aldıkları İmam Taberinin tefsirinden yola çıkarak ifadeleri şöyle ;
“Said Nursi, Nur suresi 35. Ayetinin Risale-i Nur’dan haber verdiğini iddia etmektedir." sorusuna cevaben "İmam Taberi’nin bu ayete ilk verdiği mana şudur: “Allah göklerde ve yerde olanların hadisidir / hidayet edicisidir. Onlar, onun nuru ile hakka ulaşırlar, onun nuru ile dalaletten hidayete ererler.” (bk. Taberi, ilgili ayetin tefsiri). Bu açıklama bile tek başına her asırdaki hak yolun rehberlerine işaret ettiği gibi, bu asrın hidayet rehberi olduğu, vicdan sahibi milyonlarca insanın kabul ettiği Risale-i Nurların, Kur’an nurundan istifade ve istifaza yoluyla ortaya koyduğu, nurlu hizmete de işaret ettiğine şüphe yoktur." diyerek Risalei Nur'a, Nur suresi ayet 35'te işaret edildiğini iddia etmeleridir.
Aynı cevap altında Saidi Nursi'nin dünya zevklerini tatmamasının takdir edilmesi gerektiğini de" Diğer taraftan “nur” kelimesinin bir diğer anlamı olan “nefsî / şahsî kemalat” konusunda bu asırda Bediüzzaman'ın hakkını herkes teslim eder. Zira bütün hayatını Kur’an’ın hizmetine vakf eden, “Seksen senelik ömrümde dünya zevki namına bir şey bilmiyorum.” diyen ve hayatıyla ispat eden bu ahir zamanın hidayet mürşidini, bütün hak aşıkları dua ve tebrik etmelidir." sözleriyle belirtmektedirler. Oysa, bu ne peygamberimizin tavsiyesine ne de evliliğin Allah'ın emri olarak görülmüş olmasına uygun değildir.
Yine bir başka konu.. "Nurcular, öldükten sonra Risale-i Nur ile hesap vereceklerini sanıyorlar!.." diye belirttikleri bir söze verdikleri cevap şu şekildedir


“Nurcular öldükten sonra Risale-i Nur’la hesap vereceklerini sanıyorlar!..” ifadesi tam bir iftiradır. Doğrusu şudur: Risale-i Nur talebeleri tahkiki iman dersleri sayesinde inşallah imanla kabre girecekler ve Nekir - Münker’in suallerine Risale-i Nur’la cevap verecekler. Çünkü kabirde imandan sorulur, Allah’tan ve Hz. Peygamber (asm)’den soru sorulur. Risale-i Nur’un asıl ders verdiği hususlar zaten bunlardır. Dolayısıyla bu suallere karşı daha kolay cevap verirler inşallah." gibi abes bir cevap. Halk arasında bir söz vardır. "Hasan kel" "Kel Hasan" gibi..
 Açıklamaya bakar mısınız.
Risalei Nur öğrencileri "imanla kabirlere girecekmiş." Onların ki "tahkiki imanmış".
Risalei Nuru iyi bildikleri için de oradan cevap vereceklermiş. (Sanki Allah-u Teala'dan bir vaad bir söz almışlar gibi...) (” Sen onlara de ki: “Siz bunun için Allah’tan söz mü aldınız? -Eğer böyle ise, Allah verdiği sözden dönmez-. Yoksa siz Allah’a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?” Bakara 80 )
Aslında buna benzer bir çok akla ve mantiıa ve İslamın bildirdiklerine aykırı o kadarçok eleştirilecek sözler var ki, artık pek çok Nurcu'nun cemaatten ayrıldığı haberleri ve evlerindeki Sözler, Şualar adlı eserlerden kurtuldıuklarını da duyuyoruz.
Zaten , "mürşit uçmaz,mürit uçurur" derler ya bunların ki de o hesap bakalım daha ne kadar uçuracaklar..

@erolkaranet - 02.02.2023
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.